logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Academic English 2 - semester 1

maandag, 10 oktober, 2016 - 00:00 to zaterdag, 17 december, 2016 - 00:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
ACTO
acto@vub.ac.be
http://my.vub.ac.be/acto
Lessenreeks
  Home ACTO  Click here to go the English version

De cursus

Deze cursus wil studenten die al over een goede basiskennis Engels beschikken helpen om zowel hun communicatie als de algemene taalkennis te verbeteren. De focus ligt op het ontwikkelen van de taalvaardigheden die nodig zijn in een academische context, met bijzondere aandacht voor het lezen van complexere teksten (artikels, rapporten, …) en voor mondelinge expressie, in het bijzonder presentatievaardigheden. Aan het einde van de cursus zijn de studenten in staat zich zonder moeilijkheden uit te drukken in een academische context en ingewikkeldere argumentaties te volgen in geschreven en gesproken Engels.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor VUB-studenten die al een goede basiskennis Engels hebben en die hun (academische) taalvaardigheden Engels verder wensen te ontwikkelen.

DocentRachel Nye

Rachel Nye is een taaldocente met een CELTA-certificaat voor Engels als Vreemde Taal. Zij heeft ervaring opgedaan in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zij is native speaker Engels en woont al verschillende jaren in België. Zij behaalde een master in Engelse linguïstiek aan de Universiteit Gent. Zij is lid van het ACTo-team sinds oktober 2013.

Locatie

Eerste semester
Klik hier voor het lessenrooster.

Periode

Deze cursus duurt een semester en wordt zowel in het eerste als in het tweede semester aangeboden. Elke cursus houdt twee uur les per week in (dus in het totaal 26 lesuren).

Klik hier voor het lessenrooster.

Inschrijvingsvoorwaarden

Voor je les kunt volgen in deze cursus, moet je eerst een niveautest afleggen.

Prijs:
VUB-student/-docent: 105 euro
Extern: 210 euro

Klik hier voor meer informatie over deze test.

Klik voor meer informatie over inschrijvingsgeldenprijzen en prijscategorieën.

Maximum aantal deelnemers

25

Niveaubepaling

Om aan deze cursus deel te nemen, moeten de studenten eerst een niveautest afleggen. Zo kan worden nagegaan of deze cursus wel geschikt is.

Attest

Wie deze cursus succesvol beëindigt, ontvangt een ACTO-certificaat


English version

Home ACTO

 

Course

This course aims to help students who already have a good basis in English to further develop both their communicative ability and their general proficiency in English. The focus is on developing the skills needed to perform well in English in an academic context, with particular attention paid to reading more complex texts (articles, reports) and to oral expression, especially presentation skills. By the end of the course, students should be able to express themselves clearly and without difficulty in an academic context, and to follow more complex argumentation in written and spoken English.

Who is it for?

This course is for VUB students a good basis in English and who would like to develop their (academic) English skills further.

TeacherRachel Nye

Rachel Nye is a CELTA-qualified teacher of English as a Foreign Language, with teaching experience gained in France, Germany and the UK. A native speaker of (British) English, she has been living in Belgium for several years, and has a PhD in English Linguistics from Ghent University [http://www.gist.ugent.be/members/rachelnye]. She has been a member of the ACTo team since October 2013.

Where?

Click here for the timetable

When?

This course lasts one semester and is offered in both the first and the second semester. Both involve attendance of one 2 hour lesson per week (a total of 26 hours of classes).

Click here for the timetable

Conditions for registration

Before you can take this course, you have to do a language test. 

Please click here for more information and enrollment.

Please check the web page about paymentprices and price categories.

Price
Students/staff of the VUB: 105 euro
Others: 210 euro

Number of participants

25

Level determination

In order to participate in this course, all students must first complete a level-test, to determine that this is the appropriate course for them.

Certification

Upon successful completion of this course, students receive a certificate from ACTO.

Inschrijvingsformulier (invullen na de niveautest)/ Registration form (to be completed after placement test)

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.