logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Directe toegankelijkheid van de fysio- en kinesitherapie

zaterdag, 10 september, 2016 - 10:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Gebouw C
C.028
Prof Dr Eric Kerckhofs
02/4774529
secrkine@vub.ac.be

De directe toegang tot de fysiotherapie bestaat reeds een aantal jaar in Nederland. In België is het een ‘hot topic’ in het werkveld.

Deze cursus richt zich enerzijds op kinesitherapeuten of studenten kinesitherapie die in Nederland aan de slag willen als kinesitherapeut waar het volgen van een cursus directe toegang kinesitherapie een noodzaak is. Anderzijds wil deze cursus ook de kinesitherapeuten klaarstomen om aan de slag te gaan met directe toegang, eens dit in België effectief een feit is.

De cursus heeft als doel de deelnemer in staat te stellen op een professionele wijze een screening uit te voeren bij een cliënt/patiënt. Dit gebeurt door het stellen van een indicatie voor het fysio-/ kinesitherapeutisch diagnostisch proces op basis van een “pluis/niet-pluis” besluit.

Aan het einde van de cursus:

 • Beschikt de deelnemer over de noodzakelijke achtergrondkennis met betrekking tot directe toegankelijkheid fysiotherapie/kinesitherapie;
 • Is de deelnemer in staat om in 10-15 minuten een (voorlopige) indicatie (‘pluis’) te stellen voor fysiotherapie/kinesitherapie bij patiënten die direct toegang kiezen bij de fysiotherapie/ kinesitherapeut;
 • Is de deelnemer in staat om in 10-15 minuten een (voorlopige) contra-indicatie (‘niet pluis’) te stellen voor fysiotherapie/kinesitherapie bij patiënten die direct toegang kiezen bij de fysiotherapie/ kinesitherapeut;
 • Is de deelnemer in staat om over indicaties dan wel contra-indicaties op zowel mondelinge als schriftelijke wijze te communiceren over patiënten, die directe toegankelijkheid hebben gekozen, met huisartsen;
 • Is de deelnemer in staat om de procedure van directe toegankelijkheid en indicatiestelling dan wel contra-indicatiestelling voor fysiotherapie/kinesitherapie uit te leggen aan de patiënt die directe toegankelijkheid kiest bij de fysiotherapeut/kinesitherapeut;
 • Kent de deelnemer de procedure van directe toegankelijkheid en indicatiestelling dan wel contra-indicatiestelling voor verdere fysiotherapeutische/kinesitherapeutische diagnostiek.

Datum: 10 en 17 september
Docent: Dr. P.M. Nelissen - Klinisch Epidemioloog, Manueel Therapeut, docent Manuele Therapie, docent BSc Fysiotherapie
Kostprijs: 100€
Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan tot 26 augustus door onderaan deze webpagina het formulier in te vullen.

Programma

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.

Dag 1
We beginnen de cursus met een theoretisch luik.

 • Wat verstaan we onder directe toegang?
 • Wat verstaan we onder een screeningsproces?
 • Welke elementen bevat de screening?
 • Welke evidence is er over red flags?
 • Hoe kan ik de evidence wegen met mijn ervaring en de wensen van de patiënt?

Daarna oefenen we aan de hand van casuistiek de screening.

Dag 2

Presentaties over

 • Regelgeving, verslaggeving en communicatie.
 • Evidence Based Practice, methodisch handelen en Nederlandse richtlijnen

Nadien gaan we verder met de training van de screening en bespreken we de casussen van de deelnemers.

Download hier het programma.

Dag 1: 10 september 2016

10 - 11u 

Inleiding DTF

11 – 12u30

Screeningsproces

12u30 - 13u30

Lunch

13u30 - 15u

Casuïstiek screeningsproces

15u – 15u30

Koffiepauze

15u30 – 17u

Casuïstiek screeningsproces

 

Dag 2: 17 september 2016

10 - 11u

Vragen bespreken n.a.v. dag 1

11 - 12u30

Verslaggeving en Evidence Based Practice omtrent DTF

12u30 - 13u30

Lunch

13u30 - 15 u

Bespreking eigen casussen

15u - 15u30

Koffiepauze

15u30 - 17u

Verdere bespreking en afronding.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot 26 augustus 2016.

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.