logo

U bent hier

De Ijkingstoets

zaterdag, 29 augustus, 2020 - 09:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
VUB- De ijkingstoets
Voorbereidingsactiviteiten toekomstige eerstejaarsstudenten

De ijkingstoets

Zit je in je laatste jaar van het secundair onderwijs en ben je van plan volgend jaar Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen: architectuur, Industriële Wetenschappen of Bio-ingenieurswetenschappen te gaan studeren? Denk er dan aan om de ijkingstoets af te leggen!

Plan je Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen: architectuur, Industriële wetenschappen of Bio-ingenieurswetenschappen te gaan studeren?

Kom eerst de ijkingstoets afleggen! 

Samen met de andere Vlaamse instellingen organiseert de VUB jaarlijks zo’n toets waarin je jouw wiskundige en wetenschappelijke kennis kan testen.

Aan de VUB zijn er in augustus vier versies beschikbaar, één voor elke van de volgende opleidingen: Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen: architectuur, Industriële wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen. De opleidingen vereisen verschillende vaardigheden en leggen andere accenten, daarom is de inhoud van de ijkingstoets afgestemd op de verschillende opleidingen. Centraal worden je wiskundige en wetenschappelijke kennis en vaardigheden getest.

Verplicht voor burgerlijk ingenieur(-architect) en voor industrieel ingenieur maar niet bindend?

Voor de opleidingen "Ingenieurswetenschappen", "Ingenieurswetenschappen: architectuur" en "Industriële wetenschappen" is deelname aan de ijkingstoets verplicht. Je moet de toets dus afleggen als je je voor een van deze opleidingen wil inschrijven, voor Bio-ingenieurswetenschappen is de deelname niet verplicht. De toets is niet bindend, wat betekent dat je toegelaten wordt om in te schrijven, ongeacht het resultaat dat je behaalt op de ijkingstoets.

De toets

De toets is gebaseerd op de leerplannen wiskunde voor richtingen in het middelbaar onderwijs met zes uur wiskunde of meer in de derde graad. Leerlingen met een beperkter programma wiskunde doen er goed aan deel te nemen aan de toets: je talenten kunnen immers hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden.

Tijdens de toets krijg je meerkeuzevragen over verschillende thema's (redeneren, begrippenkennis, wiskundige of wetenschappelijke vaardigheden) die afgestemd zijn op de opleiding die je wil starten. Meer informatie over de inhoud van de toets vind je op de centrale website www.ijkingstoets.be, waar je de specifieke pagina kan raadplegen voor de opleiding die jou interesseert.

Na de toets

Korte tijd na het afleggen van de toets ontvang je het resultaat via e-mail. 

Voorbeeldvragen

Om je optimaal voor te bereiden op de toets kan je voorbeeldvragen bekijken. De oplossingen en verbetersleutel van de vraagstukken zijn toegevoegd, zodat je kan controleren of je op de juiste weg bent.

Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur
Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur-architectuur
Voorbeeldvragen Industriële wetenschappen
Voorbeeldvragen Bio-ingenieurswetenschappen

Voordelen

De toets kan je helpen bij je definitieve studiekeuze, omdat hij je een beeld zal geven van je wiskundige en wetenschappelijke kennis en vaardigheden.

Mocht je tijdens de test eventuele problemen vaststellen, dan kan je die nog gaan bijschaven tijdens de zomervakantie of tijdens de Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen in september. Zo kom je beter voorbereid aan de start van het academiejaar.

Praktisch

De ijkingstoets is gratis, maar inschrijven is verplicht en gebeurt via www.ijkingstoets.be van 10 juli tot 16 augustus 2020 voor de tweede sessie in augustus. 

De tweede sessie van de ijkingstoets op de VUB gaat door op zaterdag 29 augustus 2020 tussen 9u en 13u (tussen 14u en 18u voor Industriële wetenschappen) op Campus Etterbeek