logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Leerstoel Calewaert

maandag, 12 maart, 2018 - 17:00 to maandag, 7 mei, 2018 - 20:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Faculteit LK
faclk@vub.ac.be

Lezingen Calewaert leerstoel

Spelbedervers: seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Dr. Tine Vertommen

 

Inaugurale lezing: Maandag 12 maart 2018 van 17.00u-19.00u (VUB campus: D.0.02) Inschrijving verplicht

Spelbedervers: seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

 

De voorbije maanden sijpelen er op regelmatige basis getuigenissen van misbruik in de sport naar buiten. In november 2016 deed Andy Woodward, een Engelse ex-profvoetballer, na meer dan 30 jaar stilzwijgen in de Britse pers zijn verhaal over het seksueel misbruik door zijn voetbalcoach. Na hem volgden nog honderden getuigenissen van sporters in binnen- en buitenland. Ook enkele Vlaamse sporters getuigden in de media over hun ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoewel er bij ons (nog) geen stortvloed aan onthullingen losbrak, mag het geen verrassing zijn dat er ook in de sport een aantal voedingsbodems voor seksueel grensoverschrijdend gedrag te vinden zijn. De georganiseerde sport is immers een vruchtbaar klimaat door asymmetrische en nauwe coach-sporter relaties, de vereiste van lichamelijk contact, de prestatiegerichte focus, de druk van competitie, alsook de vaak erg jonge leeftijd van (top-) sporters. In deze inaugurale lezing van de Calewaert leerstoel schetst Dr. Tine Vertommen de huidige kennis over dit probleem en overloopt ze de 10 mythes van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse sport.

 

Lezing voor een breed publiek

Gevolgd door receptie in de gang D.0

 

 

Les 1: Dinsdag 27 maart 2018 van 18.00u-20.00u (VUB campus: L2.210)

Een verhaal en de cijfers: slachtoffers en plegers

 

We starten deze lezing met een live getuigenis van een overlever van seksueel kindermisbruik in de sport. Hoe heeft zij dit ervaren destijds en hoe kijkt ze er nu op terug? Wat kunnen we van haar verhaal, en dat van anderen, leren? Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe uit zich dat in de sport? Hoeveel sporters komen ermee in aanraking, wie zijn de plegers en zijn er risicofactoren te onderscheiden? Is het mogelijk om hierover correcte cijfers te verkrijgen? Is seksueel grensoverschrijdend gedrag de meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag in de sport? Tijdens deze lezing geeft Dr. Vertommen een overzicht van de huidige kennis over deze problematiek in binnen- en buitenland.

 

 

 

Les 2: Woensdag 25 april 2018 van 18.00u-20.00u ; Lokaal VUB campus L2.210

Internationale verdragen en good practices in het beleid

 

Deze lezing buigt zich over het melden en sanctioneren van seksueel grensoverschrijdend gedrag in en buiten de sport. Waarom wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag maar zelden gemeld? Waar kan iemand terecht met zo’n melding en wat gebeurt er dan? Wat kan er anders en beter? Er zijn heel wat internationale verdragen die een coherente en algehele beleidsaanpak vooropstellen. Toch zijn er in Vlaanderen amper sportorganisaties die een gemonitord beleidsraamwerk operationeel hebben. Hoe komt dat? En wat is er nodig om het preventiebeleid van de grond te krijgen?

Hoewel ook deze lezing vertrekt vanuit de problematiek in de sport, wordt er verder gekeken en komt ook de context van de universiteit aan bod. Ook de VUB heeft een meldpunt voor ongewenst gedrag, dat bereikbaar is voor personeel en studenten. Weet jij wat je daarvan mag verwachten en zou jij, indien nodig contact opnemen? 

 

 

Les 3: Maandag 7 mei 2018 van 18.00u-20.00u (VUB campus: L2.210)

Preventie in Vlaanderen: sport met grenzen voor sportbegeleiders en (para)medici

 

Wat kunnen jij en ik doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op het sportveld te voorkomen? Het Vlaggensysteem ‘Sport met grenzen’, dat door Sensoa en ICES ontwikkeld werd met en voor de Vlaamse sportsector, biedt een duidelijk handvat om aan de slag te gaan als (sport) begeleider. In het Vlaggensysteem worden 30 situaties van seksueel grensoverschrijdend afgebeeld. Het systeem stoelt op zes criteria waarmee elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag correct en uniform ingeschat kan worden. Op basis van de beoordeling van die criteria wordt aan elke situatie een welbepaalde kleur vlag toegekend (groen, geel, rood of zwart), die elke een specifieke reactie voorschrijven. Verder wordt bij elke situatie de link gelegd naar relevante achtergrondinformatie, beleidsadvies voor bestuurders en pedagogisch advies voor sportbegeleiders. Tijdens deze workshop zullen de deelnemers kort kennismaken met de theorie en de voordelen van het Vlaggensysteem, waarna ze de methodiek zelf kunnen inoefenen aan de hand van enkele afgebeelde situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.

 


 Schrijf hier in voor de inaugurale lezing op 12/03/2018

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.