logo

U bent hier

Solidariteitscampagne voor schoolkinderen in armoede: 1000x1000.be

Academici willen nieuw Sociaal Contract voor kinderen uit kansengroepen

COVID-19 trof België in maart 2020, maar trof niet iedereen in dezelfde mate. De pandemie legde bloot wat reeds lang onder de oppervlakte borrelde: mensen vechten om de eindjes aan elkaar te knopen, en hun kinderen lijden er vaak onder. 

Vele mensen verloren hun job. Sommigen tijdelijk, anderen deeltijds. Sommigen weten niet of ze volgende week nog een job zullen hebben. Vele ondernemingen kregen het moeilijk en het personeel betaalde het gelag. Meer mensen kregen het financieel moeilijk en deden beroep op de voedselbank.  

 

Deze gezondheidscrisis toont de kloof tussen wie heeft en wie niet heeft. Voor kinderen gaat het om een volle brooddoos, een laptop om te studeren en internettoegang … of niet. Maatschappelijk raakt de pandemie schoolkinderen, omdat ze niet langer in een formeel geregulariseerde Nederlands- of Franstalige leeromgeving functioneren. Kinderen in een anderstalige thuisomgeving hebben het moeilijker met hun huiswerk door het gebrek aan interactie met de onderwijstaal. Ze raken achterop in de klas. 

 

"Academici, tous ensemble!"

Twee academici van de Universiteit Antwerpen gingen met elkaar in discussie over wat ze hieraan konden doen. Na wat brainstormen kwamen ze tot de conclusie dat er een meer robuuste campagne nodig was. Bewustwording creëren rond de situatie van kansarme schoolkinderen doe je niet met een knip. Uiteindelijke zetten ze met de Koning Boudewijnstichting 1000x1000.be op. Professoren Lieven Bervoets (bioloog) en Marnix Beyen (sociaal-historicus) begonnen hun vrienden en collega’s te porren, en het idee bereikte VUB-professoren Nico Koedam (bioloog), die Ignace Glorieux (socioloog) aan boord bracht alsook een aantal andere collega’s.  

 

“Het initiatief is puur persoonlijk, zonder politieke, academische of institutionele agenda. Het gaat om Lieven en Marnix die een verschil wilden maken, en hun collega-academici en vrienden in het bad trokken. Het is een bottom-up initiatief dat professoren in België wil aanspreken. Zij hebben vaak de luxe om zich geen zorgen te moeten maken over werkzekerheid, een gebrekkig internet of een inkomen. Wij zijn geprivilegieerd, en springen in de bres op een domein dat belangrijk is voor ons: onderwijs voor onze kinderen”, aldus Nico.    

 

De projecten

De samenwerking met de Koning Boudewijnstichting draait om drie projecten, die volledig focussen op onderwijs voor kinderen. De keuze voor de Stichting is bewust, omdat 100% van het geld naar de drie projecten zal vloeien. Een betere omkadering op school, persoonlijke begeleiding van leraars om noden van kinderen beter te detecteren, en persoonlijke en individuele begeleiding van kinderen moet helpen om hen toegang te geven tot hoger onderwijs. 

 

“Onderwijs is nog steeds de uitweg uit armoede. Dat is het altijd al geweest”, legt Ignace uit. “We doen alsof we in een meritocratie leven, maar dat is niet de realiteit. Wanneer je weet dat enkel in Vlaanderen al 1 op 7 kinderen in achtergestelde families geboren wordt, weet je dat zo’n 130.000 kinderen met een achterstand aan de start staan. Deze kinderen geven veel sneller hun studies op, kiezen vaker voor een job bij het eerste slechte examen. Dit is verkeerd. We moeten een manier vinden om deze kinderen te ondersteunen, opdat ze gelijke kansen hebben op hoger onderwijs.” 

 

Oproep aan alle VUB-collega's!

Nico en Ignace willen dit maatschappelijke thema aankaarten bij al hun collega’s, professoren, niet-academici, iedereen met een job aan de VUB. Meer nog, het project sluit aan bij het Caroline Pauwels Steunfonds op de VUB, dat financiële steun biedt aan studenten in de problemen. “Dit fantastische initiatief van de rector breit een mooi vervolg aan de 1000x1000 campagne die leerlingen steunt,”, vertelt Nico. “Het zou betekenen dat kinderen in een kwetsbare situatie hulp krijgen in elke fase van hun opleiding, helemaal tot aan hun studies aan de VUB. Dit is hoe een maatschappij zou moeten werken: we zorgen voor elkaar, en vooral voor de meest kwetsbaren.” 

 

Hun call-to-action aan de VUB-collega’s is eenvoudig, zo weet Ignace. ”Doneer wat je wil om deze kinderen te helpen, maar vooral: onderteken het idee. Zo kunnen we onze maatschappij veranderen in een maatschappij waar elk kind het onderwijs krijgt dat het wil en verdient, te beginnen in de kleuterschool. We willen gewoon bewustwording creëren bij de collega’s en VUB-vrienden over dit maatschappelijke onrecht dat aan de meesten onder ons gezegend voorbijgaat. Onderwijs is belangrijk, en maakt een verschil. 

 

Wil je doneren en ondertekenen? Meer info: https://1000x1000.be/