logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Studiedag "Recht (op)recht en de financieel-economische crisis."

vrijdag, 29 maart, 2013 - 08:30
Faculteit: Law and Criminology
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel
Vakgroep Privaat- en Economisch Recht (VUB), Centrum voor Verbintenissenrecht (UGent), Afdeling Economisch en Privaatrecht (KU Leuven), Intersentia
Tel.: 02/629 24 67
Email: studiedagen.rc@vub.ac.be
http://academisch.intersentia.be/Content.aspx?PageId=373&ParentId=339
Studiedag

Toelichting

Een financieel-economische crisis, waarvan de Westerse wereld er steeds meer en sneller te verteren krijgt, heeft verregaande gevolgen niet enkel voor de Westerse, maar ook voor de wereldbevolking. De financieel-economische crisis van 2007-2008 zal nog meerdere generaties in de ban houden, ongeacht andersluidende hoopgevende boodschappen die daaromtrent worden verspreid.

Een financieel-economische crisis heeft uiteraard oorzaken. Economen, politicologen, sociologen, psychologen, filosofen, antropologen, biochemici… leggen zich op de studie daarvan toe. In de hoek van de juristen blijft het, op enige uitzonderingen na, daarentegen merkwaardig stil.

Het zijn nochtans juridische instrumenten die de financieel economische  crisis gestalte geven: rechtsregels die mogelijk ontbreken, rechtsregels die vooral niet of ontoereikend worden toegepast, rechtshandelingen en overeenkomsten die de samenleving uit evenwicht brengen… De afdwingbare rechtsregel is manifest de voor de hand liggende remedie om maatschappelijke processen die uitzicht op een financieel-economische crisis geven, de pas af te snijden of bij te sturen.

Professoren en doctorandi, verbonden aan verschillende universiteiten (Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven), willen uitzoeken waarom juristen zich, in het oog van de storm, in stilzwijgen hullen.

Programma

 • 08u30–09u00 Onthaal
 • 09u00–09u15 Verwelkoming en inleiding door de Voorzitter, Prof. Dr. M. Flamée (VUB, Brussel)
 • 09u15–09u50 Over openbare orde en ander ongedierte. Prof. Dr. L. Cornelis (VUB, Brussel)
 • 09u50–10u30 Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn. Over verdoken ongelijkheden tussen partners en familiale solidariteit. Dra. E. Alofs (VUB, Brussel en UAntwerpen)
 • 10u30–10u50 Koffiepauze
 • 10u50–11u30 Grenzen aan speculatie. Prof. Dr. I. Claeys (UGent)
 • 11u30–12u00 What’s in a name: CDS of verzekering? Prof. Dr. H. Cousy (KU Leuven)
 • 12u00–12u40 De(-)regulering van interest bij geldleningen: lessen vanuit het privaatrecht. Prof. Dr. V. Sagaert (KU Leuven en UAntwerpen)
 • 12u40–13u00 Vragenronde
 • 13u00–14u00 Broodjeslunch
 • 14u00–14u40 Politieke, economische en juridische grondslagen van het ondernemingsbegrip. Drs. M. Gesquière (VUB, Brussel)
 • 14u40–15u20 For-profit or not-for-profit? That’s the question. Beschouwingen over het winstoogmerk en zijn limieten in het vennootschapsrecht. Prof. Dr. K. Byttebier (VUB, Brussel), Prof. Dr. A. François (VUB, Brussel)
 • 15u20–15u40 Koffiepauze
 • 15u40–16u20 All animals are equal (but some are more equal than others). Verdoken ongelijkheden in financieelrechtelijke verhoudingen. Prof. Dr. R. Feltkamp (VUB, Brussel)
 • 16u20–17u00 Het belangenconflict in het financiële recht. Prof. Dr. K. Geens (KU Leuven)
 • 17u00–17u30 Vragenronde en slotrede Prof. Dr. M Flamée (VUB, Brussel)

Praktische gegevens

Locatie
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Paleis der Academiën - Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel
Wegbeschrijving : http://www.kvab.be/contact.aspx?lang=nl

Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door inschrijvingsstrook vóór 18 maart 2013 : 

- te sturen naar : Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht en Criminologie, Vakgroep Privaat- en Economisch Recht, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, t.a.v. Mevrouw Ann Maertens
- te mailen naar : studiedagen.rc@vub.ac.be
- te faxen naar : 02/629.26.37

Er wordt geen bevestiging van de inschrijving verstuurd. U betaalt na de ontvangst van de factuur. Het inschrijvingsgeld, inclusief verslagboek, documentatiemap, koffie en broodjeslunch bedraagt: € 100
Deelname als magistraat, gerechtelijk stagiair of personeelslid van een griffie of parket - betaling door het IGO: € 90
Stagiairs: € 90
Studenten (onder voorbehoud van beschikbare plaatsen): € 90
Inschrijving zonder verslagboek: € 60

Bij annulering blijft het volledige bedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is mogelijk mits dit tijdig wordt doorgegeven.

Meer informatie.

Doelpubliek
Elke jurist die geen kritische vraag uit de weg gaat (inclusief studenten, doch afhankelijk van de beschikbare plaatsen).
Elkeen met belangstelling voor de maatschappelijke rol van het recht.

Verslagboek
Het verslagboek wordt na de studiedag gepubliceerd om de auteurs de gelegenheid te geven met het verloop van de studiedag en met elkaars bijdragen rekening te houden.
Verwachte verschijning: tweede jaarhelft.
Taal van het verslagboek: Engels.

Accreditatie
Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies is aangevraagd.
Een aanwezigheidsattest wordt op de studiedag overhandigd.

Inlichtingen
Praktische informatie : Mevr. Ann Maertens, 02/629.24.67, studiedagen.rc@vub.ac.be
Inhoudelijke informatie : Prof. Dr. Koen Byttebier, kbyttebi@vub.ac.be
Prof. Dr. Ludo Cornelis, ludo.cornelis@eubelius.com