logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Corporate governance in de financiële sector: uitdagingen na de financiële crisis en impact van de nieuwe bankenwet

vrijdag, 25 april, 2014 - 08:30 to vrijdag, 25 april, 2014 - 17:00
AG Insurance Auditorium
Nieuwbrug 17, 1000 Brussel
02/629 24 67 (Ann Maertens)
evenementen.rc@vub.ac.be

Financiële instellingen worden momenteel geconfronteerd met een pak nieuwe regels en op korte termijn staat nog heel wat in de steigers. Op 1 januari 2014 werden de nieuwe Europese “CRD IV regels” voor banken van toepassing (Verordening 575/2013 en Richtlijn 2013/36/EU van 26 juni 2013). Daarnaast werkt Europa nog op andere werven, zoals het eengemaakt bankentoezicht en de afwikkeling van banken in financiële moeilijkheden. Minister van Financiën Koen Geens koos de vlucht vooruit, en wil nog voor het einde van de legislatuur een ambitieuze nieuwe bankenwet tot stand brengen. Daaraan wordt momenteel in ijltempo gewerkt en de bedoeling is nog voor het einde van de legislatuur in april 2014 te landen.

Daarbij horen – noblesse oblige – ook nieuwe regels inzake corporate governance. De Europese wetgever wijt in CRD IV het recente falen van een aantal financiële instellingen, en de systeemcrisis die daar wereldwijd uit is voortgekomen, mede aan tekortkomingen inzake corporate governance.

Het klassieke “comply or explain” paradigma krijgt daarbij een veeg uit de pan. CRD IV bevat dus nieuwe dwingende governanceregels, en het ontwerp van nieuwe bankenwet volgt dit spoor. Hete hangijzers zoals het risicobeheer of de problematiek van de toplonen zullen daarbij ongetwijfeld stof doen opwaaien. De Nationale Bank van België, van haar kant, organiseerde reeds een consultatie over nieuwe “fit & proper” regels voor topfuncties.

Hoog tijd dus om het thema aan een hernieuwd onderzoek te onderwerpen. Geen beter forum daarvoor dan een studiedag in het kader van de Leerstoel Stewardship of Finance die de Vrije Universiteit Brussel ook in het academiejaar 2013-2014 inricht, met Prof. Dr. Paul Jorion als leerstoelhouder. Daarbij zal de problematiek zowel vanuit internationaal als vanuit Belgisch oogpunt worden belicht. Afsluiten doen we met stimulerend paneldebat en een slotrede van Minister van financiën Koen Geens.

 

Inschrijven →

Programma

Voormiddag

Voorzitter: Prof. Dr. Michel Flamée
Buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel

8u15-8u45 Onthaal met koffie
8u45-9u00

Verwelkoming en inleiding door de voorzitter

9u00-9u30

Corporate governance in banks: mind the differences?
Prof. Dr. Christoph Van der Elst
Hoogleraar Tilburg University en Universiteit Gent

9u30-10u00

Breaching the accountability firewall in Anglo-American financial institutions: market norms and the reasonable director
Prof. Joan Loughrey
Professor of Law University of Leeds

10u00-10u20

Response and comments by the Chairholder
Prof. Dr. Paul Jorion
Leerstoelhouder Stewardship of Finance en gastprofessor Vrije Universiteit Brussel


10u20-10u45 Koffiepauze
10u45-11u15

Europa en bankgovernance: de nieuwe regels in het CRD IV-pakket
De heer Tom Snels
Policy Officer Corporate Governance and Company Law Europese Commissie

11u15-11u45

Corporate governance in de (voorgestelde) nieuwe bankenwet: een overzicht
Prof. Dr. Jeroen Delvoie
Docent Vrije Universiteit Brussel 
Advocaat te Brussel

11u45-12u15

Impact op de aansprakelijkheid van bestuurders, directieleden en management.
Prof. Dr. Ludo Cornelis
Buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Advocaat te Brussel

12u15-12u30 Q&A
12u30-14u Lunch

 

Namiddag
Voorzitter: Prof. Dr. Régine Feltkamp - Docent Vrije Universiteit Brussel

14u00-14u30

Is de top van de bank “fit and proper”? Geschiktheid van bestuur en leiding, en het toezicht daarop door de Nationale Bank van België
De heer Jo Swyngedouw
Hoofd prudentieel beleid en financiële stabiliteit Nationale Bank van België

14u30-15u00

Remuneratie van bestuurders, directieleden en management

Prof. Dr. Koen Byttebier
Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit
Advocaat te Gent

Prof. Dr. Alain François
Docent Vrije Universiteit Brussel
Advocaat te Brussel

Drs. Tom Wera
Assistent Vrije Universiteit Brussel
Advocaat te Brussel


15u00 – 15u30 Koffiepauze
15u30 – 16u40

Paneldebat met:

  • Tom Boedts – General Counsel & Director Legal and Risk Related Affairs Febelfin
  • Paul Jorion – Leerstoelhouder Stewardship of Finance
  • Jozef Lievens – Voorzitter raad van bestuur Investar (Argenta) en advocaat
  • Philippe Lambrecht – Secretaris-generaal VBO en professor UCL
  • Annemie Rombouts – Hoofd cel financiële markten kabinet Financiën
  • Tom Snels – Policy Officer Europese Commissie
  • Lutgart Van den Berghe – Executive Director Guberna en professor Universiteit Gent en Vlerick Business School
  • Q&A
16u40-17u00

Slotrede
Prof. Dr. Koen Geens
Minister van Financiën
Buitengewoon hoogleraar KULeuven

17u00 Slotreceptie

Datum en locatie:

Deze studiedag vindt plaats op 25 april 2014
AG Insurance Auditorium
Nieuwbrug 17
1000 Brussel

Wegbeschrijving: http://www.aginsurance.be/Retail/SiteCollectionDocuments/Toegangsplan.pdf of http://www.school.aginsurance.be/SiteCollectionDocuments/InsuranceSchool/ToegangsplanBru.pdf (nummer 4)

 

Inschrijven

Gelieve in te schrijven voor 22 april 2014.

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.