logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Parodontale therapie in de dagelijkse praktijk

donderdag, 9 oktober, 2014 - 09:30
Campus: Brussels Health Campus
Tandheelkundige Kliniek
VUB TANDHEELKUNDE
02-477 49 39
tandheelkunde@vub.ac.be
nascholing voor tandartsen

ACCREDITERING deelgebied 6, 40 AE aangevraagd

Gingivitis en parodontitis zijn orale aandoeningen die bij 90% van de patiënten in min of meerdere mate voorkomen. Vaak wordt het probleem niet of te laat onderkend. Soms bestaat er bij de algemeen-tandarts een zekere terughoudenheid om de behandeling zelf uit te voeren. De huidige kennis van de parodontale diagnostiek van gingivitis tot parodontitis en de overeenkomstige therapie van scaling tot chirurgie, alsook de nazorg, wordt a.d.h.v. de meest recente literatuur en gevalbesprekingen toegelicht.

DOCENTEN Interuniversitaire samenwerking o.l.v. Prof. Dr. J. Cosyn, Parodontologie en Orale Implantologie VUB en vorser UGent; Prof. Dr. H.De Bruyn, UGent.

DATUM Donderdag 9 oktober 2014 van 9u30 tot 18u. Onthaal met ontbijt vanaf 9u. 

PROGRAMMA Epidemiologie en klassificatie van parodontale aandoeningen, parodontale diagnostiek en behandelings-planning Plaque gerelateerde parodontale therapie: mechanische parodontale therapie Plaque gerelateerde parodontale therapie (vervolg): chemische parodontale therapie Keuzes maken in de infectiecontrole Parodontale chirurgie en nazorg.

PRIJS 220 euro. Ontbijt, koffie en lunch inbegrepen.

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.
Bijlage: 
PDF icon THK2014.pdf

Inschrijven

  • U kan nu online inschrijven onderaan elke pagina per permanente vorming.
  • Inschrijven kan ten laatste 2 weken vóór aanvang van de cursus, tenzij anders vermeld.
  • Per kerende ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving.
  • Ongeveer 6 weken voor aanvang van de vorming ontvangt u een factuur ter betaling en ter bevestiging van uw inschrijving.

Partners