logo

U bent hier

Interdisciplinair onderzoeksproject VUB wint Innovatieprijs in ‘Prima Plattelandsproject 2021’

Het interdisciplinaire onderzoeksproject over “Reuse of treated wastewater for irrigation and groundwater recharge: environmental impacts and public perception”, een interdisciplinaire samenwerking tussen VUB, De Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur en Aquafin heeft de prijs ‘Prima Plattelandsproject 2021’ gewonnen in de categorie ‘Innovatie’.

Vlaanderen is een bijzonder waterarme regio, waardoor de landbouwsector de voorbije jaren geconfronteerd werd me lange en intense periodes van droogte. De VUB, Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen en Aquafin sloegen de handen in elkaar om na te gaan hoe effluentwater kan bijdragen aan een oplossing voor dit probleem. 

In dit project infiltreert men via subirrigatie gezuiverd rioolwater op een landbouwperceel, en dat via een ondergronds buizenstelsel. Men wil de impact van deze techniek op het grondwaterpeil en de waterkwaliteit van het grondwater onder de loep nemen en de efficiëntie van deze techniek met de gangbare bovengrondse irrigatie vergelijken. Verder wil men nagaan welke impact dit alles zal hebben op de opbrengst en kwaliteit van de gewassen en hoe de consument tegenover het hergebruik van rioolwater staat.

Dankzij dit initiatief zal er enerzijds meer kennis zijn omtrent het gebruik van de techniek van subirrigatie als alternatief voor de gangbare bovengrondse beregening. Anderzijds zal er meer bekend zijn over de voor- en nadelen van het gebruik van effluent als waterbron. Indien de resultaten met betrekking tot bovenstaande vragen positief zijn, dan kan de techniek van subirrigatie en/of het gebruik van gezuiverd afvalwater breder worden uitgerold op meerdere plaatsen in Vlaanderen indien het beleid het toelaat.

Meer informatie op ruraalnetwerk.be.