logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

COP 26 : Act for climate and clean water now!

zondag, 31 oktober, 2021 - 12:00
Centraal station
Brussel
Klimaatmars

Na een gedenkwaardig evenement van de Klimaatcoalitie op 10 oktober, keren we op zondag 31 oktober terug naar de straten van Brussel voor de opening van een beslissende COP 26. De mensheid staat aan de vooravond van catastrofale gevolgen en één mars is niet genoeg. Voor het Europees Parlement zullen we onze gekozen functionarissen en Europese en wereldleiders oproepen om de Overeenkomst van Parijs te respecteren en zichzelf de middelen te geven om de Co2-uitstoot te verminderen voordat de aarde onleefbaar wordt.

Wat wordt er gevraagd?

We vragen daarom om meer samenhang van het Europese beleid voor een ander GLB en niet voor de EU-Mercosur-verdragen en het Energiehandvest. Geconfronteerd met droogtes en watertekorten als gevolg van klimaatverandering, eisen we dat het drinkwater beter wordt beschermd en dat dit grondrecht voor iedereen wordt gerealiseerd. Een transactiebelasting om de transitie en het creëren van duizenden groene banen te helpen financieren Meer solidariteit met de slachtoffers voor hun recht op fatsoenlijke huisvesting, vereenvoudigde en toegankelijke sociale bijstand, verwarmingsmiddelen en bescherming tegen machtsmisbruik door verzekeringsmaatschappijen.

Bij aankomst rond 14.00 uur wacht een schitterend programma: bijeenkomst, gemeenschapsdorp en de uitzonderlijke deelname van artiesten zoals Doowy, Saule, Laura Crauwe en hem, Konoba, Getch, Ben'do, Charlotte, Jean-Luc Fonck, EJ Eyre, Tom White Shoes, Springclean, Helora Rose en Livio Hans

Samen met de VUB?

Ga naar de facebookgroep en maak je lid. Daar zullen afspraken volgen.

---

After a memorable Climate Coalition event on 10 October, we return to the streets of Brussels on Sunday 31 October for the opening of a decisive COP 26. Humanity is on the brink of catastrophic consequences and one march is not enough. Before the European Parliament, we will call on our elected officials and European and world leaders to respect the Paris Agreement and give themselves the means to reduce Co2 emissions before the Earth becomes unlivable.

What are the demands?

We are asking for greater coherence of European policies for a different CAP and not for the EU-Mercosur Treaties and the Energy Charter. Faced with droughts and water shortages due to climate change, we demand better protection of drinking water and the realisation of this fundamental right for all. A transaction tax to help finance the transition and the creation of thousands of green jobs More solidarity with the victims for their right to decent housing, simplified and accessible social assistance, heating resources and protection against abuse of power by insurance companies.

Upon arrival around 14:00, a splendid programme awaits: meeting, community village and the exceptional participation of artists such as Doowy, Saule, Laura Crauwe and him, Konoba, Getch, Ben'do, Charlotte, Jean-Luc Fonck, EJ Eyre, Tom White Shoes, Springclean, Helora Rose and Livio Hans

Together with the VUB?

Go to the facebook group and become a member. There, agreements will follow.