logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Redelijk Eigenzinnig - Module Klimaatsveranderingen en duurzaamheid

dinsdag, 10 november, 2015 - 19:00 to woensdag, 16 december, 2015 - 21:00
RITS café
Dansaertstraat 70 - 1000 Brussel
redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be
http://www.redelijkeigenzinnig.be

Spreker

 Prof. Dr. Philippe Huybrechts

Abstract

 

Het klimaatvraagstuk wordt wellicht hét centrale ecologische, economische, sociale en morele vraagstuk van de 21ste eeuw vanwege zijn verregaande impact op andere wereldproblemen. In deze inleidende voordracht zal een wetenschappelijke stand van zaken opgemaakt worden aangaande de oorzaken en gevolgen van de huidige opwarming van de aarde. Er zal aandacht besteed worden aan: (i) de argumenten die aantonen dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de stijging van de aardtemperatuur met 0.8°C sinds het begin van de 20ste eeuw, hoofdzakelijk als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen, (ii) de gevolgen dit reeds nu heeft op velerlei fysische en biologische systemen, (iii) de verwachtingen tot 2100 en in de periode daarna, en (iv) de maatregelen die dienen genomen te worden om de ergste gevolgen te vermijden.

Bio

 

Prof. Dr. Philippe Huybrechts (°1962) is hoogleraar in de klimatologie en de glaciologie aan de Vrije Universiteit Brussel, verbonden aan het departement geografie en de interdisciplinaire onderzoeksgroep Earth System Science. Zijn onderzoek situeert zich op het gebied van de numerieke modellering van gletsjers en ijskappen en hun interacties met het klimaatsysteem. Hij is lid van het IPCC en mede-auteur van opeenvolgende IPCC-evaluatierapporten voor Working Group I (Natuurwetenschappelijke basis).

   

Deze lezing gaat door op dinsdag 10 november 2015, van 19u tot 21u, in La Tentation – zaal ‘Budha’ (Laekensestraat 28 - 1000 Brussel).

24/11/2015 - Debat: Dr. Ir. Peter Tom Jones, Prof. Dr. Cathy Macharis, Prof. Dr. Sebastian Oberthür, Pieter Boussemaere - moderator: Pamela Peeters. - GEANNULEERD

Door het terreuralarm werd ons klimaatdebat afgelast. We wertken een alternatieve setting uit in samenwerking met ScienceBar en We Are Paris. Meer informatie onderaan de pagina.

Moderator

 Pamela Peeters is Sustainable Ambassador, VUB-Fellow én WeAreParis-coache. Vorig jaar bracht ze haar derde boek uit: “Word ook een Eco Hero : de weg naar een duurzaam leven”. Stilzitten zit niet in de genen van deze Belgische New Yorker. Eco Consultant, Sustainability Strategist Producer of Conscious Media, Television Host. De VUB-alumna, milieu-economiste en inwoonster van New York schrijft boeken, geeft lezingen, maakt televisieprogramma’s en dat allemaal met één doel: mensen aanzetten om het roer om te gooien en duurzamer te gaan leven. Pamela Peeters is ook betrokken bij de We Are Paris-campagne als ‘A.S.K. Pamela’ – oftewel Ambassador for Sustainable Knowledge, zie hiervoor: www.weareparis.be. Zij wordt hiervoor financieel gesteund door de DEME-groep.

Debaters                     

 Dr. Ir. Peter Tom Jones (1973) is een Vlaams onderzoeker in de milieuwetenschappen, publicist en sociaal-ecologisch activist. Hij is burgerlijk ingenieur milieukunde en doctor in de toegepaste wetenschappen. Hij werkt als onderzoeksmanager aan de KU Leuven, waar hij zich specialiseert in industriële ecologie. Hij is voorzitter van de vzw I-Cleantech Vlaanderen, die werd opgericht vanuit de Vlaamse regering in 2012, en van het Vlaamse Enhanced Landfill Mining Onderzoeksconsortium. Samen met Roger Jacobs, schreef Jones Terra Incognita (2006), over globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid. Hij publiceerde ook Esperanza! Praktische theorie voor sociale bewegingen (2003), Globaal ten onder? Pleidooi voor een ecologische economie (2006), Het Klimaatboek (2007, met Els Keytsman), Klimaatcrisis: Het failliet van het klimaatscepticisme (2009) en Terra Reversa: de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid (2009, met Vicky De Meyere). Sinds 2005 ligt hij ook mee aan de wieg van de sociaal-ecologische denktank Terra Reversa.

 

 Prof. Dr. Cathy Macharis is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoeksgroep MOBI - (Mobiliteit, Logistiek en Automotive Technology) is een interdisciplinaire groep gericht op duurzame logistiek, elektrische en hybride voertuigen en stedelijke mobiliteit. Haar onderzoek richt zich op hoe stakeholders te betrekken bij beleids- evaluatie processen op het gebied van transport en mobiliteit. Ze is betrokken geweest bij diverse regionale, nationale en Europese onderzoeksprojecten over onderwerpen zoals de implementatie van innovatieve concepten voor stadsdistributie, de beoordeling van het beleid op het gebied van logistiek en duurzame mobiliteit, de ontwikkeling van een multi-actor multi-criteria analysekader, enz. Zij is voorzitster van BrusselsMobility Commission en vice-voorzitter van Nectar (Network op de Europese Communicatie en Transport activiteiten Research). Zie de website: mobi.vub.ac.be.

 

 Prof. Dr. Sebastian Oberthür is hoogleraar aan het Institute for European Studies (IES) van de Vrije Universiteit Brussel. Als politiek wetenschapper met een sterke achtergrond in internationaal recht is hij een internationaal erkend expert wat betreft internationaal en Europees klimaat- en milieu-governance. Hij volgt de internationale klimaatonderhandelingen sinds 1991 als wetenschappelijke observator en regeringsadviseur en was van 2006 tot 2013 lid van het Compliance Committee van het Kyoto Protocol.

 

 Pieter Boussemaere (°1976) doceert wereldgeschiedenis, prehistorie en de basiscursus klimaatopwarming aan de lerarenopleiding Hogeschool Vives, afdeling Brugge. Dit jaar verscheen zijn klimaatboek ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem’ (Davidsfonds, 2015). Hij schreef eerder al ‘De langste reis. Op zoek naar het ontstaan van de mens’ (Davidsfonds, 2012) en is al jaren een veel gevraagd spreker. 

Dit debat gaat door op dinsdag 24 november 2015, van 19u tot 21u, in La Tentation – zaal ‘Budha’ (Laekensestraat 28 - 1000 Brussel).

16/12/2015 - Debat: Prof. Dr. Cathy Macharis, Prof. Dr. Sebastian Oberthür, Climate Express vzw, Jef Van Damme - moderator: Sven Pichal

In samenwerking met ScienceBar (zie: www.wtnschp.be/project/science-bar-brussel/) en We Are Paris (zie: www.weareparis.be).

Moderator

Sven Pichal is een Vlaams radio- en televisiemaker en vaste moderator voor ScienceBar.

Debaters                     

 

 

 Prof. Dr. Cathy Macharis is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoeksgroep MOBI - (Mobiliteit, Logistiek en Automotive Technology) is een interdisciplinaire groep gericht op duurzame logistiek, elektrische en hybride voertuigen en stedelijke mobiliteit. Haar onderzoek richt zich op hoe stakeholders te betrekken bij beleids- evaluatie processen op het gebied van transport en mobiliteit. Ze is betrokken geweest bij diverse regionale, nationale en Europese onderzoeksprojecten over onderwerpen zoals de implementatie van innovatieve concepten voor stadsdistributie, de beoordeling van het beleid op het gebied van logistiek en duurzame mobiliteit, de ontwikkeling van een multi-actor multi-criteria analysekader, enz. Zij is voorzitster van BrusselsMobility Commission en vice-voorzitter van Nectar (Network op de Europese Communicatie en Transport activiteiten Research). Zie de website: mobi.vub.ac.be.

 

 Prof. Dr. Sebastian Oberthür is hoogleraar aan het Institute for European Studies (IES) van de Vrije Universiteit Brussel. Als politiek wetenschapper met een sterke achtergrond in internationaal recht is hij een internationaal erkend expert wat betreft internationaal en Europees klimaat- en milieu-governance. Hij volgt de internationale klimaatonderhandelingen sinds 1991 als wetenschappelijke observator en regeringsadviseur en was van 2006 tot 2013 lid van het Compliance Committee van het Kyoto Protocol.

Sofie Defour is woordvoerster van Climate Express vzw. Climate Express speelt een voortrekkersrol in de Europese mobilisatie naar Parijs. Ze trekken mee aan de kar en zijn lid van de coalition Climat (CC21), de Franse coalitie die het hele gebeuren in Parijs tot in de puntjes voorbereidt.

 

  Jef Van Damme is fractieleider voor sp.a in het Brussels Parlement en gemeenteraadslid in Sint-Jans-Molenbeek, de gemeente waar hij tot 2012 ook schepen was. Thema’s als mobiliteit en openbare ruimte, duurzame stadsontwikkeling en milieu liggen hem nauw aan het hart. In 2009 fietste hij voor de klimaattop naar Kopenhagen (climatebike), dit jaar lift hij mee op een binnenschip naar de klimaattop in Parijs (www.climateboat.org).

 

 

Dit debat gaat door op woensdag 16 december 2015, van 19u tot 21u, in het RITS Café (A. Dansaertstraat 70 - 1000 Brussel). Gedurende het debat en ook na afloop zijn er nog heel wat andere activiteiten gepland. Voor het volledige programma, zie: http://www.wtnschp.be/event/de-klimaatconferentie/.

Inschrijven

Enkel niet-VUB-studenten of VUB-studenten die niet zijn ingeschreven voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’ dienen zich in te schrijven voor de lezingen/debatten.

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.