logo

Workshops SOM 2015

 

Big Ideas – Moving Science

Hoe lessen (natuur)wetenschappen in het secundair onderwijs opbouwen vanuit 'Big Ideas'?

John De Poorter, onderzoeker UGent en Arteveldehogeschool Gent
Tags: wetenschappen, Big Ideas, denkgereedschap,

Voor deze workshop kan je niet meer inschrijven.

Inhoud:

Vanuit verschillende lerarenopleidingen verbonden aan het expertisenetwerk AUGENT zijn projecten opgestart vertrekkende vanuit het principe van "Big Ideas", met als doel een wetenschapsonderwijs dat een breed publiek aanspreekt en dat sterk gericht is op redeneren en onderzoeken.

In deze workshop gaan we aan de slag met recent ontwikkeld materiaal. We vertrekken vanuit enkele 'big ideas' en analyseren de impact van dit denkgereedschap op het lesgebeuren. Brengen 'big ideas' het denken echt in beweging? Kom het zelf onderzoeken. Er komen voorbeelden aan bod uit de verschillende graden.

Spreker:

John De Poorter is betrokken bij verschillende projecten rond wetenschapsdidactiek zowel op UGent als op de Arteveldehogeschool.

John.DePoorter@ugent.be

Maximum deelnemers: 20

Doelgroep: leraren, lerarenopleiders en studenten (natuur)wetenschappen

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 2.

 


STEM voor onderwijs: wat, hoe en waarom?

Concreet aan de slag met het STEM reflectie-instrument aan de hand van een activiteit

Hilde Van Houte & Lieve Maeseele, interENW STEM
Tags: wetenschappen, STEMonderwijs, reflectie-instrument, motiveren

Inhoud:

In deze sessie gaan we in op het waarom van STEM (science, technology, engineering and mathematics) onderwijs en  het belang van leerlingen motiveren voor STEM. We zoomen in op wat in motiverend STEMonderwijs aan bod zou moeten komen en hoe je dit dan best doet.

Om het geheel interactief te maken dagen we de aanwezigen om in debat te gaan met elkaar op basis van een concrete STEM activiteit en verscheidene stimuleringsvragen die aan bod komen in het STEMreflectie-instrument, te vinden op www.stemopschool.be.

Tijdens de sessie komen Big Ideas, Nature of Science, een onderzoekende aanpak, … en veel meer aan bod.

De sessie is gebaseerd op de ervaringen uit het interENW project STEM voor de basis, www.stembasis.be.

Sprekers:

Hilde Van Houte is doctor in de Farmaceutische Wetenschappen (KU Leuven)en hoofdpromotor van onderzoeks- en dienstverleningscentrum Quest aan de Arteveldehogeschool. ODC QUEST is een centrum waar de focus ligt op onderzoeks- en dienstverleningsacties die bijdragen tot het uitlokken en ondersteunen van een onderzoekende houding bij kinderen, jongeren en hun begeleiders zodat deze kinderen en jongeren kritisch, creatief en probleemoplossend kunnen functioneren in een steeds veranderende en complexe maatschappij.

Ze is onder andere ook coördinator van het interENWproject STEM voor de basis. Ze is en was betrokken in tal van STEM projecten zowel nationaal als internationaal.

hilde.vanhoute@arteveldehs.be

 

Lieve Maeseele is doctor in de wetenschappen: scheikunde en lector wereldoriëntatie binnen de vakgroep wetenschapsdidactiek in de opleiding Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs van de HoGent.

Ze was al eerder betrokken bij STEM projecten en is momenteel projectmedewerker van het interENWproject STEM voor de basis.

lieve.maeseele@hogent.be

Maximum deelnemers: 25

Doelgroep: leraren, lerarenopleiders en studenten natuurwetenschappen en techniek

Deze workshop wordt aangeboden in reeks  1 en 2.

 


Werkplekleren in het ASO: het kan!

Introductie van wetenschappen en techniek via de praktijk. Experimenteren met competetentiegericht onderwijs, zonder kwaliteit te verliezen.

David Maquenne & Sophie Allein, KA Etterbeek
Tags: wetenschappen, werkplekleren, wetenschappen, competentie-evaluatie

Inhoud:

Op het KAE werd in 2009 een nieuwe richting opgestart: Wiskunde Ingenieurswetenschappen.

De leerlingen die voor WiiR kiezen, krijgen naast de standaardcombinatie van algemene vakken van het ASO extra wetenschappelijke vakken en een vernieuwend ingenieurspracticum.  Daarin worden de diverse toepassingsgebieden van technologie zeer breed getoond: zowel zuivere wiskunde, vliegtuigkunde, medische toepassingen, voedingstechnologie als film- en beeldtechnieken komen aan bod tijdens deze practica.

Tijdens deze workshop presenteren wij de werking en doelstellingen van dit project. We blikken terug op 5 jaar competentiegericht onderwijs.

 

 • hoe kan je de kwaliteit van een dergelijk initiatief kan garanderen?
 • hoe evalueer je 'competenties'
 • heb je een specifieke infrastructuur nodig, is de ligging van de school een factor?
 • hoe begeleiden?
 • ....

 

De presentatie wordt aangevuld met gefilmde getuigenissen van leerlingen en videos van recente projecten.

De workshop wordt afgerond met een discussie over de voor- en nadelen van werkplekleren en competentiegericht onderwijs en hoe dit een plaats kan vinden in het ASO.

Het GO! KA Etterbeek is uitgeroepen tot "STEM school of excellence". Deze erkenning bevestigt dat we ons echt wel onderscheiden in wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschap en wiskunde.

Naast een klassieke, technologische vorming in de eerste graad, biedt de school in de tweede graad aan de leerlingen wetenschappen wekelijks twee lesuren techniek aan. Leerlingen leren zo de basis van enkele meer technische vakken zoals mechanica, elektronica en elektriciteit en werken daarbij vanuit probleemoplossende leerstrategieën. 

De leerlingen van de derde graad kunnen opteren voor de WiiR richting (Wiskunde Ingenieurswetenschappen) die uniek is in België. 

Spreker:

David Maquenne is Burgerlijk Ingenieur (VUB) en heeft na enkele jaren software-ontwikkeling in de privésector gekozen om leerkracht te worden. Zijn bedrijfs- en ICT-kennis zijn een aanvulling in de lessen fysica en wiskunde. Hij organiseert en begeleidt het werklekleren op het KA Etterbeek.

David.maquenne@gmail.com

 

Sophie Allein is Fysicus (VUB) en richtte mee het werkplekleren op aan het KA Etterbeek. Ze is naast leerkracht wiskunde en fysica ook voorzitter van deze twee vakgroepen, waarin leerlijnen zowel binnen deze vakken als over het curriculum van de leerlingen wetenschappen afgesproken worden.

Sophie.allein@gmail.com 

Maximum deelnemers: /

Doelgroep: leraren, lerarenopleiders, directies, studenten wetenschappen

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 1 en 2.

 


Beweging in wetenschap, wetenschap in beweging.

Sportief met wetenschap en taal.

Mylène D'Haeseleer, Kristine De Martelaer & Jan De Bouw
Tags: wetenschappen, bewegen, sport, taal

Voor deze workshop kan je niet meer inschrijven.

Inhoud:

De workshop kadert binnen een onderzoeksproject 'Beweging in Wetenschap, Wetenschap in Beweging'
Het doel van dit project is leerlingen van de eerste graad ASO en BSO meer te boeien voor wetenschap en beweging en tevens meer kennis en inzicht te bekomen voor de werking van het menselijk lichaam in beweging.
Een centraal thema wordt uitgewerkt in de vakken Lichamelijke opvoeding, Natuurwetenschappen, Wiskunde en ICT, waardoor een horizontale samenhang tussen de vakken ontstaat.
Binnen de lessen natuurwetenschappen wordt gestreefd om het 'onderzoekende' en 'proefondervindelijke' aan te wakkeren bij de leerlingen.

Het is de bedoeling om de deelnemers mee te krijgen in het verhaal van interdisciplinair denken en handelen. Dit doen we door eerst en vooral het theoretische kader te schetsen en de mogelijkheden van het project te duiden. Verder reiken we de tools aan om op een eenvoudige maar toch daadkrachtige manier aan de slag te gaan in hun eigen omgeving.

Thema’s die we aan bod laten komen:

- ‘Meten en grootheden op het sportterein’

- ‘Sporten met taal’

- ‘Sportief in water’  (water, longen, reanimatie)

- ‘Sportief onderzoeken’ (spieren, skelet, behendigheid, warmte-ontwikkeling)

Didactische werkvormen:

Nadat we de outline van het project hebben meegegeven, is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Aan de hand van een gestructureerde en begeleide brainstorm is het de bedoeling om tot nieuwe inzichten te komen. Hoe kan een team van mensen met verschillende achtergronden samen tot zeer sterke projecten komen, om zo wetenschap en bewegen dichter bij elkaar te brengen. Met als uiteindelijke doel om jongeren warm te maken voor de toekomst van de wetenschap.

Deelnemers vertrekken niet met lege handen. Buiten de vergaarde inzichten, krijgt iedereen ook een klein uitgewerkt lessenpakket mee dat onmiddellijk kan worden toegepast in het onderwijslandschap.

Sprekers:

Mylène D’haeseleer is docent Biologie en deeltijds werkzaam aan de lerarenopleiding van de VUB en de Europese School in Laken. Met haar jaren ervaring in het onderwijs en als mede-grondlegger van het project is zij de geknipte persoon om u wegwijs te maken in de verschillende thema’s.

Jan De Bouw is Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, werkzaam als onderzoeker aan de VUB en opgegroeid in het onderwijsmilieu. Als gepassioneerd sporter en jonge kracht binnen het onderzoeksteam van dit project, probeert hij met nieuwe inzichten en veel energie leerkrachten warm te maken voor de alternatieve manier van denken en lesgeven.

Kristine De Martelaer is hoofdocent aan de Vrije Universiteit Brussel, faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK), verbonden aan de vakgroep Bewegingsvorming en Sporttraining en de kerngroep Welzijn & Bewegingswetenschappen. Ze doceert vakken zoals Vakdidactiek LO, Geschiedenis LO & Sport, Gezondheidsleer & EHBO, … Haar onderzoeksexpertise situeert zich rond didactische werkvormen (zwemmen, EHBO, ethiek, duurzaam bewegen), gezondheidsbeleid op school, kindvriendelijke speel- en bewegingskansen, stimulerende rol van coach en ouders. Als promotor waakt zij over de kwaliteit en de toepasbaarheid van het project.

kdmartel@vub.ac.be

Maximum deelnemers: 15

Doelgroep: leraren, lerarenopleiders en directies die openstaan voor interdisciplinair lesgeven.

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 1.

 

 


Aardrijkskunde en taal? Het kan!

Taalgericht werken binnen de lessen aardrijkskunde.

Anja Decoster, VUB en EhB
Tags: taalgericht vakonderwijs, (natuur)wetenschappen, aardrijkskunde

Inhoud:

Aardrijkskunde en taal:

 • Hoe kan je eenvoudig en toch leerrijk met vaktaal bezig zijn?
 • Aan taal werken in de lessen aardrijkskunde, een haalbare combinatie?

Hoe kunnen we in de lessen aardrijkskunde onze leerlingen de specifieke vaktaal aanleren? Hoe kunnen anderstalige leerlingen, in Brussel of de rand, geholpen worden om de Nederlandse taal duidelijker te verstaan en te gebruiken? Vanuit de drie pijlers van het taalgericht vakonderwijs – context, interactive en taalsteun – worden concrete voorbeelden uit de drie graden meegegeven waarmee je tijdens de lessen aardrijkskunde aan de slag kan gaan.

Spreker:

Anja Decoster is lector aardrijkskunde aan de lerarenopleiding bachelor secundair onderwijs aan de Erasmushogeschool Brussel. Anja is ook vakdidacticus en stagebegeleider geografie in de specifieke lerarenopleiding van de Vrije Universteit Brussel.

Anja.decoster@vub.ac.be

Maximum deelnemers: /

Doelgroep: leraren aardrijkskunde 1ste, 2de en 3de graad secundair, lerarenopleiders, studenten lerarenopleiding 

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 1.

 

 


Beu om steeds les te geven binnen 4 muren: ontdek geocache.

Wouter Cools, Natanaël Jacob & Tony Nguyen, VUB
Tags: bewegen, wetenschappen, geocache, interdisciplinair

Inhoud:

Geocaching laat je bewegen! Het kan gezien worden als een digitaal ondersteunde vorm van oriëntatielopen waarbij leerlingen zelf kunnen bepalen welke afstand/cache(s) zij zullen afleggen en zoeken. Het principe van geocaching is eenvoudig. Iemand verstopt ergens een waterdichte doos, met daarin een logboek (en een aantal voorwerpen). Met een outdoor-GPS (te huur voor enkele euro's per dag), bepaalt hij de precieze coördinaten en publiceert deze op www.geocaching.com. Op de Geocache-website kan je de punten in jouw buurt terugvinden en downloaden alvorens op zoek te gaan naar de "cache". Gevonden? Dan post je een log bericht op het forum. Indien de doos voorwerpen bevat, mag er één uit de doos genomen worden op voorwaarde dat er één weer bijgeplaatst wordt van minstens een gelijke waarde.

Deze workshop laat zien hoe je geocaching in het onderwijs kan gebruiken. We gaan zelf ook aan de slag en ontdekken aan de hand van coördinaten verschillende plekken op de VUB-campus. We laten ons leiden aan de hand van verschillende opdrachten van cache naar cache.

Sprekers:

Dr. Wouter Cools werkt als lerarenopleider aan het Interfacultair Departement Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel. Hij genoot een opleiding als professioneel bachelor, volgde een schakeljaar en behaalde zijn master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. In tussentijd gaf hij lichamelijke opvoeding in zowel basis als secundair onderwijs en was hij een 10-tal jaar actief als lesgever in het kader van avonturensportkampen. Tot slot doctoreerde hij in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen binnen het domein van de ontwikkeling van motorische basisvaardigheden bij jonge kinderen. Hij heeft een grote passie voor buitensporten en deelt deze nog steeds graag met geïnteresseerde collega's.

wcools@vub.ac.be 

Natanaël Jacob en Tony Nguyen zijn studenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Natanaeljacob37@gmail.com - tony.nguyen@telenet.be

Maximum deelnemers: 20

Doelgroep: alle doelgroepen 

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 1 en 2.

 


Wat BX de Brussels jeugd te bieden heeft?

BX Brussels even sociaal als sportief!

Cathy Van Remoortere, social manager BX Brussels
Tags: Bewegen, talen, Brussels jeugd, voetbal, sociaal

Inhoud:

BX Brussels, beter gekend als de voetbalclub van Vincent Kompany, is meer dan alleen een voetbalclub. De club biedt spelers de kans om hun talenten te ontplooien, maar investeert ook in de sociale ontwikkeling van de jeugd. Zo wordt er niet geselecteerd op basis van voetbaltalent maar wel op basis van engagement. Wil je te weten waarom Vincent deze club oprichtte en waarin deze voetbalclub verschilt van een andere voetbalclub, kom dan naar deze sessie!

Spreker:

Cathy Van Remoortere ging een jaar geleden aan de slag als social manager bij BX Brussels. Voordien werkte ze als lector voor CIMIC (Centrum voor Intercultureel Management en Internationale comminicatie), als adviseur van Federaal Minister van Gelijke Kansen en coördinator van Femma Intercultureel.

In de zomer van 2013 lanceerde Vincent Kompany BX Brussels. Hiermee lanceerde hij een project waarbij spelers veel meer doen dan achter een bal lopen. BX droomt van een solidaire gemeenschap. Vincent gelooft met hart in ziel in de kwaliteiten en het potentieel van de Brusselse jeugd, die men dikwijls veel te veel laat vallen. BX gaat er vanuit dat net deze jongeren, mits de nodige omkadering, later kunnen opduiken als sterkhouders. 'Empowerment' en 'community building' zijn in dit verhaal centrale begrippen. Intussen bereikt BX reeds een 1000-tal jongeren.

cathy@bxbrussels.com

Maximum deelnemers: /

Doelgroep: alle doelgroepen

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 1.

 

 


Living a language!

Een taal leren is een taal beleven. Het belang van impliciet leren in het (vreemde) taalverwervingsproces.

Kristiaan Veron, voorzitter vzw Futur'b, pedagogisch coordinator in Brussel en leraar meertalig onderwijs in Wallonië
Marie-Charlotte Simon, leerkracht meertalig onderwijs in Wallonië
Tags: taalverwerving, taalonderwijs, impliciet leren

Inhoud:

 1. Wat betekent "meertalig onderwijs" in de praktijk?
  De algemene principes van meertalig onderwijs worden kort toegelicht
  Er worden korte videofragmenten getoond die het dag- en lesverloop tonen van een "CLIL-school"
  Twee leerkrachten uit het meertalig onderwijs vertellen kort over hun praktijkervaringen.
 2. Impliciet leren in het (vreemde) taalverwervingsproces: de "missing link"?
  Pijnpunten van het taalonderwijs van vandaag
  Hoe kan dit anders worden aangepakt? Hoe kunnen kinderen en jongeren worden gestimuleerd in hun (vreemde) taalverwervingsproces? 
 3. Reflectiemoment en gelegenheid tot vragen stellen

Spreker:

Kristiaan Veron behaalde een Bachelor in het Lager Onderwijs aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen en Master in de Pedagogische Wetenschappen aan de VUB. Hij werkt sinds 2007 in het meertalig onderwijs in Wallonië en bewaakt sinds 2012 ook het taalbeleid van een Nederlandstalige school in Brussel. Verder is hij voorzitter van vzw Futur-b, een vereniging die taalateliers en –vakanties organiseert voor kinderen en jongeren uit het basis en secundair onderwijs. Hierbij staat impliciete taalverwerving steeds centraal.

kristiaan@futur-b.be

www.futur-b.be

Maximum deelnemers: /

Doelgroep: alle doelgroepen

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 1 en 2.

 

 


Aan de slag met talige diversiteit in de klas? Het kan!

Het Validiv-project (Valoriseren van Talige Diversiteit) en de digitale leeromgeving E-Validiv uitgelicht 

Sven Sierens, valorisatiecoördinator Validiv, UGent
Jill Surmont, doctoraatsstudent, VUB
Evelien Van Laere, doctoraatsstudent UGent
Lore Van Praag, onderzoekscoördinatrice Validiv, UGent
Tags: Talige diversiteit, aandacht voor thuistalen, ICT

Inhoud:

Een groeiend aantal leerlingen spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands. Daarnaast komen leerlingen steeds vroeger in contact met verschillende talen (bv. Engels, Frans) via verschillende media. In de klas wordt echter relatief weinig gedaan met het meertalige repertoire van deze leerlingen. In het Validiv-project (Valoriseren van Talige Diversiteit in het Basisonderwijs) gaan we op zoek naar manieren om aan de slag te gaan met die talige diversiteit, en dit op verschillende vlakken.

In deze workshop gaan we enerzijds dieper in op de uitgangspunten van Validiv en de verschillende producten die op basis hiervan zijn ontwikkeld. Anderzijds leggen we de focus op een van de producten, namelijk E-Validiv. Dit is een digitale leeromgeving voor leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar die thema's aanbiedt omtrent het leergebied Wereldoriëntatie. Alle inhoud wordt in twee talen aangeboden, namelijk het Nederlands en een van zes andere talen (Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans of Turks). De andere taal wordt gekozen op basis van de taal die de leerling thuis spreekt of de vreemde taal die de leerling het best kent. Zo willen we ertoe komen dat de thuistaal echt ingezet wordt als een instrument om te leren en tegelijkertijd een volwaardig alternatief bieden voor leerlingen die thuis enkel Nederlands spreken. De digitale leeromgeving is intussen uitgetest in scholen verspreid over Gent, Brussel en Limburg. Wij tonen jullie graag hoe E-Validiv concreet in zijn werk gaat en hoe leerlingen en leerkrachten ermee aan de slag gaan. Daarnaast willen wij samen met jullie nadenken over hoe we de aanwezige talige diversiteit ook in het secundair onderwijs kunnen valoriseren.

Sprekers:

Sven Sierens is verbonden aan het Steunpunt Diversiteit & Leren van de vakgroep Taalkunde (UGent). Hij deed de voorbije jaren onderzoek naar omgaan met talige diversiteit en inzet van thuistalen in basisscholen.

sven.sierens@ugent.be

 

Jill Surmont combineert de functie van onderzoeker en valorisator binnen het Validiv-project. Ze begeleidt de Brusselse projectscholen en werkt aan een doctoraat onder toezicht van professor Piet Van de Craen (VUB). Ze doet onderzoek naar de cognitieve meerwaarde van meertalig onderwijs met specifieke nadruk op wiskundecompetenties.

jisurmont@vub.ac.be

 

Evelien Van Laere maakt deel uit van het team van het Validiv-project. In het kader van haar doctoraat aan de vakgroep Onderwijskunde (UGent) doet zij onderzoek naar de bijdrage van ICT in het valoriseren van de aanwezige talige diversiteit op school. Hierbij focust ze op het gebruik van de meertalige ondersteuning in E-Validiv en de mate waarin deze leeromgeving invloed kan hebben op de prestaties wereldoriëntatie van leerlingen in het vijfde leerjaar.

Evelien.vanlaere@ugent.be

 

Lore Van Praag is verbonden aan de CuDOs onderzoeksgroep van de vakgroep Sociologie (UGent). Ze deed de laatste jaren onderzoek naar kenmerken van het Vlaamse onderwijssysteem en etnische en sociale ongelijkheden in het onderwijs.

Lore.VanPraag@ugent.be

 

Maximum deelnemers: 25

Doelgroep: alle doelgroepen

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 1.

 


Kletsen over CLIL: Achtergrond, implementatie en klaspraktijken

Jill Surmont & Esli Struys, VUB
Tags: talen, CLIL, didactiek

Inhoud:

In deze workshop zal kort de achtergrond van CLIL (content and language integrated learning) besproken worden, gevolgd door een interactieve workshop waarbij participanten zelf moeten meedenken over hoe CLIL het best wordt ingezet, wat mogelijke valkuilen zijn en hoe deze omzeild kunnen worden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal er worden ingezoomed op hoe je het als leerkracht nu best aanpakt en waar je op moet letten.

Spreker:

Jill Surmont combineert de functie van onderzoeker en valorisator binnen het Validiv-project. Ze begeleidt de Brusselse projectscholen en werkt aan een doctoraat onder toezicht van professor Piet Van de Craen (VUB).  Ze onderzoekt naar de cognitieve meerwaarde van meertalig onderwijs met specifieke nadruk op wiskunde competenties.

Jill.surmont@vub.ac.be

 

Esli Struys is voltijds docent in de taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is titularis van studiedelen in de opleidingen Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde en Tolken. Aan de lerarenopleiding doceert hij Vakdidactiek Nederlands en Nederlands voor anderstaligen. Zijn onderzoeksactiviteiten situeren zich in het veld van meertalig onderwijs, meertalige cognitie en tolkwetenschap.

Esli.struys@vub.ac.be

 

Maximum deelnemers: 25

Doelgroep: leraren, lerarenopleiders, directie, studenten lerarenopleiding

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 2.

 


 

Dans, een meerwaarde voor onderwijs? Vakwoordenschat, wiskundige principes, wetenschappelijke verschijnselen, … verankeren via een dansles.

Annelies Steenacker, Wadada
Tags: dans, Nederlands, vakoverschrijdend

Inhoud:

Op school gebruiken we taal als drager van heel wat informatie, om tot leren te komen is begrip van de onderwijstaal en verankering van nieuwe schooltaalwoorden dus cruciaal.

In deze workshop maak je kennis met Wadada, een methodiek waarbij dans gebruikt wordt om woordenschat te verankeren en de mondelinge taalvaardigheid te stimuleren. Je zal merken dat in Wadada-danslessen doelstellingen op vlak van taal, wetenschap, wiskunde, beweging, sociale vaardigheden enz. geïntegreerd aan bod kunnen komen. 

Spreker:

Annelies Steenacker is master in de logopedische wetenschappen en instructor in de dans. Ze werkt al jaren als dansdocent en als onderwijsondersteuner bij het Onderwijscentrum Brussel. In januari 2013 heeft zij haar kennis over en passie voor taal en dans gecombineerd en 'Wadada – Nederlands leren via dans' opgestart.

Wadada maakt danslessen op maat om de leerstof die in de klas gezien wordt te verwerken via dans. Deze Wadada-danslessen worden door een Wadada-docent gegeven.

www.wadada.be - info@wadada.be - 0499/30 83 72

Maximum deelnemers: 20

Doelgroep: geen specifieke doelgroep, iedereen die benieuwd is naar hoe dans een middel kan zijn om vakinhouden over te brengen en wat de meerwaarde is voor onderwijs om dans te integreren in het lespakket.

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 1 en 2.

 


 

Taalcompetent voor de meertalige klas. Een blik op de taalcompetenties vanuit de meertalige klasrealiteit.

Heidi Depraetere, Brussels Expertisenetwerk Onderwijs
Tags: competenties, taalheterogeniteit, taalontwikkeling

Inhoud:

De talige competenties die van leraren verwacht worden, staan beschreven in de publicatie “Dertien doelen in een dozijn”, een referentiekader uitgewerkt door de Nederlandse Taalunie, en de door de overheid geformuleerde basiscompetenties voor leraren. Maar hoe kunnen we die talige competenties inzetten om taalheterogeniteit in de klas te benutten en de taalontwikkeling van alle leerlingen te stimuleren?

Taalheterogeniteit in de klascontext vormt het uitgangspunt van deze sessie. We gaan na welke invloed taalheterogeniteit heeft op leren en lesgeven en wat het betekent om talig competent te zijn in taalheterogene klassen. We gaan dieper in op ondersteunende acties en tools om taalcompetenties van leraren m.b.t. taalheterogeniteit te versterken en we wisselen ervaringen uit om als taalcompetente leraren effectief les te geven.

 

Spreker:

Heidi Depraetere werkt als projectmedewerker bij het Brussels Expertisecentrum Onderwijs (BEO) rond diversiteit, meertaligheid en grootstedelijkheid. Hierin combineert ze haar praktijkervaring als leraar en taalbeleidscoördinator in het Brusselse secundair onderwijs met haar onderwijskundige kennis.

Heidi.depraetere@ehb.be - www.lerarenopleidingbrussel.be

Maximum deelnemers: 15

Doelgroep: alle doelgroepen

Deze workshop wordt aangeboden in reeks 1 en 2.