logo

U bent hier

De Ijkingstoets

woensdag, 1 juli, 2020 - 09:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
VUB- De ijkingstoets
Voorbereidingsactiviteiten toekomstige eerstejaarsstudenten

De ijkingstoets

Zit je in je laatste jaar van het secundair onderwijs en ben je van plan volgend jaar Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen: architectuur, Industriële Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen of Farmaceutische wetenschappen te gaan studeren? Denk er dan aan om de ijkingstoets af te leggen!

Plan je Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen: architectuur, Industriële wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen of Farmaceutische wetenschappen te gaan studeren?

Kom eerst de ijkingstoets afleggen! 

Samen met de andere Vlaamse instellingen organiseert de VUB jaarlijks zo’n toets waarin je jouw wiskundige en wetenschappelijke kennis kan testen.

Aan de VUB zijn er in juli vijf versies beschikbaar, één voor elke van de volgende opleidingen: Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen: architectuur, Industriële wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en Farmaceutische wetenschappen. De opleidingen vereisen verschillende vaardigheden en leggen andere accenten, daarom is de inhoud van de ijkingstoets afgestemd op de verschillende opleidingen. Centraal worden je wiskundige en wetenschappelijke kennis en vaardigheden getest.

Verplicht voor burgerlijk ingenieur(-architect) en voor industrieel ingenieur maar niet bindend?

Voor de opleidingen "Ingenieurswetenschappen", "Ingenieurswetenschappen: architectuur" en "Industriële wetenschappen" is deelname aan de ijkingstoets verplicht. Je moet de toets dus afleggen als je je voor een van deze opleidingen wil inschrijven, voor Bio-ingenieurswetenschappen en Farmaceutische wetenschappen is de deelname niet verplicht. De toets is niet bindend, wat betekent dat je toegelaten wordt om in te schrijven, ongeacht het resultaat dat je behaalt op de ijkingstoets.

De toets

De toets is gebaseerd op de leerplannen wiskunde voor richtingen in het middelbaar onderwijs met zes uur wiskunde of meer in de derde graad. Leerlingen met een beperkter programma wiskunde doen er goed aan deel te nemen aan de toets: je talenten kunnen immers hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden.

Tijdens de toets krijg je meerkeuzevragen over verschillende thema's (redeneren, begrippenkennis, wiskundige of wetenschappelijke vaardigheden) die afgestemd zijn op de opleiding die je wil starten. Meer informatie over de inhoud van de toets vind je op de centrale website www.ijkingstoets.be, waar je de specifieke pagina kan raadplegen voor de opleiding die jou interesseert.

Na de toets

Korte tijd na het afleggen van de toets ontvang je het resultaat via e-mail. 

Voorbeeldvragen

Om je optimaal voor te bereiden op de toets kan je voorbeeldvragen bekijken. De oplossingen en verbetersleutel van de vraagstukken zijn toegevoegd, zodat je kan controleren of je op de juiste weg bent.

Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur
Voorbeeldvragen Burgerlijk ingenieur-architectuur
Voorbeeldvragen Industriële wetenschappen
Voorbeeldvragen Bio-ingenieurswetenschappen
Voorbeeldvragen Farmaceutische wetenschappen

Voordelen

De toets kan je helpen bij je definitieve studiekeuze, omdat hij je een beeld zal geven van je wiskundige en wetenschappelijke kennis en vaardigheden.

Mocht je tijdens de test eventuele problemen vaststellen, dan kan je die nog gaan bijschaven tijdens de zomervakantie of tijdens de Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen in september. Zo kom je beter voorbereid aan de start van het academiejaar.

Praktisch

De ijkingstoets is gratis, maar inschrijven is verplicht en gebeurt via www.ijkingstoets.be van 2 maart tot 7 juni 2020 voor de eerste sessie in juli.

De eerste sessie van de ijkingstoets op de VUB gaat door op woensdag 1 juli 2020 tussen 9u30 en 13u30 op Campus Etterbeek.