logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Actualia familie- en familiaal vermogensrecht

dinsdag, 8 september, 2015 - 18:30 to dinsdag, 8 december, 2015 - 21:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Law and Criminology
Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Gebouw D
Oudstudentenbond VUB vzw
info@osb.be
Professionele Permanente Vorming voor juristen

In onze voortdurend evoluerende maatschappij laat de noodzaak tot een permanente vorming zich op alle vlakken voelen. Ook binnen de juridische sector heerst de deontologische plicht om zich permanent bij te scholen. Dit houdt in dat advocaten, notarissen en deurwaarders op regelmatige basis moeten bijleren in juridische en praktijkondersteunende materies. De Oudstudentenbond VUB vzw speelt hier op een efficiënte manier op in en verzamelt de nodige vormingspunten.

Sessies

Dinsdag 8 september 2015: Actualia huwelijksvermogensrecht - Prof. dr. Hélène Casman
Professor Casman geeft een overzicht van het actuele huwelijksvermogensrecht. Ze belicht het wettelijk stelsel en de recente rechtspraak in verband met vergoedingsrekeningen. Vervolgens gaat ze verder in op de clausules in huwelijkscontracten met keuze voor een gemeenschap, in het bijzonder de verdelingsbedingen, de keuzebedingen en de successierechtelijke aspecten daarvan. Ten slotte wordt ingegaan op de huwelijkscontracten met scheiding van goederen.

Dinsdag 6 oktober 2015: De familie- en jeugdrechtbank: waar staan we? - Mter. Steven Brouwers
Met de invoering van de familie- en jeugdrechtbank beoogde de wetgever komaf te maken met een totaal verouderd en complex processysteem in familiezaken. De vrederechter kon immers bevoegd zijn, maar ook de jeugdrechter, de echtscheidingsrechter, de kortgedingrechter of gewoon de rechtbank van eerste aanleg. Voortaan is er een transparante en uniforme regeling. Wat is de stand van zaken na 1 jaar toepassing met vallen en opstaan?

Dinsdag 17 november 2015: Gezin en pensioen - Prof dr. Guido Van Limberghen, Prof. dr. Elisabeth Alofs en dhr. Tim Roovers
In het eerste deel geeft professor Van Limberghen een inleiding tot de pensioenwetgeving, waarbij hij ook de gewijzigde regels voor de toekenning en de berekening van rustpensioenen behandelt. In een tweede deel bespreekt professor Alofs de gezinsgerelateerde aspecten van de pensioenverzekering (gezinspensioen, echtscheidingspensioen, pensioensplitsing bij feitelijke scheiding). Zij gaat hierbij in op de recente hervorming van het overlevingspensioen. In een derde deel bespreekt Tim Roovers het huwelijksvermogensrechtelijk lot van aanvullende pensioenen. Welke rechten kunnen (ex-)echtgenoten doen gelden ten aanzien van elkaar inzake aanvullende pensioenen? De huidige situatie en op til staande hervorming komen aan bod.

Dinsdag 8 december 2015: Familierechtelijke aspecten van schuldbemiddeling - Prof. dr. Elisabeth Alofs en mevr. Anne-Sophie Vandenbosch
In het eerste deel van deze sessie komen de raaklijnen tussen het relatievermogensrecht en het insolventierecht aan bod. Hierbij wordt ingegaan op de verhaalbaarheid van schulden buiten enige insolventieprocedure om, binnen de collectieve schuldenregeling en bij faillissement. In het tweede deel van deze sessie komen de raaklijnen tussen het alimentatierecht en het insolventierecht aan bod. Hierbij wordt ingegaan op de alimentatierechtelijke positie van de insolvente persoon, zijn gezinsleden en alimentatiegerechtigden buiten enige insolventieprocedure om, binnen de collectieve schuldenregelingen en bij faillissement.

Inschrijven

De inschrijvingsprijs bedraagt € 65 per sessie voor OSB-leden en € 80 voor niet-OSB-leden. Studenten kunnen voor € 20 deelnemen aan een sessie. De inschrijvingsprijs voor de gehele reeks bedraagt € 210 voor leden en € 270 voor niet-leden.

In de inschrijvingsprijs zijn inbegrepen:

  • Deelname aan de voordracht
  • Een documentatiebundel
  • Broodjeslunch

Inschrijven kan via info@osb.be.

Attest

Deelname aan een sessie geeft recht op een attest en 3 vormingspunten (12 per reeks). De attesten worden afgeleverd aan de aanwezige deelnemers op het einde van de voordracht.

Locatie en tijdstip

VUB-campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Elsene                                                        

Dinsdag 8 september: lokaal D0.08, 18u30
Dinsdag 6 oktober: promotiezaal D2.01, 18u30
Dinsdag17 november: promotiezaal D2.01, 18u30
Dinsdag 8 december: promotiezaal D2.01, 18u30