logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

De rechtspraak van de Raad van State sinds de hervormingswet van 2014: een grondige analyse

vrijdag, 13 oktober, 2017 - 09:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Recht en Criminologie
Gebouw D, Lokaal D.2.01 - ‘Aloïs Gerlo’
Pleinlaan 2, 1050 Elsene

In 2014 werden door de wetgever een aantal maatregelen genomen die strekten tot een hervorming van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een aantal van die maatregelen waren geconcipieerd in het belang van het bestuur en de efficiënte werking ervan. Zij werden doorgevoerd in het licht van de kritiek van beleidsmensen als zou de Raad van State zich af en toe te formalistisch opstellen waardoor bepaalde maatschappelijk belangrijke projecten in hun voortgang dreigden te worden gehinderd.

Met andere maatregelen streefde de wetgever van 2014 in hoofdzaak een verdieping van de rechtsbescherming van de burger na. Tot deze laatste categorie behoorden maatregelen met het oog op een meer definitieve geschillenbeslechting of innovatieve maatregelen zoals die betreffende de schadevergoeding tot herstel.

Het is de bedoeling van de studiedag om, drie jaar na datum, te onderzoeken op welke wijze de Raad van State met de voornoemde maatregelen in de praktijk is omgegaan en tot welke rechtspraak deze aanleiding hebben gegeven.

Sommige van de in 2014 ingevoerde nieuwigheden, zoals die met betrekking tot de bestuurlijke lus, hebben een moeilijke start gekend. Andere maatregelen hebben sindsdien evenwel tot interessante rechtspraak geleid waaraan tijdens de studiedag uitgebreid aandacht wordt besteed.

Deze studiedag is een vervolg op de geslaagde studiedag die op 6 december 2013 aan de VUB werd georganiseerd over de hervormingswet op de Raad van State.

Programma

 • 9u.30 – 10u.00: Onthaal van de deelnemers met koffi e en thee

 • 10u.00 – 10u.15: Verwelkoming door de voorzitter Marnix Van Damme, Kamervoorzitter Raad van State, Deeltijds gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel

 • 10u.15 – 10u.55: Artikel 14 § 1, RvS-wet: rechtsmacht en belang bij het middel
  door Frederic Eggermont, Docent Vrije Universiteit Brussel, Auditeur Raad van State

 • 10u.55 – 11u.35: Hervorming kortgeding
  door Eric Brewaeys, Kamervoorzitter Raad van State, Docent Vrije Universiteit Brussel

 • 11u.35 – 12u.15: Wie zal dat betalen? Rolrecht en rechtsplegingsvergoeding bij de Raad van State
  door Marnix Van Damme, Kamervoorzitter Raad van State, Deeltijds gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel en Benny De Sutter, Bestuurlijk attaché Raad van State

 • 12u.15 – 12u.30: Vraagbaak

 • 12u.30 – 13u.30: Netwerkmoment met broodjes

 • 13u.30 – 14u.15: Finale geschillenbeslechting door de Raad van Stage; evoluties?
  door Kaat Leus, Staatsraad, Hoofddocent Vrije Universiteit Brussel

 • 14u.15 – 15u.00: De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State
  door Aube Wirtgen, Voorzitter afdeling Staats- en Bestuursrecht - Vakgroep Publiekrecht, Docent Vrije Universiteit Brussel, Advocaat balie Brussel

 • 15u.00 – 15u.15: Vraagbaak en slot

Registratie

Registratie is verplicht via de eventlink op de website van Die Keure:

https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/8036/de-rechtspraak-van-de-raad-van-state-sinds-de-hervormingswet-van-2014-een-grondige-analyse

Accreditatie:

 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :

 • Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen (IGO) : magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden

 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : 6 juridische punten