logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

De Ijkingstoets-juni 2016

woensdag, 29 juni, 2016 - 13:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Gebouw Q
VUB- De Ijkingstoets
02 629 28 56
https://www.ijkingstoets.be
Voorbereidingsactiviteiten toekomstige eerstejaarsstudenten

Voor wie?

Voor alle toekomstige eerstejaarsstudenten in de opleidingen:

  • Ingenieurswetenschappen
  • Ingenieurswetenschappen: Architectuur
  • Industriële Wetenschappen (enkel in juni)

Plan je Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen- Architectuur of Industriële Wetenschappen te gaan studeren?

Kom eerst de IJkingstoets afleggen! 

Samen met 3 andere Vlaamse faculteiten Ingenieurswetenschappen organiseert de VUB jaarlijks de Ijkingstoets waarin je je wiskundekennis kan testen.

Aan de VUB zijn er drie versies beschikbaar: één voor de opleiding Ingenieurswetenschappen, één voor de opleiding Ingenieurswetenschappen- Architectuur en één voor de opleiding Industriële Wetenschappen. Dit omdat de onderscheiden opleidingen verschillende vaardigheden vereisen en andere accenten leggen. Centraal worden je wiskundekennis en -vaardigheden onder de loep genomen. De ijkingstoets voor burgerlijk ingenieur-architect bevat bovendien een aantal vragen die specifiek gericht zijn op architectuurtheorie. De studenten krijgen een tekst over een specifiek onderwerp uit architectuur, en moeten daar dan vragen over beantwoorden.

OPGELET: de Ijkingstoets ter voorbereiding van Industriële Wetenschappen zal enkel afgenomen worden in juni, niet in september. Hou hier dus rekening mee.

De toets

Laat ons meteen duidelijk zijn: de toets is niet verplicht en het resultaat dat je behaalt, heeft geen gevolgen voor jouw toelating tot de opleiding.

De toets is gebaseerd op de leerplannen wiskunde voor richtingen in het middelbaar onderwijs met zes uur wiskunde of meer in de derde graad.  Leerlingen met een beperkter programma wiskunde doen er ook goed aan deel te nemen aan de toets: je talenten kunnen immers hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden.

Het gaat dus niet om een toelatingsexamen. Tijdens de toets krijg je meerkeuzevragen over volgende thema’s:

  • Redeneren
  • Begrippenkennis
  • Wiskundige vaardigheden
  • Ruimtelijk inzicht
  • Combinatievragen, wiskundige vraagstukken in een fysica-context

Na de toets, in de namiddag, kan je aansluiten bij een feedbacksessie waarin de vragen en oplossingen besproken worden.

Na de toets

Korte tijd na het afleggen van de toets ontvang je het resultaat via e-mail. 

Voorbeeldvragen

Om je optimaal voor te bereiden op de toets, kan je de vragen van vorig jaar bekijken. De oplossingen en verbetersleutel van de vraagstukken zijn toegevoegd, zodat je kan controleren of je op de juiste weg bent.

Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur
Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur-architectuur
Voorbeeldvragen Industrieel ingenieur

Voordelen

De toets kan je helpen bij je definitieve studiekeuze, omdat je een duidelijker beeld krijgt van je actuele wiskundekennis en -vaardigheden. Want wiskunde maakt een belangrijk deel uit van je eerstejaars programma.

Mocht je tijdens de test eventuele problemen vaststellen, dan kan je die nog bijschaven tijdens de zomervakantie of tijdens een Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen in september. Zo kom je beter voorbereid aan de start van het academiejaar.

Praktisch

De Ijkingstoets is gratis, inschrijven is verplicht.

De ijkingstoets op de VUB gaat door op woensdag 29 juni en op maandag 12 september 2016 (niet voor Industriële Wetenschappen) op  Campus Etterbeek. (zie www.ijkingstoets.be

Tijdens de toets is enkel het gebruik van een balpen, potlood of gom toegestaan. Alle andere hulpmiddelen (handboeken, rekenmachine, gsm of smartphone, laptop, passer, geodriehoek)  zijn niet toegelaten.
Je krijgt een formularium ter beschikking dat je mag gebruiken.

Schrijf je nu in...voor september!

De inschrijvingen voor de IJkingstoets van woensdag 29 juni 2016  zijn helaas reeds afgesloten.

Je kan je nog wel inschrijven voor de Ijkingstoets van maandag 12 september 2016 (Echter niet voor Industriële wetenschappen). De inschrijvingen lopen van 15 juli tot en met 20 augustus 2016.

Inschrijven voor de toets is verplicht en kan via de website van de Ijkingstoets.