logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Expo: JRSLM

donderdag, 17 oktober, 2019 - 20:00 to zaterdag, 14 december, 2019 - 18:00
VUB, Brussels Humainities Science and Engineering campus in Etterbeek, Brussels Health Campus in Jette, USquare
Brussel, Etterbeek, Jette

JRSLM KINO

11.12.2019 - 17h30 - 'Le Jeune Ahmed', Jean-Pierre & Luc Dardenne (2019)

                      Special guest: Luc Dardenne

 

Alle films zijn gratis voor studenten van VUB/ULB/RITCS

Bij iedere film zijn er telkens twintig gratis plaatsen beschikbaar voor niet-studenten of studenten van andere universiteiten. Gelieve uw aanwezigheid te confirmeren door een mail te sturen naar justyna.gajko@gmail.com indien u hiervan wenst gebruik te maken. De plaatsen zullen per film toegekend worden aan de twintig eerste confirmaties.

Gewoon tarief: Studenten: € 6,00 , Normaal: € 7,50

Kinograph

Kroonlaan 227, 1050 Brussel

Weekend rondleidingen door de curator:
Weekend tours by the curator:
Visites guidées par le curateur:

7 december starting at 3 p.m. (Nederlands/Dutch) (COMPLETE)
14 december starting at 1 p.m. (Nederlands/Dutch), starting at 3 p.m. (Français/French), starting at 5 p.m. (Nederlands/Dutch)


Deze tours zijn volledig gratis maar gelieve uw aanwezigheid te bevestigen door een mailtje te sturen naar justyna.gajko@gmail.com
The tours are free of charge however please confirm your attendance by sending an email to justyna.gajko@gmail.com
Les visites guidées sont gratuites mais s'il vous plaît confirmer votre présence en envoyer un email à justyna.gajko@gmail.com

 

Scroll down for English

VUB PRESENTEERT 

 

JRSLM — Paradise Lost Again  

 

Een tentoonstelling van de 50ste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel. Van 17 oktober 2019 tot en met 14 december 2019 op volgende locaties: Pilar (VUB), het Braem Gebouw (VUB) en SeeU - USquare.  

 

 

Hoe verder we doordringen in de nog jonge 21ste eeuw, hoe meer we ons bewust worden van een dwingende paradox die de 20ste eeuw onopgelost heeft achtergelaten: enerzijds wordt onze maatschappij bijna ondraaglijk rationeel, met codes en controles, te halen doelstellingen en bedreigingen, terwijl anderzijds het nieuws dag na dag gevuld is met berichten van religieuze intolerantie, over conflicten die gevoerd worden in de naam van allerhande religies en opinies, met populisme en ‘fake news’ als de jongste telg in de groep. 

 

JRSLM – een tentoonstelling waarmee VUB haar ontstaan 50 jaar geleden viert – doet een poging te onderzoeken waarom dat zo is. 

 

En de kern van het verhaal komt neer op het feit dat alle kennis die op onze campus voor handen is, nooit zal volstaan om te bepalen wat er precies nodig is om een mens werkelijk VRIJ te maken en sterk genoeg om deze uitdagingen te doorstaan. Wanneer we willen begrijpen hoe zulke individuele vrijheid werkt, zou het wel eens kunnen dat we NOOD hebben aan een mystieke dimensie die onvermijdelijk steeds een HELLE en een DONKERE kant lijkt te bezitten, zoals het al altijd is geweest. En misschien moeten we daarbij gewoon proberen dit NIET te willen controleren… 

 

Curator: Prof. Dr. Hans M. DE WOLF 

 

Met de kunstwerken van: 

Anni ALBERS, Francis ALŸS, Younes BABA-ALI, William BLAKE, Michaël BORREMANS, Dirk BRAECKMAN, Marcel Broodthaers, Richard BUCKMINSTER-FULLER, Raffaella CRISPINO, Marlies DE CLERCK, Thierry DE CORDIER, Wouter DE CORTE, Lars DE LAET, Honoré d’O, Niels DE TEMMERMAN, James ENSOR, Kendell GEERS, D.W. GRIFITTH, Kati HECK, Ariane LOZE, Shirin NESHAT, Ria PACQUÉE, José PATRÍCIO, Léonard PONGO, Odilon REDON, Géraldine TOBE M., Alys TOMLINSON, Joëlle TUERLINCKX, Gustave VAN DE WOESTYNE, Rinus VAN DE VELDE & Kris VERDONCK. 

 

met dank aan: 

De rector Prof. Caroline Pauwels 

De medewerkers van de VUB en Pilar 

Onze ploeg gidsen & 

al onze vrijwilligers 

 

Team JRSLM: 

 

curator Prof. Hans De Wolf 

algemeen beheer Jan Beeckmans 

zakelijke leiding Ruth Collier 

assistente curatie/productie Justyna Gajko-Berckmans 

administratie Rita Vynck 

stagiair curator Vincent Gouwy

stagiair productie Loïs De Rycke & Juliette de Waal 

 

 

Praktische informatie 

 

De tentoonstelling is gratis toegankelijk. 

 

Data en openingsuren: 

Geopend van 17 oktober tot en met 14 december 

Van dinsdag tot en met zaterdag 

12u tot en met 18u 

Gesloten op zondag, maandag, 1 november en 20 november (Sint Verhaeghen) 

 

Het derde hoofdstuk zal geopend zijn van 17.10.2019 - 17.11.2019

Opgelet: de tentoonstelling zal 15.11.2019 uitzonderlijk om 17u sluiten!

 

Locaties: 

Vrije Universiteit Brussel 

Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus 

Pleinlaan 2  

1050 Elsene 

Pilar (Gebouw Y) en het Braem gebouw 

See U – USquare 

Fritz Toussaintstraat 8 

1050 Elsene 

 

Extra Muros: 

ULB Faculty of Architecture, Flagey 

Algemene inkomhal UZ Jette 

 

 

Toegankelijkheid voor personen met een beperking: 

Een gedeelte van de tentoonstelling op de locatie See U – USquare is moeilijk bereikbaar voor personen met een mobiele beperking. De delen in het Braemgebouw en Pilar zijn wel goed bereikbaar. 

 

Volg ons: 

instagram.com/jrslm_paradiselostagain/ 

 

Informatie over extra activiteiten in het kader van JRSLM volgt later 

 

 

JRSLM — Paradise Lost Again  

 

An exhibition celebrating 50 years of VUB.  

From the 17th of October 2019 till the 14th of December 2019  

On the following locations: Pilar (VUB), the Braem building (VUB) and SeeU - USquare.  

 

The more we progress through a still young 21st century, the more we become aware of a huge paradox that the 20th century was unable to resolve: on the one hand our societies became almost unbearably rational, with codes and checks, goals and threats as a daily burden, whereas the news are filled day after day with messages of religious pressure and intolerance, with conflicts conducted in the name of all kinds of beliefs and religions; the last brand being populism and fake news.  

 JRSLM tries to investigate why that is the case. 

The bottom-line is, that all the knowledge available on our campus brought together, will never be enough to determine what will make a human being truly free, and strong enough to face those challenges. It might well be, that in order to understand how individual freedom works, we need notions of mysticism that unavoidably come with a bright and a dark side as it always has been, and the key might well be not seeking to control it all … 

 

 

With the artworks of: 

Anni ALBERS, Francis ALŸS, Younes BABA-ALI, William BLAKE, Michaël BORREMANS, Dirk BRAECKMAN, Marcel BROODTHAERS, Richard BUCKMINSTER-FULLER, Raffaella CRISPINO, Marlies DE CLERCK, Thierry DE CORDIER, Wouter DE CORTE, Lars DE LAET, Honoré d'O, Niels DE TEMMERMAN, James ENSOR, Kendell GEERS, D.W. GRIFITTH, Kati HECK, Ariane LOZE, Shirin NESHAT, Ria PACQUÉE, José PATRÍCIO, Léonard PONGO, Odilon REDON, Géraldine TOBE M., Alys TOMLINSON, Joëlle TUERLINCKX, Gustave VAN DE WOESTYNE, Rinus VAN DE VELDE & Kris VERDONCK. 

 

With thanks to: 

 

Rector Prof. Caroline Pauwels 

The contribution of VUB en Pilar 

Our team of guides &

all our volonteers 

 

Team JRSLM: 

 

curator Prof. Hans De Wolf 

general management Jan Beeckmans 

business management Ruth Collier 

assistent curator/production Justyna Gajko-Berckmans 

administration Rita Vynck

intern curator Vincent Gouwy

intern production Loïs De Rycke & Juliette de Waal 

 

Practical information: 

 

Online: 

vub.be/JRSLM 

instagram.com/jrslm_paradiselostagain/ 

 

The entrance to the exhibition is free of charge. 

 

Opening times: 

Open from 17th of October till 14th of December 2019 

From Tuesday till Saturday 

From 12pm to 6pm. 

Closed on Sunday, Monday, 1 November and 20 November (Sint Verhaeghen) 

 

The third chapter will be open from 17.10.2019 - 17.11.2019

Attention the exhibition will exceptionally close at 17h on 15.11.2019.

 

Locations: 

Vrije Universiteit Brussel 

Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus 

Pleinlaan 2  

1050 Elsene 

Pilar (Building Y) and the Braem building 

 

See U – USquare 

Fritz Toussaintstraat 8 

1050 Elsene 

Extra Muros: 

ULB Faculty of Architecture, Flagey 

Main Entrance Hall UZ Jette 

 

 

 

Accessibility: 

A part of the exhibition, the space in See U — USquare, has some accessibility problems for people with limited mobility. For the parts in the Braem building and Pilar there should be no problem. 

Venue map JRSLM

 

 

JRSLM — Paradise Lost Again  

 

Une exposition à l'occasion du 50e anniversaire de la VUB.  

Du 17 octobre au 14 décembre 2019

  Dans les espaces suivants: Pilar (VUB), le bâtiment Braem (VUB) et le SeeU - USquare.  

 

Plus nous avançons dans notre jeune XXIe siècle, plus nous prenons conscience d’un paradoxe astreignant que le XXe siècle nous a légué sans l’avoir résolu : d’une part, notre société prend une orientation quasi insupportablement rationnelle, avec tout ce que cela implique de codes et de contrôles, d’objectifs à atteindre et de menaces à gérer, alors que d’autre part, les actualités regorgent de jour en jour d’informations témoignant d’intolérance religieuse, de conflits menés au nom de diverses croyances et opinions et de populisme et autres infox comme derniers rejetons du groupe.  

JRSLM – une exposition qui célèbre les 50 ans d’existence de la VUB – tente d’analyser la/les cause(s) de cette situation. 

La quintessence de l’histoire revient au fait que toute connaissance disponible sur notre campus ne suffira jamais à définir ce qui est précisément nécessaire pour rendre un être humain véritablement LIBRE et suffisamment fort pour résister à ces défis. Si nous voulons comprendre comment une telle liberté intellectuelle fonctionne, il est possible que nous ayons BESOIN d’une dimension mystique qui paraît invariablement receler un aspect LUMINEUX et un aspect OBSCUR, et ce depuis toujours. Peut-être nous faut-il simplement renoncer à systématiquement tout vouloir contrôler… 

 

 

With the artworks of: 

Anni ALBERS, Francis ALŸS, Younes BABA-ALI, William BLAKE, Michaël BORREMANS, Dirk BRAECKMAN, Marcel BROODTHAERS, Richard BUCKMINSTER-FULLER, Raffaella CRISPINO, Marlies DE CLERCK, Thierry DE CORDIER, Wouter DE CORTE, Lars DE LAET, Honoré d'O, Niels DE TEMMERMAN, James ENSOR, Kendell GEERS, D.W. GRIFITTH, Kati HECK, Ariane LOZE, Shirin NESHAT, Ria PACQUÉE, José PATRÍCIO, Léonard PONGO, Odilon REDON, Géraldine TOBE M., Alys TOMLINSON, Joëlle TUERLINCKX, Gustave VAN DE WOESTYNE, Rinus VAN DE VELDE & Kris VERDONCK. 

 

With thanks to: 

 

Rector Prof. Caroline Pauwels 

The contribution of VUB en Pilar 

Our team of guides &

all our volonteers 

 

Team JRSLM: 

 

curator Prof. Hans De Wolf 

general management Jan Beeckmans 

business management Ruth Collier 

assistent curator/production Justyna Gajko-Berckmans 

administration Rita Vynck

intern curator Vincent Gouwy

intern production Loïs De Rycke & Juliette de Waal 

 

Information Pratique: 

 

En ligne: 

vub.be/JRSLM 

instagram.com/jrslm_paradiselostagain/ 

 

L’accès à l’exposition est libre. 

 

Dates et horaire: 

Ouvert du 17 octobre au 14 décembre 

Du mardi au samedi 

De midi à 18 heures. 

Fermé le dimanche, le lundi, le 1e novembre et le 20e novembre. 

 

The third chapter will be open from 17.10.2019 - 17.11.2019

Attention the exhibition will exceptionally close at 17h on 15.11.2019.

 

Locations: 

Vrije Universiteit Brussel 

Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus 

Pleinlaan 2  

1050 Elsene 

Pilar (Building Y) and the Braem building