logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

 • Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.
 • Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Impact van plaatsing

maandag, 3 november, 2014 - 09:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Law and Criminology
U-residence, Vrije Universiteit Brussel
Gen. Jacqueslaan 271, 1050 Brussel
CRiS (Crime & Society, Youth Justice Studies) i.s.m. KEKI (Kenniscentrum Kinderrechten)
02/629 3913 (Nele De Clercq)
evenementen.rc@vub.ac.be
https://www.vub.be/SCRI
Studiedag

Het plaatsen van kinderen en jongeren in residentiële voorzieningen van de Bijzondere Jeugdzorg is en blijft een thema dat zowel academici, praktijkwerkers en politici beroert. Denken we maar aan het recente voorstel voor de oprichting van een nieuwe open instelling voor jeugddelinquenten in Brussel. Het thema blijft dan ook brandend actueel.

In het debat is het niet alleen van belang te weten wie plaatst, wie geplaatst wordt en waarom, het is ook cruciaal na te gaan wat de impact van plaatsing is op kinderen en jongeren. De plaatsing kan immers belangrijke gevolgen hebben voor de verdere levensloop. 

Op deze studiedag, georganiseerd i.s.m. het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI), worden resultaten voorgesteld van recent onderzoek van de onderzoeksgroep Crime & Society (Youth Justice Studies). Hierbij wordt onder andere bekeken hoe (MOF en POS) jongeren de plaatsing beleven, wat mogelijke korte- en langetermijneffecten zijn op verschillende levensdomeinen, en wat de impact is van het plaatsen van uit handen gegeven jongeren in de (jeugd)gevangenis op hun verdere delinquente/gerechtelijke traject. Ook gaan we het debat aan met actoren uit de jeugdbescherming en andere ervaringsdeskundigen. Er wordt nagegaan hoe onze onderzoeksresultaten zich verhouden tot de dagelijkse plaatsingspraktijk en op welke manier zij een meerwaarde kunnen betekenen voor het beleid hieromtrent. We bekijken of en hoe deze actoren eventuele negatieve gevolgen van plaatsing trachten te voorkomen of te beperken. Maar ook omgekeerd, hoe trachten zij een positieve impact van de plaatsing te bekomen. Wanneer vinden zij de plaatsing eigenlijk “geslaagd” of, daarentegen, niet geslaagd? Verschillende vraagstukken zijn hier relevant, zoals klachtrecht tijdens de plaatsing en nazorg aansluitend op de plaatsing. 

Deze studiedag richt zich tot academici, politici, beleidswerkers, praktijkwerkers en studenten.

                         

 

 

Programma

Dagvoorzitter: Jenneke Christiaens

Voormiddag – voorstelling studies onderzoeksgroep CRiS

 • 9u                  Onthaal met koffie
 • 9u30              Introductie op het thema - Els Dumortier
 • 10u00            Impact van uithandengeving - Yana Jaspers en An Nuytiens
 • 10u45            Koffiepauze
 • 11u15            Impact van plaatsing - Ilse Luyten
 • 12u00            Lunch

Namiddag – debat met actoren uit de jeugdbescherming

Respondenten: Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris), Nicole Caluwé (Jeugdrechter Mechelen),  Bieke Vandercruys (Coördinator Hulpverlening Tonuso, de Plan-aid), Ralf Bas (Adviseur-generaal Gevangenisdirecteur, De Grubbe).

 • 13u00           Thema 1: Klachtrecht in de instelling - Introductie: Esther De Graaf
 • 14u00           Thema 2: Recht op nazorg?  - Introductie: Els Dumortier
 • 15u00            Afsluitende receptie
 • 16u00            Einde

Inschrijvingen

Inschrijvingen voor dit event zijn jammer genoeg niet langer mogelijk.

Bereikbaarheid campus Etterbeek.

Locatie U-residence