logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Achter de verhalen 5: Terug naar de tekst?

woensdag, 26 maart, 2014 - 09:30 to vrijdag, 28 maart, 2014 - 16:00
KVAB, Paleis der Academiën
Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel

Achter de verhalen, het algemene congres voor de moderne Nederlandse literatuurstudie, is aan zijn vijfde editie toe. Na twee afleveringen in België (Leuven en Gent) en twee in Nederland (Nijmegen en Utrecht) is Brussel aan de beurt. Het congres, dat van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 maart 2014 plaatsvindt in het Paleis der Academiën van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), onder de auspiciën van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) en het Centrum voor Literatuur, Intermedialiteit en Cultuur (CLIC). Achter de verhalen 5 wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), de Nederlandse Taalunie, de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), de Onderzoekschool Literatuurwetenschap (OSL) en de Doctoral School for Humanities (DSh) van de VUB.

Elke congresdag begint en eindigt met een keynote lezing. De sprekers zijn Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen), Ralf Grüttemeier (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Frans-Willem Korsten (Universiteit Leiden / Erasmus Universiteit Rotterdam), Pieter Verstraeten (KU Leuven), Sven Vitse (Universiteit Utrecht) en Nachoem M. Wijnberg (Universiteit van Amsterdam). 

De centrale vraag van het congres is welke plaats de tekst in de modern-letterkundige neerlandistiek inneemt, met andere woorden in welke vormen teksten vandaag bestudeerd worden, of zij hun plaats moeten heroveren in de literatuurstudie dan wel nooit weggeweest zijn en zonder complexen met andere onderzoeksobjecten gecombineerd kunnen worden. In concreto staan zowel een aantal aspecten van de tekst centraal en allerlei transformaties ervan als de mogelijke invalshoeken. Aan elk van die thema’s wordt een congresdag besteed. Enerzijds komen verkenningen van nieuwe onderzoeksgebieden en methodologische reflecties aan bod en anderzijds worden concrete tekstanalyses gepresenteerd.

Dag 1: Aspecten

De laatste jaren tekenen zich interessante vernieuwingen af in de studie van teksten, zoals in het onderzoek van stijl, ruimte, personages en objecten. Hoe geven plaatsen en settings in literatuur (bv. stad vs. platteland) betekenis aan de tekst? Wat voor personages (helden of anti-helden, types of psychologisch uitgewerkte figuren) bevolken de Nederlandse literatuur? Hoe evolueert ‘het personage’ binnen een oeuvre of in de loop van de literatuurgeschiedenis? Ook de voorstelling van materiële objecten in literatuur verdient onze aandacht: gebruiksvoorwerpen, machines en technologie, geld en handelwaar wijzen naar de ideologie van teksten en moeten een plaats krijgen in de interpretatie ervan. 

Dag 2: Invalshoeken

Vele van de theoretische invalshoeken die de literatuurwetenschap ontwikkeld heeft om de literaire tekst te bestuderen, zoals ideologiekritische interpretatie, discoursanalyse en narratologie, worden vandaag nog altijd in de praktijk gebracht. Andere verdienen een actualisering of een explicietere reflectie. Achter de verhalen 5 wil graag ruimte bieden voor reflectie over tekstgerichte methodes in het algemeen en over enkele velden in het bijzonder: hoe kunnen we vandaag bijdragen tot het begrip van literaire genres in de moderne Nederlandse literatuur? Op welke basis interpreteren we teksten? Hoe activeert de tekst het bewustzijn van de lezer? Wat is de potentiële bijdrage van een geactualiseerde thematologie en motievenstudie?

Dag 3: Transformaties

Literaire teksten zijn geen statische of onveranderlijke objecten. Zij hebben een specifieke ontstaansgeschiedenis, zijn gedurende hun bestaan aan allerhande veranderingen onderhevig en manifesteren zich daarbij in diverse verschijningsvormen, ook in andere dan louter tekstuele media. Binnen het deel ‘Transformaties’ willen we onderzoekers aan het woord laten die zich bezighouden met onderwerpen als tekstgenese, vertaling, intermedialiteit, adaptatie, teksteditie, kortom: met teksten in de verschillende fasen en stadia van hun bestaan en in de vele vormen en gedaantes die zij hierin kunnen aannemen.

Inschrijving

Wie het congres wil bijwonen, kan zich tot maandag 17 maart aanmelden via  achterdeverhalen5@gmail.com of het webformulier.

Deelname aan Achter de verhalen 5 is in principe gratis. Wel wordt een bijdrage van 20 euro per dag gevraagd voor de congrescatering (broodjeslunch, koffie en andere dranken; borrel op vrijdag). Niemand is echter verplicht hiervan gebruik te maken, het staat iedereen vrij op eigen gelegenheid te gaan lunchen.

Het diner op donderdagavond vindt plaats in restaurant La Manufacture aan de Onze-Lieve-Vrouw Van Vaakstraat 12 / 12 Rue Notre-Dame du Sommeil en is alleen voor sprekers en genodigden. Deelname kost 40 euro (exclusief wijn) of 50 euro (inclusief wijn).

Congresgangers kunnen het verschuldigde bedrag voor catering en diner overmaken op de volgende rekening (t.a.v. Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel):

IBAN: BE510010 6864 5562
BIC: GEBABEBB
Onder vermelding van CONI459TALKINK95 plus uw NAAM

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.