logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Vereffening & Verdeling (i.k.v. PEP)

donderdag, 15 juni, 2017 - 13:30 to zaterdag, 17 juni, 2017 - 17:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus

 

INTRO

In het kader van de Permanente vormingscyclus Estate Planning (PEP) organiseert de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel dit academiejaar een opleiding rond het thema vereffening-verdeling.

Op donderdag 15 juni 2017 (14:00-18:00) worden de theoretische aspecten en knelpunten inzage vereffening-verdeling na echtscheiding en na overlijden toegelicht. Vervolgens worden op zaterdag 17 juni 2017 (09:30-17:30) de praktische vaardigheden inzake vereffening-verdeling na echtscheiding aangeleerd aan de hand van het Excel-rekenschema.

PROGRAMMA

Studienamiddag ‘Principes en knelpunten inzake vereffening-verdeling aan de hand van praktijkvoorbeelden’ (15 juni 2017, 14:00-18:00)

In een eerste luik van deze studienamiddag behandelen Prof. dr. Elisabeth Alofs (VUB) en Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (VUB, stagiair gerechtsdeurwaarder) de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een casus wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten binnen de vereffening-verdeling na echtscheiding.

In een tweede luik behandelt Pieter-Jan De Decker (VUB, geassocieerd notaris) de vereffening-verdeling na overlijden, waarbij hij aan de hand van een concreet dossier ingaat op een aantal vaak voorkomende problemen.

Workshop ‘Oefeningen inzake vereffening-verdeling aan de hand van het Excel-rekenschema’ (17 juni 2017, 09:30-17:30)

In de computerklassen worden in kleine groepen van 15 à 20 personen de praktische vaardigheden inzake vereffening-verdeling na echtscheiding aan de hand van het Excel-rekenschema aangeleerd. Het rekenschema is ontwikkeld door Prof. em. Hélène Casman en de medewerkers van de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel. Dit rekenschema heeft tot doel de bewerkingen in een dossier van vereffening-verdeling na echtscheiding op overzichtelijke wijze weer te geven en te becijferen. Deze rekenmethode vergemakkelijkt de afwikkeling van het dossier aanzienlijk.

In deze workshop leren de deelnemers reële casussen inzake vereffening-verdeling oplossen door gebruik van dit Excel-rekenschema. Hierbij komen de verschillende bewerkingen en de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling aan bod: de kwalificatie van activa en passiva, de huwelijksvermogensrechtelijke vergoedingen, de beheersrekening m.i.v. de woonvergoeding, de becijferde rechten en de opleg.

Deze workshop impliceert een voorkennis van de basisbeginselen inzake vereffening-verdeling die aan bod komen tijdens de hogervermelde studienamidddag van 15 juni 2017.

Deze workshops worden gedoceerd door Prof. dr. Elisabeth Alofs (VUB), dhr. Pieter-Jan De Decker (VUB, geassocieerd notaris), dhr. Jan Donkers (VUB, advocaat), mevr. Hélène Goret (VUB, geassocieerd notaris), dhr. Tim Roovers (VUB, bedrijfsjurist Belfius), mevr. Justien Tiebout (VUB, notarieel jurist) en Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (VUB, stagiair gerechtsdeurwaarder).

LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Studienamiddag 15/06/2017: lokaal D.005

Workshop 17/06/2017: computerlokalen B.003 tot en met B.006

PRIJS 

Studienamiddag 15/06/2017: €90 (incl. BTW) (incl. voordracht, koffie en cake, cursusmateriaal)

Workshop 17/06/2017: €250 (incl. BTW) (incl. voordracht en gebruik computer, lunch, cursusmateriaal)

DOELGROEPEN

PEP legt in sterke mate de focus op permanente vorming van diverse doelgroepen. Er wordt ingezoomd op de meest recente ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Deze postacademische vormingscyclus staat open voor juristen (notarissen en kandidaat-notarissen, advocaten, magistraten), maar ook voor personen met een economische of andere achtergrond die in de fiscale, financiële of verzekeringssector werken. Kortom, voor elkeen met interesse in een doorgedreven juridische opleiding inzake vereffening-verdeling. Er gelden geen diplomavereisten. 

DOCENTEN Prof. dr. Elisabeth Alofs (VUB), dhr. Pieter-Jan De Decker (VUB, geassocieerd notaris), dhr. Jan Donkers (VUB, advocaat), mevr. Hélène Goret (VUB, geassocieerd notaris), dhr. Tim Roovers (VUB, bedrijfsjurist Belfius), mevr. Justien Tiebout (VUB, notarieel jurist) en Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (VUB, stagiair gerechtsdeurwaarder).

KADERT IN de Permanente vormingscyclus Estate Planning

Inhoudelijk staat de Permanente vormingscyclus Estate Planning garant voor:

  • het overbrengen van gespecialiseerde kennis én praktijkgerichte competenties inzake vermogensplanning op een gevorderd niveau.

  • het actualiseren van kennis en best practices in Familie- en Familiaal vermogensrecht, Relatievermogensrecht, Erfrecht, Schenkingen, Testamenten, Vennootschapsrecht, Trust, Contractuele technieken, Registratie- en Successierechten, Inkomensfiscaliteit, IPR,…

Vormelijk staat de Permanente vormingscyclus Estate Planning garant voor:

  • openheid voor deelnemers uit zeer uiteenlopende doelgroepen.

  • soepele en interactieve onderwijsvormen.

  • flexibiliteit: geïnteresseerden kunnen à la carte zelf hun opleiding samenstellen uit die lesmateries die hen in het bijzonder interesseren.

  • afgifte van een deelnameattest voor de bijgewoonde lessen.

ACCREDITATIE is aangevraagd voor notarissen (3,5 uur opleiding voor de studienamiddag/6 uur opleiding voor de workshop) en advocaten (4 uur opleiding voor de studienamiddag/8 uur opleiding voor de workshop).

EEN INITIATIEF VAN de Master of Laws in het notariaat van de Faculteit Recht & Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel

INFO Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht & Criminologie, Prof. dr. Elisabeth Alofs en assistenten Anne-Sophie Vandenbosch en Pieter-Jan De Decker, opleiding.notariaat@vub.ac.be. Raadpleeg zeker ook onze flyer.

OPGELET Bij het afronden van uw inschrijving wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de betaalterminal. Gelieve uw digipass bij de hand te houden om de inschrijving te voltooien. 

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.