logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

IJkingstoets

maandag, 15 september, 2014 - 09:00 to maandag, 15 september, 2014 - 13:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Campus Etterbeek
Vrije Universiteit Brussel

De faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB organiseert samen met de overige 3 Vlaamse ingenieursfaculteiten een IJkingstoets wiskunde voor laatstejaars secundair onderwijs die geïnteresseerd zijn in de opleidingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of industrieel ingenieur.

‘IJkingswat’? IJkingstoets!

Laat ons meteen duidelijk zijn: de toets is niet verplicht en het resultaat dat je behaalt heeft geen gevolgen voor jouw toelating tot de opleiding. Het gaat dus niet om een toelatingsexamen.

De toets is gebaseerd op de leerplannen wiskunde voor richtingen in het middelbaar onderwijs met zes uur wiskunde of meer in de derde graad. Leerlingen met een beperkter programma wiskunde kunnen ook deelnemen aan de toets: je talenten kunnen immers hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden.

De toets bestaat uit meerkeuzevragen rond volgende thema’s:
-    Redeneren
-    Begrippenkennis
-    Wiskundige vaardigheden
-    Ruimtelijk inzicht
-    Combinatievragen, wiskundige vraagstukken in een fysica-context

Aan de VUB zullen in september drie versies van de toets zijn: één voor de opleiding burgerlijk ingenieur, één voor de opleiding burgerlijk ingenieur-architect, en één voor de opleiding industrieel ingenieur. Deze opleidingen vereisen verschillende vaardigheden, die je op door middel van verschillende toetsen apart kan aftoetsen. Zo leggen de toetsen andere accenten. Terwijl de toets burgerlijk ingenieur en industrieel ingenieur meer ingaat op wiskundige begrippen en vaardigheden, omvat de toets burgerlijk ingenieur-architect een uitgebreider deel rond ruimtelijk inzicht en een deel waarin je een tekst en beelden rond het thema 'stad en architectuur' moet lezen en interpreteren. Hiervoor heb je geen voorkennis nodig, een kritische blik volstaat.
Wil je meerdere toetsen afleggen, dan kan je zowel de sessie in juni als in september meedoen. Je kan dus maar één toets per moment afleggen.

Tijdens de toets is enkel het gebruik van een balpen, potlood of gom toegestaan. Alle andere hulpmiddelen (handboeken, rekenmachine, gsm of smartphone, laptop, passer, geodriehoek,…) zijn niet toegelaten.
Je krijgt een formularium ter beschikking dat je mag gebruiken.

Waarom deelnemen aan de VUB?

De toets kan je helpen bij je definitieve studiekeuze, omdat hij je een beeld zal geven van je wiskundekennis en -vaardigheden. Wiskunde maakt immers een belangrijk deel uit van het bachelorprogramma. Daarom is het belangrijk dat je zo goed mogelijk voorbereid aan de start verschijnt.

Aan de VUB helpen we je voor te bereiden voor deze toets aan de hand van ons uitgebreid aanbod voorbereidingscursussen.

Na de toets stil je jouw honger in ons studentenrestaurant, waarna je in de namiddag een feedbacksessie van de IJkingstoets kan volgen waarin de vragen en oplossingen besproken worden.

Wat na?

Korte tijd na het afleggen van de toets ontvang je via e-mail het resultaat. Je kan altijd terecht bij de studiebegeleider voor persoonlijke feedback over de toets en jouw resultaat.

Schrijf je in!

De inschrijvingen zijn afgesloten.