logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Zomerdriedaagse Binnenklasdifferentiatie 2015

dinsdag, 30 juni, 2015 - 09:00 to donderdag, 2 juli, 2015 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Interfaculty Department for Teacher Education
Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO) en IDLO
02/629 24 32
idlo.nascholingen@vub.ac.be
https://www.vub.be/werken-studeren/idlo-nascholingen

 

Zomerdriedaagse. Binnenklasdifferentiatie: verschillen als troef.

Net zoals vorig jaar organiseren we een Zomerdriedaagse rond Binnenklasdifferentiatie. De meerdaagse heeft als doel inspirerend te werken en u te leiden door strategieën en methoden om differentiatie in de praktijk te brengen.

De driedaagse wordt georganiseerd door het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO) en het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel

Wat?

Leerverschillen zijn inherent aan de klaspraktijk. Deze verschillen als troef inzetten met als doel elke leerling maximale leerkansen te bieden, is wat binnenklasdifferentiatie (BKD) doet.

 Na een eerste, succesvolle editie in 2014 is de zomerdriedaagse, anno 2015, terug. De driedaagse introduceert lesgevers en onderwijsondersteuners in de principes en methodieken van binnenklasdifferentiatie. Een dagelijkse variatie aan activiteiten werkt daarbij inspirerend:

 • De plenaire sessies stellen het praktijkgericht BKD-leer-kracht model centraal; een model dat handvaten biedt om BKD te (h)erkennen en vorm te geven in lessen en op school.
 • Tijdens de coaching-sessies wordt er gewerkt vanuit concrete materialen, vragen en wensen en zoeken we naar manieren om het BKD-verhaal sterker neer te zetten in de klas of op school.
 • Keuzesessies bieden de mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan de driedaagse. Elke dag worden er nieuwe sessies ingericht. Je bepaalt de dag zelf welke sessie jouw voorkeur heeft en sluit spontaan aan. Verschillende actoren binnen onderwijs, zoals leraren, directies, inspectie, begeleiders, lerarenopleiders en wetenschappers, verzorgen deze sessies. Er is telkens een aanbod afgestemd op BKD binnen basisonderwijs en binnen secundair onderwijs, gericht op BKD in de klas voor lesgevers en op school voor onderwijsondersteuners
 • Het dagthema geeft telkens richting aan de sessies en het aanbod dat wordt voorgesteld.

Data

dinsdag 30 juni - woensdag 1 juli - donderdag 2 juli

Voor wie?

De zomerdriedaagse richt zich breed op lesgevers (o.a. basisonderwijs, secundair onderwijs, lerarenopleiding) en onderwijsondersteuners (o.a. zorgleerkrachten, directie, pedagogische begeleiders, nascholers, lerarenopleiders, inspectie,…) die de meerwaarde van BKD willen exploreren en realiseren in de klas en/of op school.

Tarieven

Inschrijvingsprijs (inclusief boek Ieders-leerkracht)

 • 375 euro*
 • 150 euro voor deelnemers editie 2014**

*Kan je niet aanwezig zijn op dinsdag 30/6?

De plenaire sessie van dag 1 wordt uitzonderlijk herhaald tijdens dag 2, parallel aan de keynote. Op die manier kan je mee inpikken op het BKD-verhaal. Je kan eventueel ook een collega deze dag in jouw plaats laten volgen. De materialen krijg je eveneens.

** Nam je deel aan de editie in 2014 en wil je verder inspiratie opdoen?

Kon je bepaalde keuzes niet volgen tijdens vorige editie of wens je inspiratie op te doen in nieuwe sessies? Als ‘trouwe’ deelnemers kunnen jullie aansluiten bij de dagelijkse keuzesessies en de keynote. Registratie (aangeduid als Registratie Anno 2014) is voorzien tijdens de lunch op Dag 1.

Locatie

Vrije Universiteit Brussel
Campus Etterbeek
Gebouw D

Meebrengen

Lesgevers:

 • Leerplan (één naar keuze) of ECTS fiche (vak naar keuze)
 • Lesmaterialen van 3-tal lessen binnen dit vak
 • Evaluatie (bij dat thema) bij dit vak

Onderwijsondersteuners:

 • Materiaal dat wordt ingezet bij het coachen van leerkrachten (bv. formulieren, leidraad van vragen, verslaggeving)
 • Voorbeelden van enkele prangende vragen waarmee je wordt geconfronteerd bij BKD en overzicht van (plan van) aanpak
 • Voorbeelden van hoe je lesgevers ondersteunt bij hun taak om BKD te implementeren

Organisatie

 • Catherine Coubergs, Vakgroep Educatiewetenschappen, VUB
 • Esther Gheyssens, Brussels Expertisenetwerk Onderwijs
 • Prof. dr. Katrien Struyven, Vakgroep Educatiewetenschappen, VUB

In samenwerking met Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) en het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs, kortweg: BEO

Publicatie

Tijdens de zomerdriedaagse wordt ook het boek Ieders leer-kracht gehanteerd. Het is een praktijkgerichte gids die concrete handvatten biedt om binnenklasdifferentiatie in te zetten in de klas. Deze didactische werkvorm geeft maximale leerkansen aan elke leerling, want leerlingen durven nogal wat van elkaar te verschillen. Elke deelnemer krijgt ook een exemplaar van het boek.

Dit boek is een bron van inspiratie voor lerarenopleiders én toekomstige leraren, voor beginnende én meer ervaren leerkrachten, voor begeleiders, leidinggevenden en ondersteuners van pedagogisch-didactische processen op school. De implementatie van differentiatie stelt hen allen voor verschillende uitdagingen. Die uitdagingen pakt Ieders leer-kracht op een heldere manier aan.

Reële beschrijvingen en voorbeelden uit de klaspraktijk in lager en middelbaar onderwijs maken het differentiëren levensecht. Het leer-kracht model binnenklasdifferentiatie vormt de rode draad. De hoofdstukken kunnen onafhankelijk van elkaar gelezen en geraadpleegd worden. Zo laat het boek ook differentiatie toe bij zijn lezers.

Voor wie zich nog verder in de materie wil verdiepen: enkele auteurs van dit boek publiceerden eerder bij Acco de literatuurstudie Binnenklasdifferentiatie. Leerkansen voor alle leerlingen.

Meer info over het boek

Vragen?

In verband met programma: Esther Gheyssens, Esther.gheyssens@ehb.be; 02/629 24 83
In verband met administratie en betaling: Nicole Van Sebroeck, nicole.van.sebroeck@vub.ac.be; 02/629 24 32

 

Inschrijven

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.