logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Tussen mens en recht. Politie als hoeder van mensenrechten: feiten en dilemma's

woensdag, 5 juni, 2013 - 08:30
Faculteit: Law and Criminology
Kazerne Dossin
Goswin de Stassartstr. 153, 2800 Mechelen
Centrum voor Politiestudies i.s.m. Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel
Tel. 09/223 24 11 (Nathalie Roegiers)
secretariaat@politiestudies.be
http://www.politiestudies.be
Studiedag

Op woensdag 5 juni organiseert het Centrum voor Politiestudies i.s.m. Vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel een studiedag over de rol van de politie als hoeder van mensenrechten.

Niemand betwijfelt dat de politie in onze maatschappij geen gemakkelijke taak heeft. De rol die ze moeten spelen is allesbehalve duidelijk: enerzijds wordt de politieambtenaar als de dienaar van de wet beschouwd en anderzijds wordt van politiemensen verwacht dat ze handelen naar ‘de geest’ van de wet. We zouden er kunnen van uitgaan dat het antwoord te vinden is in de taakomschrijving en de wettelijke bevoegdheden van de politie, maar ook dit lijkt niet altijd garanties te bieden voor een professioneel politieoptreden. 

De handhaving van mensenrechten in het politiewerk lijkt een kader te bieden voor de rol en de taak van de politie en de professionalisering ervan. Mensenrechten worden gezien als een algemeen gedragen bundel van rechtvaardige eisen van de burgers tegenover de staat en haar organen. Daarnaast zijn het evenzeer rechten die gedragen worden door de politiemensen.

Deze studiedag wil vanuit dit perspectief nagaan welke betekenis mensenrechten kan hebben voor de politie en het politiewerk. Welke zijn de uitdagingen van morgen voor de politie inzake de handhaving van mensenrechten in het politiewerk? Wat is de rol van de leidinggevenden daarin? Wat is de rol van de overheid en de controlerende instanties in de wijze waarop de politie haar mensenrechten handhaaft?

Klik hier voor het programma en verdere info.