logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

De Ijkingstoets

maandag, 1 juli, 2019 - 09:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
VUB- De ijkingstoets
Voorbereidingsactiviteiten toekomstige eerstejaarsstudenten

Voor wie?

Voor alle toekomstige eerstejaarsstudenten in de opleidingen:

  • Ingenieurswetenschappen

  • Ingenieurswetenschappen: architectuur

  • Industriële wetenschappen (enkel op maandag 1 juli)

  • Bio-ingenieurswetenschappen

Verplicht voor burgerlijk ingenieur(-architect) maar niet bindend?

Om je te kunnen inschrijven in de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen ("burgerlijk ingenieur") of Ingenieurswetenschappen: architectuur ("burgerlijk ingenieur-architect") is deelname aan de ijkingstoets verplichtHet resultaat is echter niet bindend, wat betekent dat je je zal kunnen inschrijven ongeacht het resultaat dat je behaalt.

Voor toekomstige studenten Industriële wetenschappen ("industrieel ingenieur") en Bio-ingenieurswetenschappen ("bio-ingenieur") is de ijkingstoets niet verplicht, maar blijft deelname wel sterk aangeraden.

Plan je Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen: architectuur, Industriële wetenschappen of Bio-ingenieurswetenschappen te gaan studeren?

Kom eerst de ijkingstoets afleggen! 

Samen met de andere betrokken Vlaamse universiteiten organiseert de VUB jaarlijks de ijkingstoets waarin je je wiskundekennis kan testen.

Aan de VUB zijn er vier versies beschikbaar: één voor de opleiding Ingenieurswetenschappen, één voor de opleiding Ingenieurswetenschappen: architectuur, één voor de opleiding Industriële wetenschappen en één voor de opleiding Bio-ingenieurswetenschappen. De opleidingen vereisen verschillende vaardigheden en leggen andere accenten. Centraal worden je wiskundekennis en -vaardigheden getest.

De toets

De toets is gebaseerd op de leerplannen wiskunde voor richtingen in het middelbaar onderwijs met zes uur wiskunde of meer in de derde graad. Leerlingen met een beperkter programma wiskunde doen er goed aan deel te nemen aan de toets: je talenten kunnen immers hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden.

Het gaat dus niet om een toelatingsexamen. Tijdens de toets krijg je meerkeuzevragen over volgende thema’s:

  • Redeneren
  • Begrippenkennis
  • Wiskundige vaardigheden
  • Ruimtelijk inzicht
  • Combinatievragen, wiskundige vraagstukken in een fysica-context

Na de toets

Korte tijd na het afleggen van de toets ontvang je het resultaat via e-mail. 

Voorbeeldvragen

Om je optimaal voor te bereiden op de toets kan je voorbeeldvragen bekijken. De oplossingen en verbetersleutel van de vraagstukken zijn toegevoegd, zodat je kan controleren of je op de juiste weg bent.

Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur
Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur-architectuur

Voordelen

De toets kan je helpen bij je definitieve studiekeuze, omdat je een duidelijker beeld krijgt van je actuele wiskundekennis en -vaardigheden. Wiskunde maakt immers een belangrijk deel uit van je eerstejaarsprogramma.

Mocht je tijdens de test eventuele problemen vaststellen, dan kan je die nog bijschaven tijdens de zomervakantie of tijdens de Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen in september. Zo kom je beter voorbereid aan de start van het academiejaar.

Praktisch

De ijkingstoets is gratis, maar inschrijven is verplicht en gebeurt via www.ijkingstoets.be van 1 maart tot 7 juni 2019 voor de eerste sessie in juli.

De ijkingstoets op de VUB gaat door op maandag 1 juli en zaterdag 31 augustus 2019 tussen 9u30 en 13u30 op Campus Etterbeek.

De ijkingstoets voor Industriële wetenschappen wordt enkel tijdens het eerste moment op 1 juli afgenomen.

Om een te grote nadruk op het memoriseren van formules te vermijden, wordt tijdens de toets een formularium ter beschikking gesteld, dat je nu al eens kan raadplegen. Alle andere hulpmiddelen (boeken, rekentoestel, gsm, passer, geodriehoek, ...) zijn niet toegelaten. Je mag enkel een potlood, gom, markeerstift en balpen bij je hebben en eventueel een koekje en een drankje. Wie gebruik wil maken van oordopjes moet dit voor aanvang van de toets melden aan de surveillant.