logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Redelijk Eigenzinnig - Module Duurzame wetenschap

dinsdag, 3 november, 2015 - 19:00 to dinsdag, 3 november, 2015 - 21:00
Erasmushogeschool Brussel - campus Dansaert-Bloemenhof
Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel
redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be
http://www.redelijkeigenzinnig.be

20/10/2015 - De toekomst van de wetenschap is… open, Prof. Dr. Jean-Claude Burgelman

Spreker

 Prof. Dr. Jean-Claude Burgelman

Abstract

 

'Open wetenschap' houdt de belofte in om wetenschap productiever, transparanter, aansprakelijker te maken, en om wetenschappelijke excellentie te stimuleren. Dit werd bevestigd door een overweldigende meerderheid van respondenten in “Science 2.0.: Science in Transition”, een door de Europese Commissie uitgevoerde publieke consultatie (2014). Maar welke evoluties inzake wetenschap en onderzoek kunnen we verwachten ten gevolge van de nieuwe digitale mogelijkheden, het alsmaar meer geglobaliseerde wetenschapsysteem en de groeiende maatschappelijke vraag naar oplossingen voor de grote uitdagingen van onze tijd? In deze lezing staat professor Burgelman stil bij de volgende vragen: hoe verandert open wetenschap de manier waarop wetenschap wordt bedreven? Hoe zullen onderzoekers in de toekomst samenwerken en kennis delen? Hoe zal wetenschap georganiseerd zijn?

Bio

 

Prof. Dr. Jean-Claude Burgelman is werkzaam bij de EU als hoofd van de eenheid Science Policy, Foresight and Data binnen het Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD). Hij startte zijn carrière bij de Europese Commissie in 1999 als “Visiting Scientist” in het Joint Research Centre (IPTS – Institute of Prospective Technological Studies) waar hij hoofd werd van de Information Society Unit in 2005. In januari 2008 stapte hij over naar het Bureau of European Policy Advisers (verbonden aan de voorzitter van de Europese Commissie) als adviseur voor innovatief beleid. Sinds 1 oktober 2008 werkt hij bij het DG RTD, eerst als adviseur en vervolgens als hoofd van de eenheid, waarbij hij aan het hoofd staat van adviescomités zoals de European Research and Innovation Area Board, de Innovation for Growth Group en het European Forum for Forward Looking Activities.

Tot 2000 was hij voltijds professor in communicatietechnologiebeleid aan de Vrije Universiteit Brussel, directeur van de VUB-onderzoeksgroep SMIT en betrokken in wetenschaps- en technologie-assessment. Hij was gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, het Europacollege te Brugge en de Universiteit van Zuid-Afrika, en is betrokken bij diverse academische tijdschriften. Hij was voorzitter van Global Agenda Council on Innovation van het Wereld Economisch Forum en was eveneens lid van dienst Science Advisory Committee.

Deze lezing gaat door op dinsdag 20 oktober 2015, van 19u tot 21u, aan de Erasmushogeschool Brussel campus Dansaert-Bloemenhof (Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel).

3/11/2015 - Debat: Prof. Dr. Jenneke Christiaens, Dr. Ruud Abma, Prof. Dr. Jorgen D’Hondt, Prof. Dr. Sylvia Wenmackers - moderator: Dr. Yoni Van Den Eede

Moderator

 

YoniVanDenEede

 Dr. Yoni Van Den Eede  is postdoctoraal onderzoeker (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen) aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) en Culture, Emancipation, Media & Society (CEMESO) van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek draait rond techniek-, media- en cultuurfilosofie. Hij publiceerde onder andere Mens en media (LannooCampus, 2014) en meest recent Vanzelf. Tegen het efficiëntiedenken en de doelmatigheidscultuur (Acco, 2015).

Debaters                     

 Prof. Dr. Jenneke Christiaens is voltijds hoofddocent verbonden aan de vakgroep Criminologie en verricht voornamelijk onderzoek op het historisch criminologische en het jeugdcriminologische domein. Ze is ook voorzitter van de Ethische Commissie Humane Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.

 

 Dr. Ruud Abma is cultuurpsycholoog en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceert over de geschiedenis en filosofie van de sociale wetenschappen, o.a. Over de grenzen van disciplines. Plaatsbepaling van de sociale wetenschappen (2011) en De publicatiefabriek. Over de betekenis van de affaire-Stapel (2013).

 

Prof. Dr. Jorgen D’Hondt, elementaire deeltjes-fysicus, onderzoekt hoe de kleinste bouwstenen van de natuur het universum rondom ons opbouwen. Na jarenlang experimenteren met de deeltjesversneller te CERN, was hij in 2012 medeontdekker van het Brout-Englert-Higgs deeltje. In 2013 werd hij door het World Economic Forum uitgeroepen tot Young Scientist 2013. Hij is lid en was ook voorzitter van de Jonge Academie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België.

 

 Prof. Dr. Sylvia Wenmackers studeerde theoretische fysica (UGent, 2002). Ze werkte als assistent in de materiaalfysica aan biosensoren op basis van synthetisch diamant, waarmee ze een doctoraat in de fysica behaalde (UHasselt, 2008). Na een jaar als postdoc, verlegde ze haar onderzoek naar de grondslagen van kansrekening. Op basis van dit onderzoek behaalde ze een tweede doctoraat, ditmaal in de wetenschapsfilosofie (RuGroningen, 2011). Sinds oktober 2014 is ze aangesteld als onderzoeksprofessor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Dit debat gaat door op dinsdag 03 november 2015, van 19u tot 21u, aan de Erasmushogeschool Brussel campus Dansaert-Bloemenhof (Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel).

Inschrijven

Enkel niet-VUB-studenten of VUB-studenten die niet zijn ingeschreven voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’ dienen zich in te schrijven voor de lezingen/debatten.

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.