logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

DEBAT 'IEDEREEN BURGER?'

dinsdag, 21 maart, 2017 - 18:00 to dinsdag, 21 maart, 2017 - 20:00
Bronks
Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel
Redelijk Eigenzinnig
redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be
www.redelijkeigenzinnig.be
Debat

Redelijk Eigenzinnig!?

Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinair keuzevak voor studenten en een lezingen- en activiteitenreeks voor een breed publiek. 

Aan de basis liggen de humanistische waarden en onderwijsvisie van de VUB waarin vrije meningsuiting, sociale bewogenheid, vrij onderzoek, kritische vorming en verantwoordelijkheid centraal staan. Vanuit deze pijlers wil 'Redelijk Eigenzinnig: Nadenken over Mens en Maatschappij' aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. We geven het woord aan academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers. Tijdens lezingen, debatten, workshops, rondleidingen,... gaan zij in gesprek met  studenten en het brede publiek.

Tijdens academiejaar 2016-2017 buigen we ons over het thema migratie

Iedereen burger!?

Sinds de komst van de ‘gastarbeiders’ in de jaren ’60 van de vorige eeuw is onze samenleving steeds maar diverser geworden op etnisch, religieus, cultureel, linguïstisch… vlak. Verschillende generaties mensen met migratie-achtergrond maken onlosmakelijk deel uit van deze samenleving. Maar zijn we ondertussen allemaal evenwaardig burger? (Hoe) kunnen mensen met migratie-achtergrond volwaardig participeren? Zijn het verschillen in waarden en normen, of structurele onverdraagzaamheid en racisme die drempels tot participatie opwerpen? In deze sessie gaan we in gesprek met een aantal opiniemakers die duidelijke standpunten innemen in dit debat, en graag met jullie reflecteren over de (on)mogelijkheden van burgerschap en participatie.

Youssef Kobo is auteur, bestuurslid bij Kif Kif en PAJ en publiceert over beeldvorming, identiteit en discriminatie. Sakina Elkayouhi is journalist bij StampMedia en oprichter van het jonge storytelling platform Nosy Narrators. Haar stokpaardjes zijn populaire cultuur, diversiteit, jongeren, nieuwe media en beeldvorming. Gerardo Salinas is stadsdramaturg bij de KVS, was artistiek leider van het Mestizo Arts Festival en iniatiefnemer van de Murga's - parades van dansers, muzikanten en woordkunstenaars - in Antwerpen. Emma-Lee Amponsah is initiatiefneemster van 'Black Speaks Back', een reeks van online video's waarin ze zwarte mensen aan het woord laat over de plaats van zwarten in de samenleving.

Inschrijven

Het debat gaat door op dinsdag 21 maart 2017, van 18u tot 20u, in Bronks (www.bronks.be)

Enkel niet-VUB-studenten of VUB-studenten die niet zijn ingeschreven voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’  dienen zich in te schrijven voor deze activiteit.

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.