logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Slotconferentie/ Final Conference 'Adult Learners Online!'

donderdag, 11 oktober, 2018 - 09:30 to donderdag, 11 oktober, 2018 - 18:30
The Egg
Barastraat 175, 1070 Brussels (close to Brussels-Midi station)
liesbeth.de.paepe@vub.be
Workshop

 

PROJECT: The ALO! Project is a strategic fundamental research project (SBO) funded by the Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) of the Flemish Government in Belgium. The project is coordinated by Vrije Universiteit Brussel (VUB) with UGent, KU Leuven, CVO Antwerpen, CVO De Oranjerie, CVO Het Perspectief,  Toll-net and VOCVO as partners (from November 2014 to October 2018).

The final conference is devoted to online and blended learning in adult education and professionalisation of teachers: quality frameworks, guidelines for optimal learning environments for specific target groups, profiles of adult learners, (non-) participation in online and blended education, teacher professional development models, ...

It will be a fascinating study day for all stakeholders interested in online and blended learning!

Het ALO!-project is een strategisch basisonderzoeksproject (SBO), gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) van de Vlaamse overheid in België. Het project wordt gecoördineerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) met UGent, KU Leuven, CVO Antwerpen, CVO De Oranjerie, CVO Het Perspectief, Toll-net en VOCVO als partners (van november 2014 tot oktober 2018).

De slotconferentie staat volledig in het teken van gecombineerd en online leren in het volwassenenonderwijs en van professionalisering van leerkrachten: kwaliteitskaders, richtlijnen voor optimale leeromgevingen voor specifieke doelgroepen, profielen van volwassen lerenden, (niet-)participatie in online en gecombineerd onderwijs, modellen voor  de professionalisering van leerkrachten,…

Het wordt een boeiende studiedag voor alle belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in online en gecombineerd onderwijs!

PROGRAMMA/ PROGRAM

 

TIME

 

MAIN PROGRAM

9:30 – 10:00

Onthaal/ Registration

Thee en koffie worden voorzien/ Tea and coffee are included

 

10:00 – 12:00

Workshop Ronde/ Round 1

1 : Aan de slag met blended leren op het instellingsniveau: succesfactoren en een kwaliteitszorgmethodiek/ Quality of OBL at the institutional level: success factors and quality assurance methods

2: Ontwerpen van OBL/ Designing OBL

3: OBL Kwaliteitsontwikkeling via dialoog en reflectie in teamverband/ OBL quality development through dialogue and reflections in a team culture

4: De cursist begeleiden en motiveren in OBL/ Guiding and motivating the learner in OBL

5: Professionalisering in OBL/ Professional development in OBL

6: Onderzoeksresultaten vertaald naar de praktijk in een online competentiecentrum: aan de slag met alle tools/ Research results translated into practice in an online competence centre: getting started with all tools

 

12:00 – 13:30

Lunch

& Postersessie/ Poster session

 

13:30 – 15:30

Workshop Ronde/ Round 2

1 : Aan de slag met blended leren op het instellingsniveau: succesfactoren en een kwaliteitszorgmethodiek/ Quality of OBL at the institutional level: success factors and quality assurance methods

2: Ontwerpen van OBL/ Designing OBL

3: OBL Kwaliteitsontwikkeling via dialoog en reflectie in teamverband/ OBL quality development through dialogue and reflection in a team culture

4: De cursist begeleiden en motiveren in OBL/ Guiding and motivating the learner in OBL

5: Professionalisering in OBL/ Professional development in OBL

6: Onderzoeksresultaten vertaald naar de praktijk in een online competentiecentrum: aan de slag met alle tools/ Research results translated into practice in an online competence centre: getting started with all tools

 

15:30 – 16:00

koffiepauze/ Coffee break

 

16:00 – 17:30

Plenaire sessie/ Plenary session

  • Video
  • Keynote sprekers/ speeches
  • Slotwoord/ Final remarks 

 

17:30 – 18:30

Receptie/ Reception

& Postersessie/ Poster session

 

Registration to this ALO! final conference is possible below. When you register, your personal data will only be used for the registration to this conference.

Registratie voor de ALO! Slotconferentie is mogelijk hieronder. Wanneer u registreert, wordt uw persoonlijke data enkel gebruikt voor de registratie bij deze conferentie.

Registratiekosten/ registration costs:  € 90

Including the full day program, conference and workshop material, the ALO book, coffee breaks, lunch, and reception.

Inclusief het volledige programma, congres- en workshopmateriaal, het ALO-boek, koffiepauzes, lunch en receptie.

Thank you for your registration! You will receive an email from us with practical information.

Bedankt voor uw inschrijving! U zal een e-mail van ons ontvangen met praktische informatie.

Registratie/ Registration deadline: 20 September

Tot ziens op 11 oktober! See you on October 11!

het ALO!-team

Inzenden via dit formulier is niet langer mogelijk.