logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Het pharmakon-gehalte van het economisch recht

donderdag, 8 november, 2018 - 17:45 to donderdag, 6 december, 2018 - 21:30
Greenbizz.brussels, Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel
VBO, Ravensteinstraat 4 1000 Brussel
Vakgroep Privaat- en Economisch Recht i.s.m. Gompel&Svacina
info@gompel-svacina.eu
https://gompel-svacina.eu/evenementen
Lezingenreeks van 5 donderdagavonden

Over het goede en het kwade van het economisch recht in het licht van een duurzame samenleving.

Meer en meer wordt het huidige, op kapitalistische leest geschoeide, economische systeem – waarin economische groei en winstbejag de voornaamste drijfveren van het economisch gebeuren blijven uitmaken – in vraag gesteld. Ideologen, sociologen, historici, psychologen en zelfs economen wijzen erop dat, zo we op een duurzame en vredige wijze verder willen samenleven op onze planeet, het dringend anders moet en ook kan. Zo maken o.a. de pollutie van de leefomgeving, de uitputting van de natuurlijke grondstoffen, de toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid fundamentele problemen uit die dringend aangepakt moeten worden, willen we ons en onze nakomelingen een leefbare toekomst kunnen bieden.

Opvallend is dat in dit hele debat de juristen afwezig blijven. Nochtans vertaalt regelgeving de economische waarden die onze maatschappij schragen en bepaalt zij het kader waarbinnen de economische activiteit te voeren is. Juridische basisconcepten, zoals de fundamentele mensenrechten of de notie openbare orde, laten toe om dit kader verder in te vullen in functie van de gehanteerde waarden. Diverse juridische concepten en constructies, zoals de vrije mededinging en de vrijheid van ondernemen, overeenkomsten, rechtspersoonlijkheid, intellectuele rechten, zijn instrumenten die een centrale rol spelen in de organisatie van de economische activiteit.

Met de voorliggende lezingenreeks wil de Vakgroep Privaat en Economisch Recht van de VUB deze juridische stilte doorbreken. Na een aantal interdisciplinaire uiteenzettingen die de maatschappelijke context kaderen, zullen vooraanstaande juristen een reeks bestaande rechtsfiguren onder de loep nemen. De bedoeling daarbij is na te gaan of en hoe deze rechtsfiguren, in hun huidige vorm, de gewijzigde ingesteldheid die noodzakelijk is voor een duurzame samenleving, kunnen schragen dan wel of zij hiertoe aan verandering toe zijn, omdat zij katalysatoren zijn voor excessen die de bovenvermelde fundamentele problemen kunnen verergeren. Daarbij zal worden aangegeven of en hoe deze rechtsfiguren in de praktijk al kunnen worden aangewend om duurzame economische activiteiten te garanderen.
De lezingenreeks richt zich tot al diegenen die – weze het rechtstreeks of onrechtstreeks, vandaag of morgen – betrokken zijn bij de organisatie van de economische activiteit, zoals CEO’s en personen in leidinggevende ondernemingsfuncties, juristen, magistraten, advocaten, ngo’s, regelgevers, beleidsmakers, academici en onderzoekers, studenten, journalisten en alle maatschappelijk geëngageerde burgers.
De uiteenzettingen zullen worden opgenomen in een peer-reviewed publicatie (in het Engels): ‘The Pharmakon-aspect of business law. On the good and the bad of business law for a sustainable society’.

Sprekers: Erik Derycke, Nikolay Dentchev, Géraldine Thiry, Wouter Ryckbosch, Jozef Van Bellingen, Jean-Marc Bryskere, Ive Marx, Olha Cherednychenko, Ludo Cornelis, Piet Colruyt, Anna Gerbrandy, Yves Van Gerven, Mireille Buydens, Frank Daelemans, Jean-Marc Gollier, Alain François, Gerrit Hendrikx, Maxime Verheyden, Marleen Denef, Jeroen Delvoie, Evy Puelinckx, Régine Feltkamp, Stefan Somers, Ralph De Wit, Batist Paklons, Philippe Lambrecht en Michel Flamée.

Programma

Sessie 1: Interdisciplinaire reflectie (donderdag 8/11/2018)
Greenbizz, Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. Nikolay Dentchev
Chairholder Chair for Social Entrepreneurship Vrije Universiteit Brussel
Professor of Innovation and Entrepreneurship, Vrije Universiteit Brussel
Professor of Business Planning, HU Brussels

18u30-19u05: Entre urgences socio-écologiques et temps long de l'intelligence collective: les nouveaux modèles économiques en tension
Prof. dr. Géraldine Thiry
Docent economie ICHEC Brussels Management School
Gastdocent Université Catholique de Louvain
19u05-19u40: Economische ongelijkheid van oudheid tot heden: een pessimistische geschiedenis?
Prof. dr. Wouter Ryckbosch
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
19u40-20u15: De dubbele moraal van ons economisch bedrijf
Prof. dr. em. Jozef Van Bellingen
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
20u15-20u40: L’activité économique vue part un incubateur vert: Greenbizz
Jean-Marc Bryskere
CEO Greenbizz
20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 2: Fundamentele juridische concepten (15/11/2018)
Greenbizz, Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Dhr. Erik Derycke
Rechter Grondwettelijk Hof
Oud Minister van Binnenlandse Zaken
Ere-Volksvertegenwoordiger
Ere Advocaat Balie Kortrijk
Lid Aspen Minister Forum (Aspen Institute, Colorado, USA)
Fellow Vrije Universiteit Brussel

18u30-19u05: Waarom ons zorgen maken over ongelijkheid?
Prof. dr. Ive Marx
Hoogleraar sociaal-economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen
19u05-19u40: Fundamental Freedoms, Fundamental Rights, and Freedom of Contract in European Economic Law
Prof. dr. Olha Cherednychenko
Docent European Private Law and Comparative Law aan de Rijksuniversiteit Groningen
Stichtend Directeur van het Groningen Centre for European Financial Services Law
19u40-20u15: Openbare orde: vloek of zegen in het economische recht
Prof. dr. em. Ludo Cornelis
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)
20u15-20u40: “Allemaal Sociaal 3.0 – Kunnen ondernemers de wereld redden?” Sociaal ondernemen en Impact investeren: mijn persoonlijk reisverhaal
Ir. Piet Colruyt
Voorzitter SI² Fund

20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 3: Mededingingsrecht en intellectuele eigendomsrechten (donderdag 22/11/2018)
Greenbizz, Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. em. Ludo Cornelis
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)
18u30-19u05: Mededingingsrecht en duurzame ontwikkeling
Prof. dr. Anna Gerbrandy
Docent aan het Europa Institute (Universiteit Utrecht)
19u05-19u40
: Economisch recht en inkomensongelijkheid
Dhr. Yves Van Gerven
Directeur juridische studies van de Belgische Mededingingsautoriteit
19u40-20u15
: Droits intéllectuels : stimulant ou frein?
Prof. dr. Mireille Buydens
Docent aan de Université Libre de Bruxelles
Advocaat bij de Balie van Brussel (Janson Baugniet)
20u15-20u40
: De toekomst  en goed gebruik van  intellectuele eigendomsrechten vanuit ondernemingsperspectief
Dhr. Frank Daelemans
VP Patent Law EMEA, Johnson & Johnson

20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 4: De vennootschap als vehikel voor de ondernemingsactiviteit (donderdag 29/11/2018)
Greenbizz, Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel

17u45-18u20: Ontvangst met versnaperingen
18u20-18u30: Welkomstwoord voorzitter
Dhr. Jean-Marc Gollier
18u30-19u05: A theory of corporate sentiments. De vennootschap als (wilde) weldoener: een contradictio in terminis?
Prof. dr. Alain François
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)

Mr. Gerrit Hendrikx
Wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (MODO);
Mr. Maxime Verheyden
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)
19u05-19u40: Sociale ondernemingen: gradaties en variaties in ondernemen met maatschappelijke impact
Prof. dr. Marleen Denef
Docent aan de Katholieke Universiteit Leuven, campus Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (Curia)

19u40-20u15: Love me two times: is aandeelhoudersloyauteit de oplossing?
Prof. dr. Jeroen Delvoie
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)

20u15-20u40: Ciruculaire economie in de praktijk
Mevr. Evy Puelinckx
Expert circulaire economie
Docent 'Design and circular economy' Universiteit Antwerpen
Auteur van het boek 'Maak van afval, design'

20u40-21u00: Discussie en slotwoord voorzitter

Sessie 5: Ondernemingspraktijken en transacties (donderdag 6/12/2018)
VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel

17u30-17u40: Welkomstwoord voorzitter
Prof. dr. em. Ludo Cornelis
Advocaat bij de Balie van Brussel (Eubelius)

17u40-18u00: Ondernemingsvrijheid en reclame: drijvende krachten achter een aanbodgestuurde economie
Prof. dr. Régine Feltkamp
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
Advocaat bij de Balie van Brussel (MODO)

18u00-18u20: Contractsvrijheid en maatschappelijke ongelijkheid
Prof. dr. Stefan Somers
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel
18u20-18u40: Consumentenbescherming en duurzaamheid, een dynamisch duo?
Prof. dr. Ralph De Wit
Docent aan de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, Hoge Zeevaartschool Antwerpen
Advocaat bij de Balie van Antwerpen (Goemans, De Scheemaecker & De Wit Advocaten)
18u40-18u50: Pauze
18u50-19u10: Collectieve huisvesting, individuele financiering: lessen uit de praktijk
Dhr. Batist Paklons
Senior Legal Advisor Triodos Bank
19u10-19u30: La transition passe par des entreprises durables
Prof. dr. Philippe Lambrecht
VBO Bestuurder - Secretaris Generaal
Docent aan de Université Catholique de Louvain
19u30-19u50:Algemene beschouwingen
Prof. dr. em. Michel Flamée
Vrije Universiteit Brussel
19u50-20u15: Discussie en slotwoord voorzitter
20u15-21u30: Slotreceptie aangeboden door het VBO

Facebook groep Sustainable Business & the Law

In dit kader werd de Facebook groep: Sustainable Business & the Law (as Remedy, Poison or Scapegoat?) opgericht. Neem een kijkje en word lid!

Registratie

Klik hier voor registratie via de eventlink op de website van uitgeverij Gompel&Svacina.

Prijs (incl. 21% btw)
Inschrijving voor de volledige lezingenreeks (omvat deelname 5 avonden, versnapering en verslagboek):

 • 300 EUR

 • 200 EUR, enkel voor stagiairs, onderzoeksbursalen of voltijds docenten, ngo’s, magistraten. Gebruik hiervoor kortingscode: reductie100. Opgelet: het recht op reductie wordt gecontroleerd en bij niet-toepasselijkheid wordt uw inschrijving geannuleerd.

 • Indien 2 personen van eenzelfde organisatie inschrijven, krijgt een derde persoon van die organisatie gratis toegang (geen boek voor deze laatste). Schrijf u in voor 2 personen en stuur een e-mail naar info@gompel-svacina.eu met vermelding van de naam van de derde gratis persoon.

U hoeft niet de volledige lezingenreeks van 5 avonden te volgen, u kunt zich namelijk ook inschrijven voor een individuele sessie (omvat deelname en versnapering, geen verslagboek):

 • 70 EUR

 • 50 EUR (enkel voor stagiairs, onderzoeksbursalen of voltijds docenten, ngo’s, magistraten)

 • Indien 2 personen van eenzelfde organisatie inschrijven, krijgt een derde persoon van die organisatie gratis toegang

 • Gratis deelname voor de eerste 10 registrerende studenten.

Teneinde een groepsdiscussie mogelijk te maken is het aantal deelnemers beperkt.

Erkenningen

 • Erkend door IGO en BIBF

 • IGO: neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde ten laste op zijn begroting, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega (ref. TEC-E18401).

 • BIBF: sessies 1 t.e.m. 4 zijn erkend voor 3,25u permanente vorming, sessie 5 voor 4u permanente vorming. De volledige lezingenreeks is erkend voor 17u permanente vorming. (Erkenningsnummers: sessie 1: 89053, sessie 2: 89052, sessie 3: 89054, sessie 4: 89055, sessie 5: 89056)

 • Erkend door OVB voor 15 standaardpunten (dossiernr. 2018-00368). Erkenning door NKN is aangevraagd (nr. 28462).

 • IBR: er zal een aanwezigheidsattest worden afgeleverd, dat kan worden voorgelegd aan het IBR ter bewijs van de naleving van de verplichting tot permanente vorming in het vakgebied “Recht-fiscaliteit”.  

 

In samenwerking met:

 

Collectieve huisvesting, individuele financiering: lessen uit de praktijk