logo

U bent hier

Koningin Mathilde buigt zich samen met Brusselse studenten over duurzamere bedrijfswereld

Aanstaande dinsdag (**) brengt koningin Mathile een werkbezoek aan de studenten bedrijfskunde en economie van de Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB), Solvay Business School (VUB), ICHEC Brussels Management School en de Université Saint-Louis-Bruxelles. Het bezoek maakt deel uit van een reeks ontmoetingen tussen de koningin en studenten rond de transitie naar een duurzamere bedrijfswereld en de rol van de nieuwe generatie bedrijfsleiders hierin.

** Update: Omwille van de coronacrisis, werd dit evenement afgelast. 

Duurzaamheid staat centraal in het onderwijsprogramma van de Solvay Business School (VUB). Er werd een onderwijsmodule rond het thema ingericht. Hierbij werd rekening gehouden met het interdisciplinaire karakter van het onderwerp en mogelijke beslissingsondersteunende systemen. Er is ook een cursus over duurzame mobiliteit en logistiek, die geïntegreerd is in het wetenschappelijke werk van onderzoekscentrum MOBI dat focust op onder meer mobiliteit/logistiek en wil bijdragen aan de transitie naar een duurzamere mobiliteit. Binnen dit interdisciplinair onderzoekscentrum is academisch en onderzoekspersoneel aan het werk van zowel de Solvay Business School als het departement Engineering van de VUB; goed voor meer dan 40 jaar expertise, 150 projecten over 5 jaar , 16 lopende Europese projecten en meer dan 120 mensen.

De Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) draagt bij tot het engagement van de ULB rond duurzame ontwikkeling. In het kader van dat engagement werden binnen de faculteit verschillende initiatieven genomen, zoals het plan "Duurzame Ontwikkeling @ SBS-EM" dat in 2017 met steun van het Fonds Ernest Solvay gelanceerd werd om duurzame ontwikkeling in de verschillende onderwijsprogramma's te integreren. De Solvay Brussels School of Economics and Management ontwikkelde hiervoor een volledig nieuwe pedagogische aanpak rond "thematische trajecten", waarbij verschillende cursussen die binnen een opleiding hetzelfde aspect van duurzame ontwikkeling behandelen worden samengebracht. Dit stimuleert de samenwerking tussen docenten en zorgt voor multidisciplinaire, coherente en geïntegreerde opleidingen. Verder werden binnen de bacheloropleiding Handelsingenieur vakken ingericht rond bijvoorbeeld energie, circulaire economie, menselijke ontwikkeling en de mens op het werk. Sinds dit academiejaar is er voor de eerstejaars een nieuw inleidend vak over duurzame ontwikkeling en biedt de universiteit ook twee nieuwe masteropleidingen aan (master in business economisch en master in management science).   

ICHEC, dat zich bewust is van haar taak om de managers van morgen te vormen en op te leiden, heeft een lange traditie op vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzame ontwikkeling en gelijkheid in de Noord-Zuid betrekkingen. Deze fundamentele thema’s zijn weerspiegeld in de waarden van de instelling (“Respect”, “Solidariteit” en “Integriteit”) en zijn geïntegreerd in haar onderwijsvisie. Zo zijn er binnen ICHEC twee vakgroepen die specifiek aan deze thema's zijn gewijd: "Nouveaux Business Models Durables " en “Développement et Gestion Nord-Sud”. Sinds enkele jaren zijn ICHEC, haar studenten en medewerkers betrokken bij verschillende projecten met een sterke maatschappelijke impact die wortels hebben in haar eigen gemeenschap en buiten de landsgrenzen.

De Université Saint-Louis - Bruxelles is gespecialiseerd in zowel onderwijs als onderzoek in de mens- en sociale wetenschappen. Sinds 2017 is er binnen de instelling ook een raad voor duurzame ontwikkeling die erop gericht is aandacht voor het leefmilieu te integreren in alle doelstellingen en opdrachten van de universiteit. Daarnaast wil de raad de academische gemeenschap meer bewust maken van de grote hedendaagse uitdagingen op vlak van duurzame ontwikkeling, te beginnen met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn afgekondigd. Deze raad wordt voorgezeten door Delphine Misonne, adviseur van de rector op vlak van duurzame ontwikkeling. De Université-Saint-Louis-Bruxelles heeft onlangs de integratie van duurzame ontwikkeling in haar opleidingen tot een van haar belangrijke strategische prioriteiten op het gebied van onderwijs gemaakt.