logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Uitdagingen in het vreemdelingenrecht - De implementatie van 2de fase van GEAS

vrijdag, 8 november, 2013 - 08:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Law and Criminology
Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Promotiezaal D2.01
Vakgroep Publiekrecht VUB i.s.m. Studipolis
050/47.12.72
info@diekeure.be
http://studipolis.diekeure.be
Studiedag

Op 29 juni 2013 werden de volgende rechtsinstrumenten van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) (Common European Asylum System — CEAS) bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie

 • de asielprocedurerichtlijn
 • de opvangvoorwaardenrichtlijn
 • de Dublin-verordening
 • de Eurodac-verordening

 

Na een lang harmonisatieproces inzake asiel dat in 1999 startte in Tampere, voltooit dit pakket, samen met de reeds in 2011 vastgestelde herziene kwalificatierichtlijn (Richtlijn 2011/95/EU), de tweede fase van het GEAS.

Deze nieuwe rechtsinstrumenten treden op korte termijn in werking: de kwalificatierichtlijn ten laatste op 21 december 2013, de herschikte Dublin-verordening op 1 februari 2014 en de overige instrumenten op 20 juli 2015.

Deze harmonisering op het gebied van asielprocedures, opvang, overdracht van asielaanvragen en toegang tot de Eurodac databank, noodzaken ongetwijfeld aanpassingen aan de interne wetgeving, procedures en/of rechtspraktijk.

Tijd dus om al eens tijdens deze studievoormiddag vanuit een juridische benadering hierop vooruit te blikken. Naast een schets van het algemeen kader van de tweede fase van het GEAS, gebeurt dit aan de hand van drie concrete uitdagingen: op het vlak van bewijs(garing), de implementatie van de kwalificatie- en asielprocedurerichtlijnen en de rechtsbescherming.

PROGRAMMA

Voorzitter: Chantal Bamps, Eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en praktijkassistent Vrije Universiteit Brussel

 • 8u.30 – 9u.00: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
 • 9u.00 – 9u.45: Algemeen kader van de tweede fase van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) door Drs. Marleen Maes, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut voor de Rechten van de Mens, Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven
 • 9u.45 – 10u.30: Bewijs(garing) inzake internationale bescherming (vluchteling en subsidiaire bescherming): welke uitdagingen in rechte en in de praktijk?
 • door Dirk Van den Bulck, Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
 • 10u.30 – 10u.45: Pauze met koffie en thee
 • 10u.45 – 11u.30: De implementatie van de kwalificatie- en asielprocedurerichtlijnen. Welke uitdagingen voor België? door Anja Wijnants, Assistente aan de UHasselt
 • 11u.30 – 12u.15: De implementatie van de nieuwe Europese asielregelgeving. Welke uitdagingen inzake rechtsbescherming? door Geert Debersaques, Onderwijsprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel
 • 12u.15 – 12u.30: Vragenkwartiertje
 • 12u.30: Aansluitend drink en broodjesmaaltijd

DOELPUBLIEK

Een studievoormiddag voor advocaten, magistraten, federale, gewestelijke en lokale ambtenaren, maatschappelijk werkers, welzijnssector, belangenverenigingen en NGO, politici, academici, juristen, ... die vanuit verschillende invalshoeken met deze problematiek in aanraking komen.

PLAATS

Vrije Universiteit Brussel – Promotiezaal D.2.01 - Gebouw D
Pleinlaan 2 - 1050 Brussel
Bereikbaarheid: www.vub.ac.be/infoover/campussen
Parking: B of C op de campus (de toegangscode voor de parking wordt meegestuurd samen met de bevestiging)

INSCHRIJVING

Het inschrijvingsgeld voor deze studievoormiddag bedraagt:

 • 195 EUR (excl. 21% btw) / 235,95 EUR (incl. 21% btw)
 • 155 EUR (excl. 21% btw) / 187,5 EUR (incl. 21% btw) voor de sociale sector

en omvat

 • de deelname aan de studievoormiddag
 • de nieuwe editie van het geannoteerde wetboek ‘Vreemdelingenrecht’
 • de documentatiebundel
 • de catering

Bij inschrijving van meerdere personen kan op aanvraag een korting worden bekomen. Graag een mailtje naar annelies.claeys@diekeure.be.

Webpagina van het event op de Studipolis website.