logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Re-integratie: een illusie?

woensdag, 16 november, 2016 - 13:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Recht en Criminologie
VUB, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Gebouw D, lokaal D008
T. 02/242 36 02
ndg@vrijzinnigbrussel.be
www.vrijzinnigbrussel.be/studiedag
Nationale dagen van de gevangenis

De gevangenisstraf is de meest toegepaste straf met de grootste impact. De publieke opinie eist vaak met veel passie de toepassing van deze straf, wat weerklank krijgt in allerhande media. Ondanks de hoge recidivegraad blijft de evangenisstraf de referentiestraf. De wet moet nageleefd worden, slachtoffers moeten schadeloos worden gesteld, elke burger moet kunnen rekenen op voldoende veiligheid, maar elke burger moet ook een beroep kunnen doen op een rechtssysteem dat de rechten van de mens respecteert.
Elke poging om alternatieve maatregelen toe te passen (halve detentie, plaatsing onder elektronisch toezicht, voorwaardelijke invrijheidsstelling, enz.) kan enkel slagen met de steun van een goed geïnformeerde publieke opinie.
Daarom organiseren de Stichting Morele Bijstand aan Gevangenen, huisvandeMens Brussel en Vrij Universiteit Brussel een studiedag in het kader van de derde editie van de Nationale Dagen van de Gevangenis met als centraal thema ‘Re-integratie: een illusie?’. Onze aandacht gaat hierbij zowel naar mensen uit het werkveld alsook de onderzoekers en natuurlijk de gedetineerden zelf. Allen krijgen ze gedurende deze dag een stem en de kans om hun visie te verduidelijken.
Hoewel het verhaal van re-integratie vervat zit in de Basiswet van 2005, is het voor vele (ex-) gedetineerden een utopie. Zowel op het gebied van tewerkstelling, sociale huisvesting, geestelijke gezondheid als familiaal vlak stellen zich vele obstakels en uitdagingen. Iedereen wordt tijdens deze dag uitgedaagd om een kritisch standpunt in te nemen en zich open te stellen voor verschillende verhalen en invalshoeken.

 

Programma

13.00 u.: Onthaal

13.30 u.: Inleiding: Re-integratie: een illusie?

13.40 u.: Getuigenis van een ex-gedetineerde.

14.00 u.: Experts over de problematiek van re-integratie

  • Re-integratie: What’s in a name? - Dr. Veerle Scheirs

  • De verwevenheid van re-integratie, rehabilitatie en … verwijdering. - Doctoraatsstudent Steven De Ridder

  • Vrouwelijke gedetineerden: uitdagingen voor re-integratie. - Dr. An Nuytiens

15.00 u.: Koffiepauze

15.30 u.: Panelgesprek met experten uit het werkveld

(o.a. aul Laes -voorzitter beschermcomité euven-centraal-, Jan Kuilman -moreel consulent in Strafinrichtingen Gent, Dendermonde en St Gillis,  Steven De Ridder, Dr. An Nuytiens. )
Moderator: Veerle Scheirs

16.30 u.: Afsluiten van de studiedag.

Download hier de folder.

Registratie

Deze studiedag kadert in de nationale dagen van de gevangenis en is kosteloos.
Inschrijving via de website: www.vrijzinnigbrussel.be/studiedag