logo

U bent hier

De Ijkingstoets

zaterdag, 29 augustus, 2020 - 09:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
VUB- De ijkingstoets
Voorbereidingsactiviteiten toekomstige eerstejaarsstudenten

De ijkingstoets

Zit je in je laatste jaar van het secundair onderwijs en ben je van plan volgend jaar Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen: Architectuur, Industriële Wetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen te gaan studeren? Denk er dan aan om de ijkingstoets af te leggen!

Plan je Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen of Bio-ingenieurswetenschappen te gaan studeren?

Kom eerst de ijkingstoets afleggen! 

Samen met de andere Vlaamse faculteiten (bio-)Ingenieurswetenschappen organiseert de VUB jaarlijks zo’n toets waarin je jouw wiskundekennis kan testen.

Aan de VUB zijn er vier versies beschikbaar: één voor de opleiding Ingenieurswetenschappen, één voor de opleiding Ingenieurswetenschappen: architectuur, één voor de opleiding Industriële wetenschappen en één voor de opleiding Bio-ingenieurswetenschappen. De opleidingen vereisen verschillende vaardigheden en leggen andere accenten. Centraal worden je wiskundekennis en -vaardigheden getest.

De ijkingstoets voor burgerlijk ingenieur-architect bevat bovendien een aantal vragen die specifiek gericht zijn op ruimtelijk inzicht.

Verplicht voor burgerlijk ingenieur(-architect) maar niet bindend?

Voor de opleidingen "Ingenieurswetenschappen" en "Ingenieurswetenschappen: Architectuur" is deelname aan de ijkingstoets verplicht. Je moet de toets dus afleggen als je je voor een van deze opleidingen wil inschrijven, voor Industriële wetenschappen en bioingenieurswetenschappen is de deelname niet verplicht. De toets is niet bindend, wat betekent dat je toegelaten wordt om in te schrijven, ongeacht het resultaat dat je behaalt op de ijkingstoets.

De toets

De toets is gebaseerd op de leerplannen wiskunde voor richtingen in het middelbaar onderwijs met zes uur wiskunde of meer in de derde graad. Leerlingen met een beperkter programma wiskunde doen er goed aan deel te nemen aan de toets: je talenten kunnen immers hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden.

Het gaat dus niet om een toelatingsexamen. Tijdens de toets krijg je meerkeuzevragen over volgende thema’s:

  • Redeneren
  • Begrippenkennis
  • Wiskundige vaardigheden
  • Wiskundige vragen in een fysica context

Na de toets

Korte tijd na het afleggen van de toets ontvang je het resultaat via e-mail. 

Voorbeeldvragen

Om je optimaal voor te bereiden op de toets kan je voorbeeldvragen bekijken. De oplossingen en verbetersleutel van de vraagstukken zijn toegevoegd, zodat je kan controleren of je op de juiste weg bent.

Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur
Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur-architectuur
Voorbeeldvragen Industriële wetenschappen
Voorbeeldvragen Bio-ingenieurswetenschappen

Voordelen

De toets kan je helpen bij je definitieve studiekeuze, omdat hij je een beeld zal geven van je wiskundekennis en -vaardigheden. Wiskunde maakt namelijk een belangrijk deel uit van deze opleidingen.

Mocht je tijdens de test eventuele problemen vaststellen, dan kan je die nog gaan bijschaven tijdens de zomervakantie of tijdens de Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen in september. Zo kom je beter voorbereid aan de start van het academiejaar.

Praktisch

De ijkingstoets is gratis, maar inschrijven is verplicht en gebeurt via www.ijkingstoets.be van 2 maart tot 7 juni 2020 voor de eerste sessie in juli en van 10 juli tot 16 augustus 2020 voor de tweede sessie in augustus.

De ijkingstoets op de VUB gaat door op woensdag 1 juli 2020 tussen 9u30 en 13u30 en op zaterdag 29 augustus 2020 tussen 9u en 13u (tussen 14u en 18u voor Industriële wetenschappen) op Campus Etterbeek.

Om een te grote nadruk op het memoriseren van formules te vermijden, wordt tijdens de toets een formularium ter beschikking gesteld, dat je nu al eens kan raadplegen. Alle andere hulpmiddelen (boeken, rekentoestel, gsm, passer, geodriehoek, ...) zijn niet toegelaten. Je mag enkel een potlood, gom, markeerstift en balpen bij je hebben en eventueel een koekje en een drankje. Wie gebruik wil maken van oordopjes moet dit voor aanvang van de toets melden aan de surveillant.

Vink deze optie aan als je via e-mail op de hoogte wilt blijven over onze infomomenten zoals infodagen en openlesdagen, of voorbereidingscursussen en opleidingen.