logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Actuele ontwikkelingen in het openbaar ambt

vrijdag, 8 mei, 2015 - 09:45
Faculteit: Law and Criminology
Gebouw D, Promotiezaal D2.01
Campus Etterbeek, Vrije Universiteit Brussel
Vakgroep Publiekrecht i.s.m. Studipolis
annelies.claeys@studipolis
http://www.studipolis.be
Studiedag

Actuele ontwikkelingen in het openbaar ambt: focus vanuit het sociaal, het grondwettelijk en het bestuursprocesrecht

De rechtspositie van het overheidspersoneel blijft voortdurend in beweging. De afgelopen jaren werden zowel wat het personeel van de federale overheidsdiensten als het Vlaams personeel betreft een aantal belangwekkende vernieuwingen doorgevoerd. Zo o.m. werd het stelsel van de evaluatie en de geldelijke loopbaan van de personeelsleden grondig hervormd.

Naast hervormingen die rechtstreeks ingrepen op het statuut van het overheidspersoneel, hebben een aantal ontwikkelingen in het sociaal, het grondwettelijk en het bestuursprocesrecht een belangrijke impact op de rechtspositie van het overheidspersoneel.

Tijdens deze studiedag georganiseerd door de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Vakgroep Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel zullen enkele specialisten uit het publiekrecht nader ingaan op de ontwikkelingen inzake de loopbaan van de ambtenaar. Ook de impact van de defederalisering van het APKB en de responsabilisering van de gemeenschappen en de gewesten en de invloed van de hervorming van de Raad van State op het ambtenarencontentieux komen aan bod.

Een aantal specialisten uit het sociaal recht bespreken de impact van enkele recente hervormingen van het arbeidsrecht voor het overheidspersoneel, evenals het stakingsrecht van het overheidspersoneel. Met de toespraak van de Minister van Defensie, belast met ambtenarenzaken wordt de studiedag afgesloten met een blik op nog komende ontwikkelingen.

Klik hier voor meer info en registratie