logo

U bent hier

VUB-toponderzoekers Gert Desmet en Mathieu Vinken ontvangen prestigieuze Methusalem financiering

Onderzoek naar leverziekte en separatietechnieken

Het Methusalemprogramma van de Vlaamse overheid biedt toponderzoekers een structurele financiering van lange duur, waardoor zij minder afhankelijk zijn van externe, projectmatige financiering. Het is een van de meest prestigieuze types financiering in Vlaanderen. Dit jaar ontvangen twee onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel deze financiering: prof Mathieu Vinken en prof Gert Desmet. Zij ontvangen elk 300.000€ per jaar voor 7 jaar; hernieuwbaar tot aan het emeritaat.

Gert Desmet

Prof. Gert Desmet is chemisch ingenieur en staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep Chemical Engineering. Zijn onderzoeksfocus is vloeistofchromatografie, het scheiden van moleculen. Vloeistofchromotografie is een technologie met wijdvertakte toepassingen in farmaceutisch onderzoek, milieuanalyses, kwaliteitscontrole in de voedings- en de chemische industrie, enz. Toch zijn er nog vele toepassingsgebieden waar de mogelijkheden van de moderne chromatografieinstrumenten en -methodes nog ontoereikend zijn.

“Hoe snel en slim kan chromatografie uiteindelijk gemaakt worden?”, is de generische vraag waarrond BruChrom, het onderzoek van Desmet en zijn team, draait. BruChrom combineert doorgedreven fundamenteel onderzoek met innovatieve onderzoeksmethodes, -materialen en -apparatuur. BruChrom is georganiseerd in 5 parallelle onderzoekslijnen, elk met één of meerdere baanbrekende doelstellingen, variërend van het uitvoeren van chromatografische scheidingen op de 20 nanometerschaal tot het introduceren van reinforcement learning om de blauwdruk te maken voor een volledig “zelfrijdend” chromatografie-instrument.

Desmet: “De Methusalemfondsen zullen voornamelijk aangewend worden als risicokapitaal, waarmee we door het verwerven van externe onderzoeksfondsen een multiplicator-effect willen realiseren. Verder zullen we ook getalenteerde post-doctorale onderzoekers ondersteunen bij de voorbereiding van eigen onderzoeksbeursaanvragen. En we plannen de oprichting van het Brussels Chromatography Centre (BCC), een portaalorganisatie die al onze onderzoekskennis en -mogelijkheden zal kunnen aanbieden aan geïnteresseerde academische en industriële onderzoekspartners.”

Mathieu Vinken

Prof. Mathieu Vinken is apotheker-toxicoloog  gespecialiseerd in leveronderzoek. Hij onderzoekt de onderlinge communicatie van de cellen in ons lichaam. De cellen gebruiken hiervoor chemische signalen die verstuurd worden doorheen kanaaltjes. Soms loopt dat fout en dan ontstaat een probleem, hetgeen ingeval van cellulaire communicatie meestal resulteert in ziekte. Het team onder leiding van Mathieu Vinken binnen de vakgroep Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen onderzoekt de klinische relevantie van dit concept bij verschillende acute en chronische leverziektes.

Naast fundamenteel onderzoek van zulke cellulaire mechanismen, worden ook nieuwe stoffen die dergelijke cellulaire communicatie kunnen beïnvloeden getest, als mogelijke nieuwe geneesmiddelen ter behandeling van leverziekte. Bovendien onderzoekt het team van Mathieu Vinken de toxicologische relevantie van dit concept. Meer specifiek wordt nagegaan of het vermogen van chemische stoffen om communicatie tussen levercellen te verstoren een manier is om leverschade te voorspellen en aldus te voorkomen.

Vinken: “Het onderzoek dat ondersteund zal worden met de Methusalem financiering opent veelbelovende perspectieven voor de grote groep aan patiënten lijdend aan leverziekte, dewelke wereldwijd aan de basis ligt van de vijfde meest voorkomende doodsoorzaak”.