logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

De ijkingstoets

maandag, 18 september, 2017 - 09:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
VUB-De ijkingstoets
Voorbereidingsactiviteiten toekomstige eerstejaarsstudenten

Voor wie?

Voor alle toekomstige eerstejaarsstudenten in de opleidingen:

  • Ingenieurswetenschappen
  • Ingenieurswetenschappen: Architectuur
  • Industriële Wetenschappen

 

Plan je Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen-Architectuur of Industriële Wetenschappen te gaan studeren?

Kom eerst de IJkingstoets afleggen! 

Samen met 3 andere Vlaamse faculteiten Ingenieurswetenschappen organiseert de VUB jaarlijks de Ijkingstoets waarin je je wiskundekennis kan testen.

Aan de VUB zijn er drie versies beschikbaar: één voor de opleiding Ingenieurswetenschappen, één voor de opleiding Ingenieurswetenschappen- Architectuur en één voor de opleiding Industriële Wetenschappen.  De 3 opleidingen vereisen verschillende vaardigheden en leggen andere accenten. Bij de 3 toetsen worden je wiskundekennis en -vaardigheden bevraagd. De ijkingstoets voor burgerlijk ingenieur-architect bevat bovendien een aantal vragen die specifiek gericht zijn op architectuurtheorie. De studenten krijgen een tekst over een specifiek onderwerp uit architectuur, en moeten daar vragen over beantwoorden.

De toets

De toets is niet verplicht en het resultaat dat je behaalt heeft geen gevolgen voor jouw toelating tot de opleiding.

De toets is gebaseerd op de leerplannen wiskunde voor richtingen in het middelbaar onderwijs met zes uur wiskunde of meer in de derde graad.  Leerlingen met een beperkter programma wiskunde doen er goed aan deel te nemen aan de toets: je talenten kunnen immers hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden.

Het gaat dus niet om een toelatingsexamen. Tijdens de toets krijg je meerkeuzevragen over volgende thema’s:

  • Redeneren
  • Begrippenkennis
  • Wiskundige vaardigheden
  • Ruimtelijk inzicht
  • Combinatievragen, wiskundige vraagstukken in een fysica-context

Na de toets

Korte tijd na het afleggen van de toets ontvang je het resultaat via email. 

Voorbeeldvragen

Om je optimaal voor te bereiden op de toets, kan je voorbeeldvragen bekijken. De oplossingen en verbetersleutel van de vraagstukken zijn toegevoegd, zodat je kan controleren of je op de juiste weg bent.

Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur-architectuur

Voordelen

De toets kan je helpen bij je definitieve studiekeuze, omdat je een duidelijker beeld krijgt van je actuele wiskundekennis en -vaardigheden. Want wiskunde maakt een belangrijk deel uit van je eerstejaars programma.

Praktisch

Opgelet : er kan niet meer worden ingeschreven voor de ijkingstoets van maandag 18/9/2017.

Tijdens de toets is enkel het gebruik van een balpen, potlood of gom toegestaan. Alle andere hulpmiddelen (handboeken, rekenmachine, gsm of smartphone, laptop, passer, geodriehoek)  zijn niet toegelaten. Je krijgt een formularium ter beschikking dat je mag gebruiken.