logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

In de voetsporen van Imre Lakatos: naar een humanistische wiskundefilosofie

dinsdag, 23 februari, 2016 - 10:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Karel Van Miert gebouw
Pleinlaan 5, verdieping +5, Van Gogh (5.61)
Uitstraling Permanente Vorming vzw
02 614 82 20
upv@vub.ac.be
http://upv.vub.ac.be/
Lezing

Lezing door prof. dr. Bart Van Kerkhove (VUB-vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen)

Een filosofie van de wiskunde waarin het proces belangrijker, of op zijn minst fundamenteler, is dan het resultaat. Een filosofie van de wiskunde die, met andere woorden, de informele aspecten van het wiskundig onderzoek filosofisch relevant verklaart: dat was de inzet van Imre Lakatos' befaamde case-study Proofs and Refutations.

Ze droeg de drievoudige stempel van Popper, Hegel en Polya, alle leermeesters van Lakatos. Dit vertaalde zich in het belang van weerlegging, dialectiek en heuristiek - zeer menselijke, aan wiskundige praktijken verbonden factoren.

De impliciete boodschap - dat wiskunde een wetenschap is als alle andere - wordt wel eens als subversief begrepen. Was wiskunde immers niet de koningin der wetenschappen, het bastion der absolute zekerheid? Deze intellectuele strijd woedt nog steeds in de discussie tussen hedendaagse filosofen van de wiskunde, de enen exclusief geïnteresseerd in de formele grondslagen van de discipline, de anderen in een meer humanistische invulling ervan.