logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

IJkingstoets

woensdag, 1 juli, 2015 - 09:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Campus Etterbeek

De faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB organiseert samen met de overige Vlaamse ingenieursfaculteiten een IJkingstoets wiskunde voor laatstejaars secundair onderwijs die geïnteresseerd zijn in de opleidingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of industrieel ingenieur.

‘IJkingswat’? IJkingstoets!

Laat ons meteen duidelijk zijn: de toets is niet verplicht en het resultaat dat je behaalt heeft geen gevolgen voor jouw toelating tot de opleiding. Het gaat dus niet om een toelatingsexamen.

De toets is gebaseerd op de leerplannen wiskunde voor richtingen in het middelbaar onderwijs met zes uur wiskunde of meer in de derde graad. Leerlingen met een beperkter programma wiskunde kunnen ook deelnemen aan de toets: je talenten kunnen immers hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden.

De toets bestaat uit meerkeuzevragen rond volgende thema’s:
-    Redeneren
-    Begrippenkennis
-    Wiskundige vaardigheden
-    Ruimtelijk inzicht
-    Combinatievragen, wiskundige vraagstukken in een fysica-context

"De ijkingstoets testte de kennis die we al hadden, maar gaf me tegelijk een goed beeld van de moeilijkheidsgraad van de opleiding."
– Sofie Notredame, eerste bachelor Ingenieurswetenschappen: architectuur

 Aan de VUB zijn er drie versies van de toets: één voor de opleiding burgerlijk ingenieur, één voor de opleiding burgerlijk ingenieur-architect en een andere voor de opleiding industrieel ingenieur. De opleidingen vereisen namelijk verschillende vaardigheden, die je op deze manier apart kan aftoetsen. Zo leggen de toetsen andere accenten. Terwijl de toetsen voor burgerlijk en industrieel ingenieur meer ingaan op wiskundige begrippen en vaardigheden, omvat de toets burgerlijk ingenieur-architect een uitgebreider deel rond ruimtelijk inzicht en een deel waarin je een tekst en beelden rond het thema 'stad en architectuur' moet lezen en interpreteren. Hiervoor heb je geen voorkennis nodig, een kritische blik volstaat.
Wil je meerdere toetsen afleggen, dan kan je zowel de sessie in juni als in september meedoen.

Tijdens de toets is enkel het gebruik van een balpen, potlood of gom toegestaan. Alle andere hulpmiddelen (handboeken, rekenmachine, gsm of smartphone, laptop, passer, geodriehoek,…) zijn niet toegelaten.
Je krijgt een formularium ter beschikking dat je mag gebruiken.

Schrijf je in voor de IJkingstoets.

Waarom deelnemen aan de VUB?

De toets kan je helpen bij je definitieve studiekeuze, omdat hij je een beeld zal geven van je wiskundekennis en -vaardigheden. Wiskunde maakt immers een belangrijk deel uit van het bachelorprogramma. Daarom is het belangrijk dat je zo goed mogelijk voorbereid aan de start verschijnt.

In de namiddag kan je aansluiten bij een feedbacksessie waarin de vragen en oplossingen besproken worden.

Wat na de toets?

Korte tijd na het afleggen van de toets ontvang je via e-mail het resultaat. Mogelijks ontvang je dan graag nog wat persoonlijke feedback. Hiervoor kan je terecht bij de studiebegeleider. Als je na de toets merkt dat je kennis nog wat bijgespijkerd dient te worden, dan hebben wij goed nieuws. Aan de VUB heb je nog de hele zomer om je verder voor te bereiden! Bekijk ons aanbod voorbereidingscursussen.

Wil je na de voorbereidingscursussen checken of je niveau inderdaad in voldoende mate vooruitgegaan is, of wil je gewoon eens één van de andere versies van de toets afleggen, dan kan je in september een tweede keer deelnemen aan de IJkingstoets.

Voorbeeldvragen

Om je optimaal voor te bereiden op de toets, kan je de vragen van vorig jaar bekijken. De oplossingen en verbetersleutel van de vraagstukken zijn toegevoegd, zodat je kan controleren of je op de juiste weg bent.

Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur
Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur-architectuur
Voorbeeldvragen Industrieel ingenieur

Schrijf je in!

De IJkingstoets vindt plaats op woensdag 1 juli. Inschrijven voor de toets is verplicht en kan van 1 mei tot en met 8 juni.