logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Informatie-event “Nagoya Protocol”

woensdag, 27 april, 2016 - 10:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
M
420
R&D en PRMI
02/629.22.24
avschare@vub.ac.be
Informatiesessie voor onderzoekers

Informatieevent “Nagoya Protocol”

Op 27 april 2016 organiseren de diensten R&D en PRMI (Bioveiligheid) een informatie-event, open voor alle onderzoekers, waarbij Salima Kempenaer van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de  Voedselketen en Milieu meer uitleg zal geven over het “Nagoya Protocol” en de implicaties ervan voor de onderzoeksprojecten aan de VUB. Dit protocol , onderdeel van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit, wil (voornamelijk zuiderse) landen eerlijk vergoeden voor het gebruik van hun biologische rijkdommen in allerlei biotechnologische toepassingen en onderzoeksactiviteiten.

We nodigen u daarom uit even stil te staan bij de originele herkomst van het biologisch materiaal dat aangewend wordt bij uw onderzoeksprojecten (fixaten, levende organismen, en alle afgeleide producten ervan, ook als deze geen genetische elementen van het oorspronkelijk organisme meer bevatten). Dat geldt ook als u dit biologisch materiaal niet rechtreeks uit een derde land betrok maar bijvoorbeeld via een samenwerkend labo of uit een commerciële of historische collectie.

In het najaar van 2015 ging dit “Nagoya Protocol” over Access and Benefit Sharing van kracht. Het protocol voorziet in het opstellen van overeenkomsten met het land waar het biologisch materiaal vandaan komt. Op deze manier wil het protocol onderzoeksinstellingen en bedrijven toegang tot het benodigde biologisch materiaal bieden maar  tegelijk afspraken maken en garanties bieden over een billijke verdeling van eventuele vruchten van het onderzoek. Hoewel humaan materiaal uitgesloten is, zal financiering van meerdere onderzoeksprojecten aan de VUB beïnvloed worden door de implementatie van dit protocol vooral omdat een groot deel ervan werd overgenomen door in een Europese Verordening die rechtstreekste werking heeft in België.

Op 27 april 2016 bent u van harte welkom om 10u in gebouw M lokaal M420. Het protocol, de Europese Verordening en hun implicatie voor België en vooral u als onderzoeker aan de VUB zullen uitgezet worden. De juridische dienst van R&D en de bioveiligheidsverantwoordelijke zijn op het informatieevent aanwezig en zullen hun mogelijke ondersteuning bij de toepassing van deze nieuwe regelgeving toelichten.

U dient zich voor deze informatiesessie in te schrijven via rd.secretariaat@vub.ac.be