logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Detachering in de Europese Unie: strijd tegen sociale dumping of protectionisme

dinsdag, 17 oktober, 2017 - 13:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Gebouw D, D2.01 (Promotiezaal)
Vagroep Publiekrecht, ASR en VSR
02/629 33 21
evenementen.rc@vub.be
Studienamiddag

Het vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie leidt ertoe dat een belangrijk aantal werknemers en zelfstandigen wordt gedetacheerd naar België en werkzaam is in diverse sectoren van het bedrijfsleven. De betrokken personen vallen niet onder de toepassing van (grote delen van) het Belgische sociaal recht. Detachering laat toe dat lagere loonkosten worden uitgespeeld in de strijd om het verwerven van opdrachten en tewerkstelling. Het gevaar voor een neerwaartse druk op de arbeidsvoorwaarden van niet gedetacheerde arbeidskrachten of ongelijke concurrentie ten opzichte van inlandse werkgevers en opdrachthouders loert om de hoek (zie bv. M. De Vos, “Interne markt en eurocrisis: arbeidsrecht in de tang van de Europese unie?”, TSR 2013, 665-694; H. Verschueren, “De territoriale en extraterritoriale toepassing van het sociaal recht binnen de Europese interne markt”, TSR 2017, 283-308). Het Europese recht bevat weliswaar voorwaarden voor de toepassing van de detacheringsfiguur. Geregeld wordt echter vastgesteld dat de regels voor detachering op uiteenlopende wijze worden geïnterpreteerd of zonder meer worden miskend en dat de voorgeschreven sociale bescherming niet wordt gewaarborgd aan de betrokken werknemers. Zowel de Europese Unie als (sommige) lidstaten nemen maatregelen om controle op misbruiken en fraude doeltreffender te maken. Het blijft evenwel een moeilijke opdracht om deze te verzoenen met de uitgangspunten van de interne markt (zie bv. G. Van Limberghen (ed.), Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht. Recente ontwikkelingen, Antwerpen Intersentia, 2015, 269p.).

Net vóór de aftrap van de Tripartite Social Summit van de Europese Raad organiseren de Vereniging Sociaal Recht vzw en de Vereniging van VUB-Alumni Sociaal Recht een studienamiddag over de detacheringsproblematiek. Prof. Herwig Verschueren schetst de inzet van het debat en analyseert recente arbeidsrechtelijke detacheringscases en het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn. Prof. Rob Cornelissen vergelijkt detachering met alternatieve routes tot aanwijzing van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en neemt recente uitspraken van het Hof van Justitie dienaangaande en het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de detacheringsregels in verordening 883/2004 onder de loep.

Na de pauze leidt mevrouw Saïda Sakali eerst het panelgesprek waarin Bruno De Pauw, Koen Nevens en Filip van Overmeiren, ieder vanuit een eigen invalshoek, een standpunt verdedigen en vervolgens het debat met de panelleden en het publiek.

De organiserende verenigingen hebben Staatssecretaris De Backer bereid gevonden om de zienswijze van de regering over de strijd tegen de grensoverschrijdende sociale fraude op nationaal en Europees vlak toe te lichten.

Programma

12u00-13u00: Onthaal en broodjeslunch

13u00-14u45: 

 • Verwelkoming: Henri Funck, Voorzitter Vereniging van VUB-Alumni Sociaal Recht en Substituut-generaal Arbeidshof Brussel

 • Detachering: een uitdaging voor het nationale arbeidsrecht: Herwig Verschueren, Hoogleraar Universiteit Antwerpen en Gastprofessor Vrije Universiteit Brussel

 • Detachering en andere bijzondere regels die de toepasselijke wetgeving aanwijzen: recente ontwikkelingen in het Europese socialezekerheidsrecht: Rob Cornelissen, Gastprofessor Vrije Universiteit Brussel

14u45-15u15: Kofiepauze

15u15-16u45: Panelgesprek en debat: protectionisme of strijd tegen sociale dumping?

 • Saïda Sakali: Moderator
  Senior project coördinator Koning Boudewijnstichting

 • Bruno De Pauw:Eenvoud en afdwingbaarheid zijn ver te zoeken
  Adviseur Directie Internationale Betrekkingen RSZ

 • Koen Nevens: De Europese arbeidsmarkt is een speelveld voor (transnationale) criminele organisaties
  Afdelingsauditeur Oost-Vlaanderen en Nationaal referentiemagistraat sociale dumping

 • Filip Van Overmeiren: Efficiënte controle en sanctionering is prioritair, een vermoeden van fraude bij detachering is nefast
  Senior Associate LAGA Advocaten

16u45-17u30:    

 • Strijd tegen de grensoverschrijdende sociale fraude op nationaal en Europees vlak: Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Bestrijding sociale fraude, Privacy en Noordzee

 • Slotwoord: Lieven Lenaerts, Voorzitter Vereniging Sociaal Recht en Kamervoorzitter Arbeidshof Brussel

Download hier de folder

Plaats

Vrije Universiteit Brussel,
Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Gebouw D, 2.01 (promotiezaal).

Gebouw D bevindt zich op de esplanade (verdiep 1 vanuit parking onder Q, B of C)

Klik hier voor campsplan en meer info over bereikbaarheid

Inschrijvingen

HET IS SPIJTIG GENOEG NIET MEER MOGELIJK ZICH IN TE SCHRIJVEN VOOR DEZE STUDIEDAG WEGENS OVERBEZETTING VAN DE ZAAL.

Inschrijvingsgeld: leden van ASR en/of VSR: 55 € - andere deelnemers: 70 € - studenten: 25 € - magistraten met IGO tussenkomst: gratis
Registratie is verplicht en kan tot uiterlijk 10 oktober 2017 (nadien is annuleren niet meer mogelijk) via  onderstaande module.  Wanneer de zaal volzet is wordt de module uitzonderlijk vroeger afgesloten.

Het IGO verleent zijn tussenkomst (ref. TEC-E17370). De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies is aangevraagd (ref. 2017-00346).

Op vraag van de centrale boekhouding zijn enkel online betalingen mogelijk, zonder factuur. (De VUB is niet BTW-plichtig voor dit event (Art 44 § 2,4° van de BTW code). U ontvangt een betalingsbewijs in uw inbox. Gelieve alle stappen van de betaling volledig te doorlopen tot en met de elektronische handtekening via uw digipass of andere.

De prijs word aangepast tijdens de betaling naargelang de aangevinkte optie.

 

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.