logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek Economisch Recht

vrijdag, 8 mei, 2015 - 08:30
Auditorium ING
Marnixlaan 24, 1000 Brussel
Vlaams Pleitgenootschap i.s.m. Vakgroep Publiekrecht
http://www.vpgbrussel.be
Studiedag

Het Vlaams Pleitgenootschap (VPG) organiseert haar jaarlijkse studiedag op 8/5/15 rond het Wetboek Economisch Recht.  

Het Wetboek Economisch Recht is een codificatie van de belangrijkste Belgische economische regelgeving. De professoren Koen BYTTEBIER en Régine FELTKAMP van de vakgroep Publiekrecht hebben de eer gehad om te mogen meewerken aan de opstelling van een eerste ontwerp van wetboek dat werd ingediend in november 2009 . Ingevolge de val van de regering, waardoor enkel lopende zaken konden worden afgehandeld, viel het project tijdelijk stil. Eind 2012 werden de werkzaamheden verder gezet door Minister van economie VANDE LANOTTE. Na een herwerking van het oorspronkelijk ontwerp, mede in het licht van gewijzigde beleidsvisies en evoluties in de Europese en nationale regelgeving, zag in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013 de eerste steen van het werk het licht als wettekst . De verschillende boeken van het Wetboek van Economisch Recht werden daarna in verschillende fasen ingevoerd via de techniek van de zogeheten “aanbouwwetgeving”.

Op de door het VPG georganiseerd studiedag zal het Wetboek Economisch Recht toegelicht worden vanuit twee specifieke perspectieven: enerzijds vanuit een transactioneel oogpunt, anderzijds vanuit de geschillenbeslechting.

R. Feltkamp heeft de eer deze studiedag te mogen voorzitten.

De volgende onderwerpen komen aan bod: Marktpraktijken en consumentenbescherming ook voor vrije beroepen, Mededingingsrecht en de rol van de advocaat in het kader van adviesverlening, E-commerce en overeenkomsten op afstand, Handelsagentuur, concessies van alleenverkoop, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en pre-contractuele informatie, Handhaving van het mededingingsrecht, De collectieve herstelvordering en "Alternative Dispute Resolution" en Handhaving van intellectuele eigendomsrechten & vordering tot staking. 

Inschrijven kan  hier