logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Studienamiddag "De politierol bekeken door de bril van de burger."

dinsdag, 5 februari, 2013 - 13:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Law and Criminology
Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek
Gebouw D, Promotiezaal D2.01
Centrum voor Politiestudies i.s.m. Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel
Tel.: 09/223.24.11
Email: secretariaat@politiestudies.be
http://www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=186
Studienamiddag

De studie van de politierol in onze samenleving wordt gekenmerkt door discussies waarbij men vaak één van de meest fundamentele actoren vergeet, namelijk de burger. De wetenschappelijke studie van de politiepraktijk over de hele wereld komt steeds tot de zelfde bevinding: de burger stuurt in een belangrijke mate de politie aan.
In het doctoraatsonderzoek van Isabel Verwee wordt de politierol gedefinieerd als een bundel van verwachtingen die burgers hebben ten aanzien van de politie. Er werd door middel van semigestructureerde interviews - bij 120 inwoners van verschillende leeftijden die wonen op het platteland of in de stad - nagegaan hoe zij precies denken over de politie, wat zij van haar verwachten en welke betekenis de politie heeft.
Dit proefschrift illustreerde hoe caleidoscopisch de verwachtingen en betekenissen zijn. Dit impliceert onder meer dat de burger niet enkel wakker ligt van bijvoorbeeld de criminaliteitsbestrijdende rol van de politie maar dat de politie ook symbool staat voor heel wat andere zaken (controleren en patrouilleren; informeren en communiceren; verkeer; orde; problemen oplossen; hulpverlening; een nauw contact, …). Er werd tevens vastgesteld dat één van de meest fundamentele verwachtingen te maken heeft met het gedrag van een politieman/vrouw waarbij gedragingen zoals vriendelijkheid, objectiviteit en neutraliteit centraal staan.
Deze studienamiddag wil dieper ingegaan op de politierol en de relatie tussen de politie en de bevolking in de samenleving. Er zal vooreerst een academische reflectie gegeven worden door Professor dr. Els Enhus, tevens promotor van het betreffende doctoraatsonderzoek. Er worden vervolgens enkele belangrijke onderzoeksresultaten van dit proefschrift door dr. Isabel Verwee gepresenteerd. Vanuit politionele hoek reageren de korpschefs uit de gebieden waarin de verwachtingen van de burger werden bestudeerd, namelijk korpschef Filip Rasschaert van politiezone Gent en korpschef Philippe De Cock uit politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm. Er wordt navolgend ingegaan op de vraag hoe een burgemeester omgaat met allerhande veiligheidsvragen van de burger en wat hij verwacht van de politie. Deze vragen worden beantwoord door burgemeester Luc Martens die voorzitter is van het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Deze studienamiddag wordt afgesloten met een academische reflectie waarin de vraag: “Hoe omgaan met deze diversiteit aan verwachtingen en betekenissen?” centraal staat. Deze reflectie wordt gegeven door Professor dr. Jan Terpstra.

Dagprogramma

Download hier de folder met het programma in pdf-formaat.

Dagvoorzitter: Professor Dr. Els Enhus, Vrije Universiteit Brussel

13h00: Aanmelding en ontvangst met koffie

13h30: Verwelkoming door de dagvoorzitter - Reflectie: "De rol van de politie in onze samenleving"
Professor Dr. Els Enhus, Vrije Universiteit Brussel

14h00: “De politierol bekeken door de bril van de burger. Een caleidoscoop van verwachtingen en betekenissen”
Dr. Isabel Verwee

14h40: “Hoe gaat de politie om met de verwachtingen van de burger over de politie?
Korpschef Filip Rasschaert, Politiezone Gent
Korpschef Philippe De Cock, Politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm

15h30: Koffiepauze

16h00: “Hoe gaat de burgemeester om met de verwachtingen van de burger over de politie? En wat verwacht een burgemeester van de politie?”
Burgemeester Luc Martens, Voorzitter van het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten en burgemeester van stad Roeselare

16h30: “What’s next? Omgaan met een diversiteit aan verwachtingen en betekenissen”
Professor Dr. Jan Terpstra, Criminologisch Instituut, Radboud Universiteit, Nijmegen

17h00: Afsluiting door de dagvoorzitter
Professor Dr. Els Enhus, Vrije Universiteit Brussel

17h15: Einde


Doelgroepen

Leden van de Geïntegreerde Politie, academische wereld en studenten, leden van de Bijzondere Inspectiediensten, mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinetsmedewerkers, burgers,...


Praktische inlichtingen

Prijs: De inschrijvingsprijs bedraagt 65 euro per deelnemer. In de inschrijvingsprijs zijn de koffiepauzes en depublicatie inbegrepen. De deelnemers ontvangen een exemplaar van de publicatie in de Reeks Politiestudies: Nr. 4: “De politierol bekeken door de bril van de burger. Een caleidoscoop van verwachtingen en betekenissen” (I. Verwee), uitgeverij Maklu, inbegrepen in de deelnameprijs.
Structurele partners van het Centrum voor Politiestudies (CPS) krijgen 10 % korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving, info zie ook structureel partnership en lijst structurele partners.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 20 euro per persoon (zonder boek). Groepen voltijdse onbezoldigde studenten van minimum 10 personen kunnen deelnemen aan het groepstarief van 15 euro per persoon (zonder boek) indien zij in groep inschrijven. Stuur in dit geval de lijst door naar secretariaat@politiestudies.be. Voor info, neem a.u.b. contact op (09/223.24.11).

Inschrijving gebeurt online via de CPS website, zie verder onderaan op deze pagina. Bij problemen kunt u secretariaat@politiestudies.be contacteren of bellen naar 09 223 24 11.

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 kalenderdagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Deze studiedag wordt erkend als voortgezette baremische vorming voor politiemedewerkers.


Locatie

Vrije Universiteit Brussel
Campus Etterbeek - Blok D, Promotiezaal 2.01.
Pleinlaan 2, 1050 Elsene

Zie ook: http://www.vub.ac.be/infoover/campussen/etterbeek.html