logo

U bent hier

VUB alumniverenigingen slaan de handen in elkaar

Het aantal VUB-alumni torent ondertussen al uit boven de kaap van 65.000. Om deze bloeiende community op de best mogelijke wijze te ondersteunen nemen VUB, de Oudstudentenbond en de facultaire verenigingen BrEA, Athanor, MOVUB, OSAP, Alumni LW, OSLOK en UBLA de handschoen op om nauwer samen te werken via een officiële overeenkomst. “Het document is enerzijds een intentieverklaring, maar bevat ook een reeks concrete maatregelen die een duurzame impact zullen hebben op onze alumniwerking”, aldus Alumni Officer Dennis Hermans.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst heeft als doel om de verenigingen te erkennen als dé partner binnen de alumniwerking van de VUB. Door het onderling uitwisselen van gegevens en het ter beschikking stellen van relevante communicatietools krijgt de VUB meer inzicht in haar alumninetwerk en kunnen ontmoetings- en leermomenten makkelijker georganiseerd en gecommuniceerd worden. De samenwerking laat ook toe om een aanbod uit te werken op maat van de faculteiten.

Rector Caroline Pauwels juicht deze verdere professionalisering van de VUB-alumniwerking toe. “Ik durf dit gerust een historisch moment te noemen. We kiezen ervoor om handen in elkaar te slaan en daar wordt iedereen beter van. De alumniverenigingen, de universiteit en de belangrijkste van allemaal: de individuele alumnus of alumna”, klinkt het tijdens de plechtige ondertekening in de VUB Loungebar. Voor Alumni Officer Dennis Hermans was dit een logische volgende stap binnen het strategisch beleid: “alumni zijn onze belangrijkste ambassadeurs en dat geldt zeker voor de bestuurders van de 8 aanwezige verenigingen. Zij zetten zich al jaren vrijwillig in om oud-studenten zo nauw mogelijk bij de VUB en haar faculteiten te betrekken en ik ben ervan overtuigd dat we onze alumniwerking samen naar een hoger niveau kunnen tillen.”

De VUB-alumnigemeenschap kan zich in de toekomst dus verwachten aan een aangescherpte communicatie en een breder, meer opleidingsgebonden aanbod. Wie destijds aan de VUB gestudeerd heeft kan op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen en huidige dienstverlening op vub.be/alumni. De foto’s van de plechtige ondertekening zijn te bekijken op onze Flickr-pagina.

De verenigingsvoorzitters aan het woord:

Geert Roymans, voorzitter van OSB: “Sinds 2004 zetelt de Alumni Officer van de VUB in onze raad van bestuur en voor ons is deze samenwerking rond databeheer en -gebruik een nieuwe stap in de juiste richting. We hopen in de toekomst ook nauwer samen te werken met de facultaire alumniverenigingen want net als de rector geloven wij dat je geen vooruitgang boekt door vanop een eiland te werken. Ideaal hebben we eind mei al een concrete uitwerking van die toekomstvisie, want we kijken op dit moment hoe we een leuke activiteit rond de deis natalis kunnen opzetten.”

Edith Oyen, voorzitster van BrEA, alumnivereniging voor Ingenieurswetenschappen: “De samenwerking tussen onze vereniging en de centrale alumniwerking van de VUB zat al snor, maar het is altijd een goed idee om de zaken eens op papier te zetten. Goede afspraken, goede vrienden! Het is ons doel om samen met de VUB te bouwen aan een zo volledig mogelijke lijst van contactgegevens, zodat de band tussen onze alumni, faculteit en de VUB kan blijven groeien nadat ze het studentleven vaarwel zeggen.”

David Sybers, voorzitter van Athanor, alumnivereniging voor Wetenschappen: “Ik denk dat iedereen hier het er wel over eens is dat deze overeenkomst een win-win is voor beide partijen. Voor de VUB zal deze samenwerking meer ademruimte betekenen en voor ons is het een goede zaak dat we als dé alumnivereniging voor onze faculteit erkend worden. In de toekomst willen wij functioneren als de link tussen alumni en hun alma mater en meer ontmoetingsmomenten organiseren voor onze wetenschappers.”

Steven Raeymaeckers, voorzitter van MOVUB, alumnivereniging voor Geneeskunde: “Dat zoveel verenigingen hier vandaag samen zijn is een klaar en duidelijk signaal van ons allemaal: we willen deze boot niet mislopen. Dat er zoveel diverse verenigingen zijn aan de VUB is een plus, maar het rendement is nog groter wanneer dit gepaard gaat met een uniforme uitstraling. Dankzij de mailingtool zullen we onze alumni beter kunnen bereiken en hopelijk leidt dit tot een sterk netwerk waar oud-studenten zich ondersteund en thuis voelen.”

Sven De Clerck, voorzitter van OSAB, alumnivereniging voor Farmaceutische Wetenschappen: “Voor ons is deze ondertekening een heuglijk moment, want dankzij deze overeenkomst verdwijnt een deel van de administratieve last waardoor we ons meer kunnen richten op het verenigen van onze alumni. Dat hopen we te doen met een grootse reünie in de nabije toekomst waar alumni met dezelfde én een verschillende achtergrond kunnen samenkomen om te netwerken en herinneringen op te halen, naast activiteiten met een meer academische of speelse insteek.”

Johan Verhaeghe, voorzitter van Alumni LW, alumnivereniging voor Letteren en Wijsbegeerte: “Ik denk vooral dat onze naambekendheid gebaat is bij een dergelijke samenwerking. Voortaan zullen we voor mailings binnen hetzelfde template als de centrale VUB alumniwerking kunnen werken, wat de herkenning alleen maar ten goede kan komen. Op die manier kunnen we Alumni LW makkelijker onder aandacht brengen bij de huidige studenten aan onze faculteit en de fundamenten leggen voor een groeiende en bloeiende alumnivereniging.”

Jan Ghysels, voorzitter van UBLA, alumnivereniging voor Rechten: “Als alumnivereniging voor de faculteit rechten zal het niet verbazen dat wij een correct gebruik van persoonsgegevens hoog in het vaandel dragen. Door bepaalde zaken formeel vast te leggen kunnen we onze alumni op grote schaal contacteren en enthousiasmeren, mét respect voor de delicate wetgeving rond persoonsgegevens. Ik ga dit moment aangrijpen om mijn afstudeerjaar uit te nodigen voor een activiteit aan de VUB zodat we een sterke case hebben voor andere initiatiefnemers in de toekomst.”

Bart Geelen, afgevaardigde van Ronde Schare, de oud-leden van Mesacosa: “OSLOK is an sich al het product van een partnerschap tussen de faculteit, de studentenkring Mesacosa en onze ouwe zakkenvereniging Ronde Schare. Met deze overeenkomst willen we de samenwerking tussen deze drie bouwstenen bezegelen en versterken met de nieuwe communicatietools waar we nu toegang tot krijgen. Daarom onderteken ik hier vandaag ook met Bart Roelands, die de faculteit vertegenwoordigt binnen deze constellatie."