logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Testamenten: civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten

donderdag, 7 april, 2016 - 17:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Gebouw D
lokaal D.0.05
Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht & Criminologie
Permanente vorming

Deel 7 van de permanente vormingscyclus Estate Planning (Basislessenreeks), door Dhr. A. Van den Bossche (notaris) en Dhr. M. De Clercq (geassocieerd notaris).

Inschrijven? U kan hier inschrijven voor deze vorming of voor de gehele vormingscyclus.

 

MEERWAARDE

Inhoudelijk heeft de postacademische lessencyclus Estate Planning een hele reeks troeven:

  • het overbrengen van gespecialiseerde kennis én praktijkgerichte competenties inzake vermogensplanning op een gevorderd niveau.
  • het hoogwaardig kwalitatief programma dat wordt mogelijk gemaakt dankzij de expertise van vooraanstaande docenten, zowel uit de academische wereld als uit het werkveld.
  • het actualiseren van kennis en best practices in Familie- en Familiaalvermogensrecht, Relatievermogensrecht, Erfrecht, Schenkingen, Testamenten, Vennootschapsrecht, Trust, Contractuele technieken, Registratie- en Erfbelastingen, Inkomensfiscaliteit, IPR,…

Vormelijk staat de Permanente Vormingscyclus Estate Planning garant voor:

  • openheid voor deelnemers uit zeer uiteenlopende doelgroepen.
  • soepele en interactieve onderwijsvormen.
  • flexibiliteit: geïnteresseerden kunnen à la carte zelf hun opleiding samenstellen uit die lesmateries die hen in het bijzonder interesseren.
  • afgifte van een deelnameattest voor de bijgewoonde lessen. 

Voor deze lessencyclus Estate Planning zal accreditatie aangevraagd worden voor notarissen en magistraten.

DIVERSE DOELGROEPEN

De Permanente vormingscyclus Estate Planning legt in sterke mate de focus op permanente vorming van diverse doelgroepen. Voor elk luik wordt een volledig overzicht van de relevante civiele en fiscale regels gegeven. Dit vooraleer in te zoomen op de meest recente ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

Deze lessencyclus staat open voor juristen (notarissen en kandidaat-notarissen, advocaten, magistraten), maar ook voor personen met een economische of een andere achtergrond die in de fiscale, financiële of verzekeringssector werken. Kortom, voor elkeen met interesse in een doorgedreven juridische opleiding inzake vermogensplanning.

Wie de basisopleiding Estate Planning reeds volgde of wie al een gespecialiseerde ervaring in het domein van de vermogensplanning opbouwde, kan vanaf dit academiejaar terecht in onze masterclasses, waar de bestaande kennis over vermogensplanning nog verder wordt uitgediept.