logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Samen werken aan de leraar van morgen

woensdag, 6 maart, 2013 - 09:00
Campus: Brussels Health Campus
Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met BEO (Brussels Expertisenetwerk Onderwijs)
leraarvanmorgen@vub.ac.be
https://www.vub.be/iPAVUB/leraarvanmorgen.html
Studie- en ontmoetingsdag

We nodigen u van harte uit op de derde editie van de studie- en ontmoetingsdag Samen werken aan de leraar van morgen. Het Interfacultair Departement Lerarenopleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met het Brussels Expertisenetwerk Brussel (BEO) wilt u een inspirerende studiedag en een aangenaam netwerkmoment aanbieden.De studie- en ontmoetingsdag Samen werken aan de leraar van morgen richt zich tot het brede onderwijsveld. Zowel leraren, mentoren, directies, pedagogisch begeleiders leraren-opleiders als studenten en alumni van de lerarenopleidingen zijn van harte welkom. 


BINNENKLASDIFFERENTIATIE: EEN MUST OF EEN HYPE? 

De studie- en ontmoetingsdag 2013 heeft dit jaar als thema Binnenklasdifferentiatie. Met differentiatie bedoelen we al die maatregelen in het onderwijs die inspelen op de verschillen tussen leerlingen. Het is immers voor vele leerkrachten een uitdaging om binnen de klas optimale leerkansen te bieden aan leerlingen ongeacht hun capaciteiten en/of achtergrond. De studiedag richt de aandacht vooral op verschillende werkvormen en methoden die inspelen op differentiatie.

EEN GREEP UIT HET PROGRAMMA 

We bieden u op woensdag 6 maart 2013 een gevarieerd programma aan met vernieuwende wetenschappelijke visies en inspirerende praktijkverhalen.verschillende interactieve workshops met good practicesresultaten van nieuwste onderzoek rond binnenklasdifferentiatieboekvoorstellingpanelgesprek netwerkruimte lunch en receptie

BOEKVOORSTELLING Binnenklasdifferentiatie. Leerkansen voor alle leerlingen.

Verschillen tussen leerlingen zijn regel, eerder dan uitzondering. Ze maken lesgeven juist boeiend. Om positief om te gaan met deze verschillen binnen de klas en iedere leerling in de klas maximale leerkansen te bieden, is differentiatie wenselijk. Het boek geeft de neerslag van onderzoek weer. Het onderzoek richt zich op de werking en de randvoorwaarden van differentiatie en de verschillende differentiërende werkvormen. Om de focus op de praktijk te bewaren is er op zoek gegaan naar voorbeelden uit Vlaamse klassen voor leerlingen van 10 tot 18 jaar. De aandacht is hierbij gericht op die activiteiten die in de klas gebeuren, eerder dan externe initiatieven van differentiatie, zoals leerlingen groeperen in aparte klasgroepen op basis van studiekeuze en/of mogelijkheden van leerlingen. Het boek omvat ook didactische steekkaarten van verschillende differentiërende werkvormen in Vlaamse secundaire en lagere scholen, bruikbaar voor de klaspraktijk. 

Binnenklasdifferentiatie: Leerkansen voor alle leerlingen helpt leerkrachten na te denken over een leeromgeving die aan de slag gaat met de mogelijkheden van élke leerling.
Catherine Coubergs, Katrien Struyven, Nadine Engels, Wouter Cools, Kristine De MartelaerVrije Universiteit Brussel i.s.m. Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO)

 

EEN INITIATIEF VAN het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met BEO (Brussels Expertisenetwerk Onderwijs) 

DOELGROEP Leraren, mentoren, directies, pedagogische begeleiders, onderwijsverantwoordelijken, lerarenopleiders, studenten en alumni

DATUM Woensdag 6 maart 2013 van 9u tot 17u

LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, Campus Jette, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel

ATTEST VAN DEELNAME wordt voorzien na de studie- en ontmoetingsdagPRIJS 30 euro • 15 euro (voor studenten BEO). Boek, lunch en receptie inbegrepen

INSCHRIJVINGEN http://www.vub.ac.be/iPAVUB/IDLO/leraarvanmorgen_inschrijven.html