logo

Programma SOM 2015

 

Download hier de uitnodiging

workshops

spreker

doelgroep

tags

Reeks 1 (10u30 – 12u)

Reeks 2 (13u30 – 15u)

Voor deze workshop kan je niet meer inschrijven. Big Ideas – Moving Science. Hoe lessen (natuur)wetenschappen in het secundair onderwijs opbouwen vanuit 'Big Ideas'?

   Max. 20 deelnemers

John De Poorter, UGent en Arteveldehogeschool

 • Leraren (natuur)wetenschappen secundair onderwijs
 • Lerarenopleiders wetenschappen
 • Studenten lerarenopleiding wetenschappen

 

 • Big Ideas
 • Denkgereedschap
 • (natuur)wetenschappen

 

VOLZET

STEM voor onderwijs: wat, hoe en waarom? Concreet aan de slag met het STEM reflectie-instrument aan de hand van een activiteit.

   Max. 25 deelnemers

Hilde Van Houten & Lieve Maeseele, interENW STEM

 • Leraren natuurwetenschappen en techniek
 • Lerarenopleiders
 • Studenten lerarenopleiding natuurwetenschappen en techniek
 • STEMonderwijs
 • Reflectie-instrument
 • Motiveren
 • wetenschappen

x

VOLZET

Werkplekleren in het ASO: het kan! Introductie van wetenschappen en techniek via de praktijk. Experimenteren met competentiegericht onderwijs, zonder kwaliteitsverlies. 

David Maquenne & Sophie Allein, KA Etterbeek

 • Leraren wetenschappen
 • Lerarenopleiders wetenschappen
 • Directies
 • Studenten lerarenopleiding wetenschappen
 • Werkplekleren
 • Wetenschappen
 • Competentie-evaluatie

x

VOLZET

Voor deze workshop kan je niet meer inschrijven. Beweging in wetenschap, wetenschap In beweging. Sportief met wetenschap en taal.

   Max. 15 deelnemers

Mylène D'Haeseleer, Kristine De Martelaer & Jan De Bouw, VUB

 • Leraren LO, wetenschappen en talen
 • Mentoren, lerarenopleiders, directies en studenten die openstaan voor interdisciplinair lesgeven
 • Sport
 • Wetenschap
 • Taal
 • Bewegen

VOLZET

 

Aardrijkskunde en taal? Het kan! Taalgericht werken in de lessen aardrijkskunde

Anja Decoster, EhB en VUB

 • Leraren aardrijkskunde (1ste, 2de en 3de graad)
 • Lerarenopleiders
 • Studenten lerarenopleiding
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Aardrijkskunde
 • (Natuur)wetenschappen

x

 

Beu om steeds les te geven binnen 4 muren: ontdek geocache.

   Max. 20 deelnemers

Wouter Cools, Natanaël Jacob & Tony Nguyen, VUB

Alle doelgroepen

 • Geocaching
 • Bewegen
 • Interdisciplinair

x

x

Wat BX de Brusselse jeugd te bieden heeft? BX Brussels even sociaal als sportief! 

Cathy Van Remoortere, social manager BX Brussels

Alle doelgroepen

 • Brusselse jeugd
 • Voetbal
 • Sociale ontwikkeling

VOLZET

 

Living a language! Een taal leren is een taal beleven. Het belang van impliciet leren in het (vreemde) taalverwervingsproces. 

Kristiaan Veron, vzw Futur'b & Marie-Charlotte Simon

Alle doelgroepen

 • Taalverwerving
 • Taalonderwijs
 • Impliciet leren

x

x

Aan de slag met talige diversiteit in de klas? Het kan! Het Validiv-project (Valoriseren van Talige Diversiteit) en de digitale leeromgeving E-Validiv uitgelicht.

   Max. 25 deelnemers 

Sven Sierens, UGent; Jill Surmont, VUB; Evelien Van Laere, Ugent & Lore Van Praag, UGent

Alle doelgroepen

 • Talige diversiteit
 • Aandacht voor thuistalen
 • ICT

x

 

Kletsen over CLIL: achtergrond, implementatie en klaspraktijken

   Max. 25 deelnemers

Jill Surmont & Esli Struys, VUB

 • Leraren
 • Lerarenopleiders
 • Directie
 • Studenten lerarenopleiding
 • CLIL
 • Didactiek

 

x

Dans, een meerwaarde voor onderwijs? Vakwoordenschat, wiskundige principes, wetenschappelijke verschijnselen, … verankeren via een dansles.

   Max. 20 deelnemers

Annelies Steenacker, Onderwijscentrum Brussel & Wadada

Geen specifieke doelgroep. Iedereen die benieuwd is naar hoe dans een middel kan zijn om vakinhouden over te brengen en wat de meerwaarde is voor onderwijs om dans te integreren in het lespakket.

 • Dans
 • Nederlands
 • Vakoverschrijdend

 

VOLZET

x

Taalcompetent voor de (meertalige) klas Een blik op de taalcompetenties van leraren vanuit de meertalige klasrealiteit

  Max. 15 deelnemers

Heidi Depraetere, Brussels Experticenetwerk Onderwijs

Alle doelgroepen

 • Competenties
 • Taalheterogeniteit
 • Taalontwikkeling

VOLZET

x