logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

De fiscale aspecten van de zesde staatshervorming

woensdag, 12 februari, 2014 - 13:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Law and Criminology
Vrije Universiteit Brussel, Gebouw E (Etterbeek)
Auditorium E0.04
VUB, UA, LRB tijdschrift en Studipolis
T. 050/47.12.75 (9-12u)
studipolis@diekeure.be
http://www.studipolis.be
Studienamiddag

De Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen organiseren in samenwerking met de redactie van het Tijdschrift Lokale en Regionale Belastingen (LRB) en het opleidingscentrum Studipolis (die Keure) een studienamiddag over de fiscale en financiële aspecten van de zesde staatshervorming.

De zesde staatshervorming krijgt meer en meer vorm. De bevoegdheidsoverdracht die daarmee gepaard gaat, dwingt ook tot een grondige herschikking van de financiële middelen over de verschillende overheidsniveaus. De uitbreiding van de financiële autonomie van de gemeenschappen blijft via het zgn. dotatiesysteem lopen. Voor de gewesten wordt resoluut gekozen voor een verruiming van de fiscale autonomie en voor fiscale responsabilisering door een verdieping van hun bevoegdheden t.a.v. de personenbelasting. De keuze voor homogene bevoegdheidspakketten impliceert bovendien een toewijzing van bepaalde fiscale uitgaven aan de gewesten.

U komt toch ook?
Met deze studienamiddag richten we ons tot ambtenaren van de Vlaamse belastingdienst, FOD Financiën, fiscalisten, boekhouders-accountants, advocaten, bedrijfsjuristen … die zich willen verdiepen in de fiscale aspecten van de zesde staatshervorming.

Praktische informatie

Datum
Woensdag 12 februari 2014 van 14u.00 tot 17u.00 (onthaal van de deelnemers vanaf 13u.30)

Plaats
Vrije Universiteit Brussel - zaal E.004 (nieuw gebouw)
Parking B of C
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Inschrijven?

Deelnemen kost 125 EUR (excl. 21% btw).

Inschrijven kan
via studipolis@diekeure.be: u betaalt de opleiding na ontvangst van de factuur via overschrijving.

  • via www.studipolis.be: de betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt bij online inschrijven onmiddellijk bij het inschrijven zelf (via bancontact, MasterCard, Visa of overschrijving).
    De factuur wordt nagestuurd indien u dit aanvinkt.
  • betalen kan ook via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O106345) waardoor een tussenkomst van 50 % door de Vlaamse overheid kan worden aangevraagd (zie meer informatie op www.studipolis.be). Aanvraag ten laatste 14 dagen na de opleiding.

    Het is ONMOGELIJK om uw deelname te annuleren, wel kan u op elk moment een vervanger aanduiden.

Accreditatie

• Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 3 juridische punten
• Erkend door BIV/BIBF/IBR voor 3 u. permanente vorming
• Erkend door IAB voor 3 u.

Programma

Voorzitter: Miguel De Jonckheere, Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel en Bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

13u.30 - 14u.00: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee

14u.00 - 14u.15: Inleiding - Servais Verherstraeten, Staatssecretaris van Staatshervorming

14u.15 - 14u.30: Korte bespreking van de oude wet - Thierry Lauwers, Advocaat en Docent Hogeschool Gent

14u.30 - 15u.00: Financieringssysteem gemeenschappen en gewesten via dotaties - Michel Maus, Docent Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen, Advocaat Everest Law

15u.00 - 15u.30: Pauze met koffie, thee en gebak

15u.30 - 16u.00: Overgedragen fiscale bevoegdheden: nieuwe perspectieven voor de gewesten eens de gordiaanse bevoegdheidsknoop is ontward - Nicole Plets, Hoofddocent Universiteit Antwerpen

16u.00 - 16u.30: Concrete toepassing van de hervorming door FOD Financiën  - Carlos Six, Administrateur-Generaal van de federale overheidsdienst Financiën (onder voorbehoud)

16u.30 - 17u.00: Vragenronde en aansluitend conclusie