logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Plechtige diploma-uitreiking faculteit Letteren en Wijsbegeerte

donderdag, 20 februari, 2014 - 19:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Arts and Philosophy
Auditorium 'Roger Van Geen'
QA
Vrije Universiteit Brussel

NEDERLANDS:

donderdag 20 februari 2014 om 19 u

Auditorium 'Roger Van Geen' – Gebouw Q - Campus Etterbeek

De deuren gaan open om 18.30 u voor familie en vrienden. De afgestudeerden worden verzocht in toga deel te nemen aan de plechtigheid en daarom aanwezig te zijn om 18.30 u in de hal van gebouw Q. Daar zullen de toga's overhandigd worden (na de plechtigheid worden deze ingeleverd in de Mandelazaal).

Om de diploma-uitreiking vlot te laten verlopen worden de afgestudeerden naar de voor hen voorbehouden plaatsen in de Aula Qa begeleid.

Aansluitend op de plechtige diploma-uitreiking wordt u een receptie aangeboden in de ruimte ‘Onder de Aula’.

Wees zo vriendelijk hieronder uw aanwezigheid te bevestigen vόόr 15 februari 2014. 

ENGLISH:

Thursday, 20 February 2014 at 7pm
Auditorium 'Roger Van Geen' – Building Q – Campus Etterbeek

Doors will open at 6.30pm for family and friends. Graduates are requested to attend the ceremony in toga and to gather in the Nelson Mandela reception hall at 6.30 pm. Togas will be provided here (and must be returned after the ceremony).

Graduates will be accompanied to their reserved seats in the aula (or: in Aula Qa) for a smooth diploma award ceremony.

After the ceremony you are invited to the reception in the room 'Onder de Aula'.

Please confirm your attendance before 15 February 2014 

PROGRAMMA
 • Verwelkoming door Prof. dr. Paul De Knop, Rector van de VUB
 • Toespraak door LW-alumnus Luc Rademakers, hoofdredacteur VRT-journaal
 • Plechtige diploma-uitreiking door Prof. dr. Georges Declercq, Decaan van de faculteit LW
 • Uitreiking prijzen TALK door Prof. dr. Katja Lochtman, Vakgroepvoorzitter
 • Toelichting bij de alumniwerking door dhr. Tim Peeters en een vertegenwoordiger van de nieuwe alumnivereniging LW
 • Slotwoord – Prof. dr. Georges Declercq, Decaan van de faculteit LW
 • Receptie
PROGRAMME
 • Welcome by Prof. Dr. Pau De Knop, Rector VUB
 • Speech by LW-alumnus Luc Rademakers, Chief Editor VRT Journaal
 • Presentation of the diplomas by Prof. Dr. Georges Declercq, Dean of the Faculty LW
 • Presentation of TALK prizes by Prof. Dr. Katja Lochtman, Head of Department
 • Speech by VUB Alumni Officer Tim Peeters and a representative of the new LW alumni association
 • Closing speech by Prof. Dr. Georges Declercq, Dean of the Faculty LW
 • Reception  
 

Muzikale ondersteuning door het saxofoonkwartet Anemos - Music by the saxophone quartet Anemos  
Ceremoniemeester: Prof. dr.  Hans Vandevoorde, voorzitter van de PR-commissie van LW - Master of Ceremonies: Prof. Hans Vandevoorde, Chair of the faculty's PR-Commission

 

INSCHRIJVEN / REGISTRATION
Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.