logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Ademruimte. VUB-bootcamp over luchtkwaliteit in Brussel

woensdag, 19 september, 2018 - 12:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
U-Residence, VUB Campus Etterbeek, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Elsene
Groene Zaal
Crosstalks, MOBI, VUB
crosstalks@vub.be
http://crosstalks.net
1/2 day seminar & networking event

De VUB zet sterk in op onderzoek naar luchtkwaliteit. Verschillende burgerinitiatieven mobiliseren zich tegelijkertijd, en met succes, voor schone lucht in de stad. Om de multidisciplinaire kruisbestuiving tussen onderzoekers en burgerinitiatieven te stimuleren, organiseren we op 19 september een bootcamp over luchtkwaliteit in Brussel. Wat weten we over de lucht die we inademen? Hoe kunnen burgerinitiatieven en wetenschappelijk onderzoek elkaar versterken? En wat is de impact op beleidsniveau? Samen vergroten we het draagvlak voor luchtkwaliteit in Brussel om beleidsvormers tot actie aan te zetten.

 

PROGRAMMA

12:30-13:00: Onthaal

13:00-13:25: Sarah Hollander (Leefmilieu Brussel - BIM)Luchtkwaliteit in het Brussels Gewest: hoe staan we ervoor en welke acties worden genomen

13:25-13:45: Nils Hooftman (VUB - Elektrotechniek en Energietechniek): Luchtvervuiling door wagens: brengen de nieuwste voertuigtechnologieën verbetering?

13:45-14:05: Svend Bram (VUB - Industriële Ingenieurswetenschappen): Fijnstof emissies bij biomassaverbranding

14:05-14:25: Kobe Boussauw, Nicola da Schio & Joren Sansen (VUB - Geografie)Welriekend maar toch bereikbaar? Over het verband tussen luchtkwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid in Brussel

14:25-14:45: Tim Cassiers (BRAL): Luchtkwaliteitsmetingen door burgers

14:45-15:10: Pauze

15:15-15:35: Bas de Geus (VUB - Menselijke Fysiologie)Fysieke activiteit in stedelijke omgeving: beter wel of niet?

15:35-15:55: Annekatrien Verdickt (FilterCaféFiltré): Hoe moeten we de wetenschap naar de mensen brengen en hoe kunnen we burgers betrekken?

15:55-17u00: Slotdebat met Els Ampe (Open Vld), Pascal Smet (sp.a), Dirk De Block (PVDA) en Lotte Stoops (Groen). Gemodereerd door Marleen Wynants (Crosstalks).

Bio's

Kobe Boussauw is professor in de master stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zijn analytisch en beleidsondersteunend onderzoek binnen de onderzoeksgroep Cosmopolis focust op de onderlinge relaties tussen mobiliteit, planning en de gebouwde omgeving. Centrale thema’s in zijn werk zijn nabijheid als ruimtelijke kwaliteit, stedelijke leefbaarheid en duurzaamheid.

Svend Bram is professor aan de vakgroep Industriële Ingenieurswetenschappen van de VUB en is actief in de onderzoeksgroep BURN. Hij doet onderzoek naar nieuwe energietechnologie met focus op flexibele warmtekrachtkoppeling en energieproductie op basis van biomassa. Hij beschikt over een labo voor het opmeten van fijn stofemissies bij verbranding.

Tim Cassiers is medewerker luchtkwaliteit en mobiliteit bij BRAL. BRAL is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel en strijdt samen met leden en partners voor een milieuvriendelijke, betaalbare en solidaire stad. Via Citizen Science sensibiliseert en mobiliseert BRAL burgers, collectieven en overheden voor het recht van de Brusselaar op een gezonde lucht.

Bas de Geus is professor aan de vakgroep Menselijke Fysiologie, Faculteit LK van de Vrije Universiteit Brussel. Onderzoek: Pendelen met de fiets & Gezondheid. Teveel mensen in onze Westerse samenleving doen te weinig aan fysieke activiteit. Dagelijks pendelen met de fiets geeft de mogelijkheid om dit probleem op te lossen. Deze onderzoekslijn kijkt naar de positieve (gezondheidsbevorderend effect van fysieke activiteit) en negatieve (invloed van luchtvervuiling en verkeersongeval) effecten van fietsen voor transport op de gezondheid.

Sarah Hollander werkt al 15 jaar bij Leefmilieu Brussel rond de maatregelen om de uitstoot van het verkeer te verminderen. Sinds 2010 staat ze aan het hoofd van het departement Duurzame mobiliteit binnen de administratie. Sarah heeft een diploma Burgerlijk Ingenieur Architect (VUB, 2000) en een specialisatie in Milieubeheer (ULB, 2004).

Nils Hooftman verdedigde recent zijn doctoraat in de Ingenieurs-wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, getiteld: ‘The road towards a zero-emission transportation system by 2050’. Zijn werk focust op de werkelijke emissies van personenwagens, het modelleren van de uitstoot van broeikasgassen door de wegtransportsector en de levenscyclusanalyse (LCA) van personenwagens. Doorheen zijn jaren als doctoraatsstudent onderzocht Nils aan de duurzaamheid van de regelgeving voor de uitstoot van polluenten in het verkeer, alsook aan een jaarlijkse update van de Ecoscore-databank, waarbij de evolutie van de vergroening van het Belgische wagenpark wordt opgevolgd. Van 2012 tot 2015 werkte Nils samen met AIBV rond de mogelijkheden tot innovatie van de autokeuring. Met zijn doctoraat op zak zal Nils verder werken op het thema voertuigemissies en de bijdrage van de automobielsector aan het veranderende klimaat.

Annekatrien Verdickt twijfelde geen moment om zich te engageren voor betere luchtkwaliteit toen ze met het thema in aanraking kwam nav een PANO-reportage over de slechte lucht in de school van haar kinderen. De architecte (TETRA Architecten) en moeder van 3, schaarde zich achter Filter Café Filtré dat ze samen met andere ouders opstartte gedurende het vorige schooljaar. Ondertussen hebben al 128 scholen deelgenomen aan de wekelijkse acties (afsluiten van straten), werden er 3 grote gezamenlijke acties georganiseerd in Brussel, Antwerpen en Mechelen, en plannen ze een groots evenement op 6 en 7 oktober.

Els Ampe is Brussels Parlementslid voor Open Vld en Schepen van Openbare werken, Mobiliteit en Nederlandstalige aangelegenheden.

Voorheen jeugd- en vormingswerker in Molenbeek, is Dirk De Block nu voorzitter van de PVDA in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeenteraadslid in Molenbeek.

Pascal Smet (sp.a) is Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken, VGC Collegelid van Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid en GGC Collegelid van Bijstand aan Personen.

Lotte Stoops is vooral een actieve burger. Haar werk situeert zich in de publieke ruimte. Zowel haar kunstzinnige, sociaal bewogen en activistische interventies, documentaires als burger-initiatieven (Au Bord de l'Eau, Traffic Knights, BRU/0,,...) beantwoorden vaak eenzelfde vraag: "Hoe maak je je eigen plek, je eigen stuk stad aangenaam, gezond en leefbaar? En hoe verbind je mensen?" Als moeder van twee kleine kinderen, is ze gebeten om voor de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in Brussel te strijden. Haar expertise en oprecht geloof in burgerparticipatie maakt dat ze de nu de stap naar een politiek engagement zet.

 

Deelname is gratis, maar registratie via onderstaand formulier is verplicht.

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.