logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Exit gevangenis

donderdag, 3 april, 2014 - 17:00
Faculteit: Law and Criminology
Vormingscentrum Guislain vzw
Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent.
Tijdschrift Panopticon i.s.m. Maklu
Tel +32.(0)3.2312900
info@maklu.be
http://www.maklu.be
Studiedag

De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf.

Sinds de zaak ‘Dutroux’ in 1996 is het vrij komen van gedetineerden regelmatig voorwerp van emotionele discussies in de media. De belangen van slachtoffers en gedetineerden worden vaak tegenover elkaar uitgespeeld. De zaak-‘Dutroux’ heeft de hervorming van het invrijheidstellingstraject van gedetineerden echter in een stroomversnelling gebracht met als resultaat een volledig vernieuwde regelgeving en beslissingsprocedure en -praktijk. De oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken in 2007 springt hierbij het meest in het oog. 

De studiedag is gewijd aan de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf. VUB criminologen Kristel BeyensSonja Snacken en Veerle Scheirs zullen hier een actieve bijdrage leveren.

In de voormiddag worden de belangrijkste historische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen gesitueerd in hun beleidsmatige context. Ook resultaten van het beschikbare empirisch onderzoek worden gepresenteerd. In de namiddagsessie is het woord aan het werkveld. Er wordt afgesloten met een kritische slotbeschouwing.
 
Deze studiedag richt zich tot alle actoren uit het werkveld, beleidsmensen, politici en academici die geïnteresseerd zijn in een kritische analyse van het invrijheidstellingstraject van gedetineerden. Deelnemers aan de studiedag ontvangen een boek met de referaten die zullen worden gepresenteerd op de dag zelf en dat zal verschijnen in de Panopticon Libri - boekenreeks.

Meer info/registratie