logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Redelijk Eigenzinnig - Module Duurzaam omgaan met werk

dinsdag, 16 februari, 2016 - 19:00 to dinsdag, 16 februari, 2016 - 21:00
Beursschouwburg
Auguste Ortsstraat 20-28 - 1000 Brussel
redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be
http://www.redelijkeigenzinnig.be

16/02/2016 - Lonend werk, rijk leven!, Prof. Dr. Mark Elchardus

 Prof. Dr. Mark Elchardus

Bio

Prof. Dr. Mark Elchardus is socioloog, emeritus hoogleraar aan de VUB. Recent verscheen van hem en Saskia De Groof "Early School Leaving & Youth Unemployment" (2013). Zijn nieuwste boek, "Samen tegen het narratief van neergang" verscheen in oktober 2015 bij Lannoo Campus. Mark Elchardus is voorzitter van de Stichting P&V en curator van de Wiardi Beckman Stichting.

Abstract

 

Over de laatste drie decennia kwam er in België gemiddeld elke vijftien minuten een job bij. Tussen 1983 en 2013 nam het aantal mensen dat effectief een baan heeft toe met meer dan één miljoen. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw nam de tijd die een gemiddeld gezin aan werk besteedt daarenboven ook fors toe. Bijna iedereen die terugblikt op zijn loopbaan, zegt dat het werk intenser is geworden, dat het werkritme nu hoger ligt dan voorheen. Kortom, werk is een veel belangrijker plaats gaan bekleden in het leven van de mensen. Talrijk zijn nu de jongvolwassenen die in het werk, eerder dan daarbuiten, zelfverwezenlijking en zelfontplooiing zoeken. Studies van werklozen laten zien dat werk voor hen veel meer is dan een bron van inkomen. Wie zijn werk verliest, beseft dat het zin gaf aan het leven, dat een inkomen uit werk “verdiend” wordt en de waardering van anderen uitdrukt.

Van in de 19de eeuw ging elke golf van technologische vernieuwing gepaard met de vrees voor werkloosheid én met de hoop op een arbeidsloos bestaan. Zo ook nu weer, naar aanleiding van de snel voortschrijdende robotisering en automatisering en de steeds talrijker ingrijpende toepassingen van ICT. We weten inmiddels dat het voorspellen van de toekomst niet alleen een heel moeilijke maar ook een betrekkelijk triviale bezigheid is. Niet zozeer omdat onze kennis zo beperkt is, maar wel gewoon omdat we toekomst maken.  De beste manier om de toekomst te voorspellen is ze te maken.

 Hoe gaan we werk maken van de toekomst?  En is er in die toekomst plaats voor goed werk? Op die vragen wil de lezing een proeve van antwoord geven.

Deze lezing gaat door op dinsdag 16 februari 2016, van 19u tot 21u, in de Beursschouwburg (Auguste Ortsstraat 20-28 - 1000 Brussel).

01/03/2016 - Debatavond: Discussietafels met Tanja Verheyen, Tom De Ceuster, Prof. Dr. Marie-Anne Guérry, Dr. Irene Houtman

Debaters  

TanjaVerheyen Tanja Verheyen is leerstoelhouder van de VUB-onderzoeksleerstoel over carrièrewendingen. Samen met een multidisciplinair team werkt zij een blauwdruk uit hoe bedrijven pro-actief en succesvol carrièrewendingen kunnen toepassen. Met de leerstoel wil Tanja ook het taboe op carrièrewendingen doorbreken. Tanja studeerde communicatiewetenschappen (VUB) en finaliseert een doctoraat over “demotie” . Samen met haar partner Bob Vermeir schreef ze het boek “Remotie. Een stap terug is een stap vooruit.” (www.remotie.be). Ze kent zowel de academische als de privésector. Voor ze de overstap naar het onderwijs maakte, bouwde  ze ervaring op als communicatieverantwoordelijke bij diverse bedrijven.

                  

 Tom De Ceuster is gedelegeerd-bestuurder-CEO van de industriële familieholding De Ceuster Meststoffen (DCM). Na zijn studies bio-ingenieur aan de KU Leuven en Master of Sciences aan de Ohio State University, begon hij, nog steeds in Ohio, aan een doctoraat en timmerde hij aan een wetenschappelijke carrière. Maar de lokroep van het familiebedrijf van zijn vader was sterker. Vandaag combineert Tom zijn wetenschappelijke ambities, via de oprichting van een onderzoekscentrum, met het algemene beleid, de strategische ontwikkeling en het personeelsbeleid van DCM.

 

Prof. Dr. Marie-Anne Guérry doceert wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en verricht onderzoek in het domein van “Manpower planning”. Haar onderzoeksactiviteiten zijn enerzijds gericht op wiskundige modellen voor kwantitatief personeelsbeleid, anderzijds wordt er empirisch onderzoek verricht naar loopbanen en hun karakteristieken. Marie-Anne Guerry is momenteel onder meer coördinator van de VUB-leerstoel Carrièrewendingen en promotor van doctoraatsonderzoek aangaande Wastage-analyse en Demoties.

 

 Dr. Irene Houtman werkt sinds 1990 bij TNO en is daar sinds 1995 senior onderzoeker/adviseur. Tot 1990 heeft zij bij de VU in Amsterdam gewerkt en is zij in 1990 gepromoveerd op ‘Stress and coping in student teachers’. Irene heeft veel ervaring met grootschalige projecten, waarbij monitoring van arbeid en in het bijzonder de psychosociale arbeidsbelasting, psychische klachten en preventie hiervan centraal staan. Het gaat hier zowel om nationale als internationale projecten. Als van natuurlijk vindt er binnen TNO als ook in haar onderzoekswerk momenteel een verbreding plaats vanuit het onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting naar duurzame inzetbaarheid. 

Dit debat gaat door op dinsdag 01 maart 2016, van 19u tot 21u, in de Beursschouwburg (Auguste Ortsstraat 20-28 - 1000 Brussel).

Inschrijven

Enkel niet-VUB-studenten of VUB-studenten die niet zijn ingeschreven voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’ dienen zich in te schrijven voor de lezingen/debatten.

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.