logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat zijn de verschillen op civielrechtelijk en socialezekerheidsrechtelijk vlak?

dinsdag, 10 februari, 2015 - 18:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Gebouw D
Promotiezaal D.2.01
Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht & Criminologie
Permanente vorming

Deel 2 van de permanente vormingscyclus Estate Planning, door Prof. dr. E. Alofs (Vrije Universiteit Brussel).

Inschrijven? U kan hier inschrijven voor deze vorming of voor de gehele vormingscyclus.

 

MEERWAARDE

Inhoudelijk heeft de postacademische lessencyclus ‘Estate Planning’ dezelfde troeven als het vroegere postgraduaat:

  • het overbrengen van gespecialiseerde kennis én praktijkgerichte competenties inzake vermogensplanning op een gevorderd niveau.
  • het hoogwaardig kwalitatief programma dat wordt mogelijk gemaakt dank zij de expertise van vooraanstaande docenten, zowel uit de academische wereld als uit het werkveld.
  • het actualiseren van kennis en best practices in Familie- en Relatievermogensrecht, Erfrecht, Schenkingen, Testamenten, Vennootschapsrecht, Trust, Contractuele technieken, Registratie- en Successierechten, Inkomensfiscaliteit, enz.

Vormelijk wordt het Postgraduaat Estate Planning omgevormd tot de Permanente vormingscyclus Estate Planning met als doel:

  • meer flexibiliteit te creëren door een soepelere onderwijsvorm te hanteren
  • meer deelnemers toe te laten
  • meer doelgroepen aan te spreken

De deelnemers zijn niet langer verplicht alle lessen te volgen en finaal hierover examen af te leggen. Geïnteresseerden kunnen nu à la carte zelf hun opleiding samenstellen uit die lesmateries die hen in het bijzonder interesseren.

De opleiding omvat geen examens en voorziet in de afgifte van een deelnameattest voor de bijgewoonde en geselecteerde lessen.

Voor deze hervormde lessencyclus over alle aspecten van vermogensplanning zal accreditatie aangevraagd worden voor notarissen, advocaten en magistraten.

DIVERSE DOELGROEPEN

PEP legt in sterke mate de focus op permanente vorming van de diverse doelgroepen. Voor elk luik wordt een volledig overzicht van de relevante civiele en fiscale regels gegeven. Dit vooraleer in te zoomen op de meest recente ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

Deze postacademische vormingscyclus staat open voor juristen (notarissen en kandidaat-notarissen, advocaten, magistraten), maar ook voor personen met een economische of andere achtergrond die in de fiscale, financiële of verzekeringssector werken. Kortom, voor elkeen met interesse in een doorgedreven juridische opleiding inzake vermogensplanning.

Praktisch

Permanente vorming • Masterclasses • Academisch programma • Kennis • Praktijk • Specialisatie • Implementatie

EEN INITIATIEF VAN de Opleiding Notariaat van de Faculteit Recht & Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel

DOELGROEPEN notarissen en kandidaat-notarissen, advocaten, magistraten, personen werkzaam in de fiscale, financiële of verzekeringssector. Kortom, voor elkeen met interesse in een doorgedreven juridische opleiding inzake vermogensplanning. Er gelden geen diplomavereisten. 

DOCENTEN Prof. dr. F. Swennen (UA, Greenille by Laga), Prof. dr. E. Alofs (VUB), Prof. dr. M. Delanote (VUB, UGent, Bloom Law Firm), Prof. em. H. Casman (VUB, Greenille by Laga), Mevr. A. Sibiet (VUB, kandidaat-notaris), Mr. H. Casier (Greenille by Laga), Prof. dr. R. Barbaix (UA, Huber Crommen Geelhand Barbaix), Dhr. A. Van den Bossche (notaris), Dhr. M. De Clercq (geassocieerd notaris), Dhr. T. Roovers (VUB, Senior Legal Counsel Belfius Bank), Dhr. P. D’hooge (Wealth Analysis & Planning Advisor ING), Dhr. P. Moonen (Competence Center Progentis, Antwerp Management School), Prof. dr. M. Muylle (VUB, notarieel stagiair), Dhr. C. Castelein (notaris), Dra. V. Vanderhulst (VUB), Prof. dr. N. Carette (UA), Mevr. A. Ghysens (Vlaamse Belastingdienst), Dhr. L. Saliën (FOD Financiën)

INFO Vrije Universiteit Brussel, Prof. dr. Elisabeth Alofs en assistente Anne-Sophie Vandenbosch, opleiding.notariaat@vub.ac.be

Met de steun van

Erkenning

  • Nationale Kamer van Notarissen: 3 uren juridische opleiding per sessie
  • Orde van Vlaamse Balies: 2 juridische punten per sessie